หน้าแรก

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

งานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2563

29 ตุลาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563
วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

มหัศจรรย์งานแสดงช้างสุรินทร์ ประจำปี 2563


ประวัติงานช้างจังหวัดสุรินทร์  

   ในสมัยโบราณในแถบพื้นที่ของ จังหวัดสุรินทร์ มีช้าง อาศัยอยู่มากมาย ขณะเดียวกันจังหวัดสุรินทร์ก็มีชาวพื้นเมืองที่มีความชำนาญในการจับช้างป่ามาฝึกหัดทำงาน เรียกว่า พวก “ส่วย” (ชาวกูย)

   ชาวกูย ที่อพยพมา มีหัวหน้าของตัวเอง คนไทยเรียกชาวกูยว่า "เขมรป่าดง" แต่ "ชาวกูย" เรียกเรียกตัวเองว่า กุย หรือ โกย ซึ่งแปลว่า "คน" ส่วนคำว่า "ส่วย" นั้น ชาวกูยเองไม่ค่อยยอมรับชื่อนี้ เป็นชาวพื้นเมืองที่กล่าวกันว่า เป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่ได้อพยพมาจาก เมืองอัตขันแสนแป ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับเมืองจำปาศักดิ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัจจุบัน ชาวพื้นเมืองเหล่านี้เป็นเผ่าที่ชอบเลี้ยงช้าง เป็นผู้ริเริ่มในการจับช้างป่ามาฝึกเพื่อใช้งานและเป็นพาหนะเดินทางขนส่งในท้องถิ่น การไปจับช้างในป่าลึกโดยใช้ช้างต่อ เรียกว่า “โพนช้าง”

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี

Bridge Over the river Kwai Kanchanaburi,Thailand 

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและชาวจังหวัดกาญจนบุรีจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน -6 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรี อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ อีกทั้งยังเกิดการสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ 

ก่อนจะถึงวันงาน เรามาย้อนรำลึกถึงทหารหาญและผู้จากไปในการเป็นเชลยศึกเพื่อสร้างทางรถไฟสายมรณะ ช่วงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานแห่งประวัติศาสตร์ หลายชาติต้องลำบากอดอยากขาดแคลนอาหาร ทุกข์ทนทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บและความทารุณของสงครามบนเส้นทางรถไฟสายมรณะ พาเอาชีวิตเชลยหลายหมื่นคนต้องล้มตาย จนสิ้นสุดสงครามสะพานข้ามแม่น้ำแควได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ 

งานล่องสะเปาจาวเวียงละกอน จังหวัดลําปาง

 ประเพณี"ล่องสะเปาจ้าวละกอน"

งานประเพณี"ล่องสะเปาจ้าวละกอน" เป็นประเพณ๊ที่จัดขึ้นทุกปี ในวันเพ็ญ เดือนยี่เป็ง (ตรงกับเดือน 12 ของภาคกลาง) หรือวันเพ็ญเดือนสิบสองวันลอยกระทง ณ บริเวณข่วงนคร และท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่การแสดงวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ พร้อมกับชมการประกวด "ธิดาสะเปาแก้ว สะเปาคำ” ชมการประกวด "สะเปาลอยน้ำ” แห่งเดียวในประเทศไทย การประกวดสะเปารถใหญ่ที่มีความอลังการสะท้อนถึงเอกลักษ์ของคนละกอนลำปาง ขบวนแห่ เริ่มตั้งแต่แยกก้าวจาวมาตามถนนถึงข่วงนคร และชมการแสดงความงดงามทางวัฒนธรรม รวมถึงศิลปินท้องถิ่นล้านนาอย่างสนุกสนาน

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ตำนานประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง


    เมืองแพร่  เป็นเมืองโบราณสร้างมาช้านานแล้วตั้งแต่อดีตกาลแต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดและใครเป็นผู้สร้าง เมืองแพร่ เป็นเมืองที่ไม่มีประวัติของตนเองหรือจารึกไว้ในที่ใดๆโดยเฉพาะนอกนอกจากปรากฏในตำนานพงศาวดารและจารึกของเมืองอื่นๆบ้างเพียงเล็กน้อยเช่นหลักฐานจากตำนานเมืองเหนือ พงศาวดารโยนก และ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง 

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

งานสารทไทย กล้วยไข่ เมืองกำแพง    จังหวัดกำแพงเพชร  เป็นจังหวัดที่นิยมปลูกกล้วยไข่ กันมาก จนกลายเป็นพืชผลเศรษฐกิจทำรายได้เข้าจังหวัด มีผลผลิตออกสู่ตลาดแต่ละปี จำนวนมหาศาล ปีหนึ่งๆประมาณ 100 ล้านบาท ทำให้ “กล้วยไข่” ที่ชาวสวนทั่วไปมองเป็นผลไม้พื้นๆกลายเป็นของมีราคาขึ้นมาทันทีและทำให้กำแพงเพชรเป็นเมืองที่มีฉายาว่า “เมืองกล้วยไข่” โด่งดังไปทั่วประเทศ จนมีคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่า"กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก" 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564

ความเป็นมา/ความสำคัญ

ประเพณีลอยกระทง นั้นไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด แต่เชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า "พิธีจองเปรียญ" หรือ "การลอยพระประทีป" 

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วังเวียง, ลาว สวรรค์แห่งการผจญภัย เชิงนิเวศ


วังเวียง เดิมชื่อ Mouang Song ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวังเวียงในช่วงการปกครองอาณานิคมฝรั่งเศสในปี 1890  การขยายตัวที่สำคัญของเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของเกิดขึ้นในช่วง 1964-1973 สงครามเวียดนามเมื่อสหรัฐอเมริกาสร้างฐานทัพอากาศและรันเวย์ที่ถูก เรียกว่า "Lima site 6" ในช่วงเวลาของเมืองที่มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการไหลเข้าของนักท่องเที่ยวแบ็คแพ็ค ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวผจญภัย เชิงนิเวศโดยมีถนนสายหลักที่มีเกสต์เฮาส์,บาร์,ร้านอาหาร, อินเทอร์เน็ตคาเฟ่และบริษัททัวร์, สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองได้พายเรือคายัคในแม่น้ำซอง (Nam Song River)

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เที่ยวฮาลองเบย์ เวียดนาม มหัศจรรย์อ่าวแห่งมังกรผู้ดำดิ่ง(มรดกโลกทางธรรมชาติ)

อ่าวฮาลอง  (อ่าวแห่งมังกรผู้ดำดิ่ง) เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ยทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามใกล้ชายแดนติดต่อกับประเทศจีนมีพื้นที่ทั้งหมด 1,500 ตารางกิโลเมตร หรือ 937,500 ไร่ และมีชายฝั่งยาว 120 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางตะวันออก 170 กิโลเมตร

ในอ่าวฮาลอง มีเกาะหินปูนจำนวน 1,969 เกาะโผล่พ้นขึ้นมาจากผิวทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น หลายเกาะมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายใน ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าวคือ ถ้ำเสาไม้ (Hang Đầu Gỗ, ฮางเดิ่วโก๋) หรือชื่อเดิมว่า "กร็อตเดแมร์แวย์" (Grotte des Merveilles) ซึ่งตั้งชื่อโดยนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่มาเยี่ยมชมอ่าวเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ภายในถ้ำประกอบไปด้วยโพรงกว้าง 3 โพรง มีหินงอกและหินย้อยขนาดใหญ่อยู่จำนวนมาก เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าว 2 เกาะ คือ เกาะกั๊ตบ่า และ เกาะต่วนเจิว ทั้งสองเกาะนี้มีคนตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างถาวร บนเกาะมีโรงแรมและชายหาดจำนวนมากคอยให้บริการนักท่องเที่ยว ส่วนเกาะขนาดเล็กอื่น ๆ บางเกาะก็มีชายหาดที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมชม บางเกาะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง และบางเกาะยังเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์หลายชนิด เช่น ไก่ป่า ละมั่ง ลิง และกิ้งก่าหลายชนิด เกาะเหล่านี้มักจะได้รับการตั้งชื่อจากรูปร่างลักษณะที่แปลกตา เช่น เกาะช้าง(Hòn Voi,ห่อนวอย)เกาะไก่ชน (Hòn Gà Chọi, ห่อนก่าจ่อย) เกาะหลังคา (Hòn Mái Nhà, ห่อนม้ายหญ่า) เป็นต้น

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ม่อนหมอกตะวัน จุดชมทะเลหมอก อ.พบพระ จ.ตาก

 

    ม่อนหมอกตะวัน สถานที่ท่องเที่ยวชมความงามของทะเลหมอกแห่งใหม่ บ้านป่าหวาย ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว เป็นของราษฎรในหมู่บ้านที่ครอบครองมานาน มีพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ อยู่บนยอดเขา มีความสูง 1,100 เมตร เต็มไปด้วยทะเลหมอกที่สวยงามในช่วงเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกยามเย็น สภาพอากาศมีลมพัดเย็นสบายและมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เที่ยววัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา วัดเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี จ.เลย

       
   วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา ตั้งอยู่ที่บ้านแสงภา ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว นาแห้ว,จ.เลย ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่
ที่สร้างพร้อมกับชุมชนหมู่บ้านแสงภาหมู่บ้านเก่าแก่ที่มี อายุกว่า 400 ปี มาแล้ว วัดศรีโพธิ์ชัย เริ่มสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๐๙๐ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๓๗๕ ผู้ริเริ่มเข้ามาตั้งรกรากเป็นนายพรานชื่อเซียงภา ข้ามมาจากฝั่งลาวเข้ามาล่าสัตว์ เมื่อพบทำเลเหมาะสมจึงได้ชักชวนชาวบ้าน คนอื่นๆเข้ามาตั้งบ้านเรือนแล้วตั้งชื่อว่าบ้านเซียงภาต่อมาจึงเพี้ยนเป็นแสงภาและสร้างวัดศรีโพธิ์ชัย ขึ้นเป็นที่สักการะและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน