หน้าแรก

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

สุโขทัย: แดนดินถิ่นกำเนิดลายสือไทย เมืองมรดกโลก อู่อารยธรรมแห่งสยาม

จังหวัดสุโขทัย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและรุ่งเรือง โดยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งถือเป็นอาณาจักรแรกของชนชาติไทย

สมัยก่อนสุโขทัย:

  • ก่อนพุทธศตวรรษที่ 18: พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณที่มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรขอม พบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น ศาลตาผาแดง
  • พุทธศตวรรษที่ 18: ชนเผ่าไทยเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ และเกิดการรวมตัวกันเป็นชุมชน

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง: Unseen ภาคกลาง ที่ไม่ควรพลาด

วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 

ภาคกลางของประเทศไทย ไม่ได้มีดีแค่ความเจริญและวัฒนธรรมที่หลากหลาย แต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าค้นหาอีกมากมาย หนึ่งในนั้นคือ "วัดขุนอินทประมูล" อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง วัดเก่าแก่ที่ซ่อนความ Unseen เอาไว้มากมาย