หน้าแรก

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

งานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาด จังหวัดอำนาจเจริญ

งานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาด จังหวัดอำนาจเจริญ
ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2563

บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

  ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2563 เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และจัดหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลของจังหวัด และการดำเนินกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ในการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่างๆ ในพื้นที่ของจังหวัด รวมถึงการสาธารณกุศลต่างๆ

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

งานมหกรรมว่าวอีสาน และงานขึ้นปล่องภูเขาไฟ จังหวัดบุรีรัมย์

งานมหกรรมว่าวอีสาน และงานขึ้นปล่องภูเขาไฟ จังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25, 26, 27 ธันวาคม 2563

ณ บริเวณสนามกีฬาอำเภอห้วยราช (ข้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง) อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ขอเชิญร่วมงานประเพณีมหกรรมว่าวอีสาน (นอนดูดาว ชมว่าวกลางคืน) E SAN KITE FESTIVAL 2020 จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25, 26, 27 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสนามกีฬาอำเภอห้วยราช (ข้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง) อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เทศกาลกินปลาทูที่แม่กลอง ครั้งที่ 23

เทศกาลกินปลาทูที่แม่กลอง ครั้งที่ 23
10 ธันวาคม 2563 - 20 ธันวาคม 2563

หน้าศาลากลาง จังหวัดสมุทรสงคราม

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาทู ครั้งที่ 23 ตอน “ห่างกันหน่อย อร่อยเหมือนเดิม” ท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่ (New Normal) จากวันนั้นถึงวันนี้ ปลาทูแม่กลอง หน้างอ คอหัก  กลายมาเป็นแบรด์เนม ของจังหวัด      สมุรสงครามอย่างสมบูรณ์แล้วประกอบกับการจัด  งานเทศกาลกินปลาทู ได้สร้างการมีส่วนร่วมให้กับคน  สมุทรสงครามทุกเพศทุกวัยด้วยการให้ความสำคัญกับเด็กๆนักเรียนประกวดการตั้งชื่อตอนทุกๆปีทำให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดความรักถ่ายทอดผ่านความสดใสและความบริสุทธิ์มาตั้งเป็นชื่อการจัดงานเทศกาลกินปลาทู

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก

 
งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
11 ธันวาคม 2563 - 20 ธันวาคม 2563

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

          ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ในระหว่างวันที่ 11 - 20 ธันวาคม 2563  ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  เพื่อเฉลิมฉลองที่ คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2534 

“Village Tourism Festival” เที่ยวชุมชน เที่ยวชิลล์ ชิลล์


Village Tourism Festival

ททท. ชวนเที่ยวงานท่องเที่ยวชุมชนที่ชิคที่สุดในรอบปี 
“Village Tourism Festival”  เที่ยวชุมชน เที่ยวชิลล์ ชิลล์
ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00-21.00 น.

ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

งานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงินทองลายโบราณ


งานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงินทองลายโบราณ
9 ธันวาคม 2563 - 13 ธันวาคม 2563

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย​

    ศรีสัชนาลัย  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่​ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี​   จึงได้รับการยกย่องและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก​อันได้แก่​ อุทยานประวัติศาสตร์​ ศรีสัชนาลัย ​นอกจากนี้ยังเป็นถิ่นที่อยู่ของกลุ่มคนหลายชาติพันธ์ทำให้มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม​ มีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นเป็นของตนเองอาทิ​วิถีชีวิตของชาวไทยพวน​ ไทยญวน​  ไทยครั่ง​และวิถีชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ​ของหมู่บ้านวิถีไทย 10 ท้องถิ่น 

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9 ประจำปี 2563


งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9 ประจำปี 2563
1 ธันวาคม 2563 - 10 ธันวาคม 2563

สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร

       ททท. ร่วมกับ มูลนิธิสวนหลวง ร.9 กำหนดจัด “งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” ประจำปี 2563
เป็นการนำเสนอเอกลักษณ์ วิถีไทย และความรุ่งเรือง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับประสบการณ์และนำไปสู่การเดินทางท่องเที่ยว Thai Royal & Local Experience ซึ่งในปีนี้ จะจัดกิจกรรมในรูปแบบ New Normal โดยมีการจำกัด จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) และมาตรการของกระทรวง สาธารณสุข (สธ.)

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวเมืองกำแพงเพชร

เทศกาลกินก่วยเตี๋ยว เที่ยวเมืองกำแพงเพชร
1 ธันวาคม 2563 - 5 ธันวาคม 2563

ลานวัฒนธรรมสิริจิตรอุทยาน ริมแม่น้ำปิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร

ความเป็นมา 

   ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2  "ก๋วยเตี๋ยว" เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญแทน "ข้าว" ของคนไทย มาเฟื่องฟูสุดขีดในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงครามได้ขอให้คนไทยกินก๋วยเตี๋ยวบางมื้อ จ.กำแพงเพชร เท่าที่สืบทราบใน มีร้านที่มีชื่อเสียง คือ ร้านเจ็กเท่ง ร้านเจ็กฮ้อ ร้านเจ็กเซี้ยง จากคำบอกเล่าของ อ.สุมาลี หรั่งประเสริฐ บุตรนายตั้งหยงเซี้ยง (ร้านเจ็กเซี้ยง) มาจากเมืองซัวเถาตั้งแต่ปี 2475 ได้ยึดอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวมาตลอด สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กิจการขายก๋วยเตี๋ยวร่ำรวยมากเพราะขายให้ทหารญี่ปุ่นที่เข้ามาในกำแพงเพชร ต่อมาบรรดาลูกๆ ได้สืบทอดขายก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ถึง 4 ร้านคือ ร้านบะหมี่ชากังราว, ร้านบะหมี่เซี้ยง, ร้านเซี้งบะหมี่, ร้านอู๊ด รสเด็ด ซึ่งทั้ง 4 ร้านได้ทำกิจการขายก๋วยเตี๋ยวสืบกันมานับ 70 ปี

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

งานทุ่งศรีเมืองและงานกาชาดจังหวัดอุดรธานี 1 ธันวาคม 2563 - 12 ธันวาคม 2563

สนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
             
1 ธันวาคม 2563 - 12 ธันวาคม 2563
 
 จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม มาเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่ตั้งเมืองอุดรธานี เมื่อ ร.ศ.112 หรือ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2436 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชาวอุดรธานี ได้ดำรงชีวิตกันอย่างสงบสุขแต่ยังไม่มีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และกระทำร่วมกันจนกระทั่งปี พ.ศ.2502 สมัยนายจินต์ รักการดี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ร่วมกับชาวจังหวัดอุดรธานี ริเริ่มจัดงานบวงสรวง สักการะบูชา และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานี มีความร่มเย็นเป็นสุข พร้อมเฉลิมฉลองงานบวงสรวงเป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม โดยใช้ชื่อว่า “งานทุ่งศรีเมือง” เพราะจัดขึ้นที่ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี นับตั้งแต่นั้นมา ก็ได้มีการจัดงานติดต่อกันโดยตลอด ซึ่งปีต่อๆ มาได้ขยายการจัดงานเป็น 12 วัน 12 คืน คือระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม โดย 2 วันสุดท้ายจะนำเงินรายได้ไปช่วยกิจกรรมสาธารณะเฉพาะสำหรับในปีนั้น ๆ 

เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564

เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก 2020-2021
ตอน ‘Mission to the Moon’ นักวิทย์ พิชิตดวงจันทร์

แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด (อบจ.นครสวรรค์) อ.เมืองนครสวรรค์

นักท่องเที่ยวทุกท่าน จะได้พบกับกิจกรรมการเรียนรู้จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ (GISTDA) เช่น กิจกรรม “Space Adventure”, กิจกรรม Space Theater, กิจกรรม “Geo Informatics”,

กิจกรรม “Gistda Games”, กิจกรรม “ภาพถ่ายแห่งดวงดาว” จากสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย, นิทรรศการชุด “Mission to the Moon”, นิทรรศการชุด “Starry Sky”, นิทรรศการชุด “Mathematics is all around us” และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564
ณ อาคารสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน ย้อนอดีตกว่า 250 ปี สมัยอยุธยา


    สิงห์บุรี เป็นจังหวัดเล็กๆ แต่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ถ้าพูดถึง “ค่ายบางระจัน” หลายคนต้องรู้จักกันแน่นอน กลุ่มชาวบ้านที่ได้สร้างวีรกรรมจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติ  สิงห์บุรี นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนซึ่งมีกลยุทธ์โดดเด่นที่สุดด้านการตลาด การตกแต่งตลาดเป็นบรรยากาศย้อนยุคใน สมัยศึกบางระจัน หรือช่วงสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันอาศัยมรดกทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งดึงดูดใจ

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

งานเปิดม่านบากันใหญ่สตูล เทศกาลกินปูและอาหารทะเล


ขอเชิญร่วมงานเปิดม่านบากันใหญ่ เทศกาลกินปูและอาหารทะเล 
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 

งานฤดูหนาวลพบุรี


ขอเชิญเที่ยวงานฤดูหนาวลพบุรี ณ สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
วันที่ 28 พ.ย 63 - 6 ธ.ค 63  "เที่ยวสนุกทุกย่างก้าวเที่ยวงานฤดูหนาวลพบุรี"

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 งานฤดูหนาวลพบุรี จัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ ในสมัยนายชอบ ชลเกตุ เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยการจัดงานนี้ขึ้นเพื่อจัดหาทุนการศึกษามาช่วยโรงเรียน โดยกำหนดจัดงานฤดูหนาวลพบุรี ขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งในช่วงแรกๆ งานฤดูหนาวลพบุรี นั้น มีกิจกรรมมุ่งเน้นเพื่อชาวไร่ ชาวนาและเกษตรกรได้มาประกวดพืชผลจากการเกษตร มีการประกวดวัวงาม การแสดงผลงานของนักเรียน และจัดให้มีมหรสพคอยให้ความสนุกสนาน และบางปีมีการแสดงการจำลองเหตุการณ์ของสงครามสมัยต่าง ๆ ซึ่งมีคนให้ความสนใจในงานฤดูหนาวสมัยนั้นเป็นอย่างมาก

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

มหัศจรรย์ ถ้ำสีฟ้า อ.แม่สอด จังหวัดตาก ที่เที่ยวธรรมชาติสุด Unseen


    ถ้ำสีฟ้า  อีกหนึ่งสถานที่ Unseen ของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของแม่สอดที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวมานานแล้ว แต่เพิ่งจะได้รับความนิยมมากขึ้นเมื่อเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและถูกเผยแพร่ภาพความงามลงในโลกโซเชียล ทำให้เกิดกระแสที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากจะเดินทางไปสัมผัสกับความสวยงาม จะสวยงามขนาดไหนตามมาดูกันเลย

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

งานวัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ดอยหัวแม่คำ

  ดอยหัวแม่คำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง ห่างจากบ้านเทอดไทย 35 กม.เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่า อาข่าและลาหู่ ตั้งอยู่บนสันเขา ตะเข็บชายแดนไทย-พม่า มีทิวทัศน์สวยงาม พื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ ในเขตวนอุทยานดอยหัวแม่คำ เมื่อลมหนาวมา เยือนทุ่งดอกไม้สีทองเหลืองอร่าม ทุ่งดอกบัวตองก็เริ่มบานสะพรั่งงดงามไปทั่วทั้งขุนเขาเหนือดอยสูงใครจะเชื่อว่า ที่ ดอยหัวแม่คำนี้ ยังมีชีวิตที่งดงาม แบบง่ายๆ และสงบเป็นสีสัน ที่เบ่งสี อวดสวยคู่ไปกับบัวตอง อย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลง  

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประเพณีตักบาตรกลางน้ำ วัดป่าพฤกษ์ อ.บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี


ประเพณีตักบาตรกลางน้ำ
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

   ประเพณีงานบุญที่ได้จัดทำมาแล้วประมาณกว่า 100 ปี คือการตักบาตรพระสงฆ์กลางลำน้ำแม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าตลาดคอวังผ่านหน้าวัด เจ้าขาวไปจนถึงวัดป่าพฤกษ์ โดยพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน จะพายเรือบิณฑบาต และชาวบ้าน 2 ฝั่งแม่น้ำ ก็จะพายเรือใส่บาตร เช่นเดียวกัน ประเพณีงานบุญดังกล่าวนี้ ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเริ่มกันเมื่อใดไม่มีผู้ใดทราบ แต่ผู้สูงอายุเล่าว่าเกิดมาก็เห็นการตักบาตรกลางน้ำนี้แล้ว ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเวลานานถึง 100 ปี โดยจะถือเอา วันแรม 12 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันใส่บาตร