หน้าแรก

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 จังหวัดภูเก็ต

  27 กันยายน  - 4 ตุลาคม 2565


ประวัติประเพณีกินผัก ภูเก็ต
    เดิมประเพณีกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย) ที่ชาวบ้านและชาวจีนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเรียกกันว่า “เจี๊ยะฉ่าย” นั้นเป็นลัทธิเต๋าซึ่งนับถือบูชา เซียนเทวดา เทพเจ้า วีรบุรุษเป็นประเพณีที่คนจีนนับถือมาช้านาน โดยเฉพาะคนจีนฮกเกี้ยนคำว่า “เจี๊ยะฉ่าย” (กินผัก) เป็นภาษาท้องถิ่น วันประกอบพิธีตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ 
(เก้าโง้ยโฉ่ยอีดถึงโฉ่ยเก้า) ตามปฏิทินจีนของทุกๆปี