หน้าแรก

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หาดใหญ่: มหานครแห่งเศรษฐกิจปักษ์ใต้ (Hat Yai: the southern economic metropolis of Thailand)

หาดใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และเป็นศูนย์กลางทางการค้า เศรษฐกิจ การศึกษา และการท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้งจังหวัดและภาคใต้ โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ มีภูเขาล้อมรอบทางทิศตะวันตก ทิศใต้ และทิศตะวันออก พื้นที่ลาดเอียงจากทิศใต้และทิศตะวันตกไปยังทะเลสาบสงขลา

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

มุกดาหาร: ดินแดนแห่งศรัทธา พญานาค และประตูสู่อินโดจีน


มุกดาหาร เมืองริมฝั่งโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เป็นจังหวัดที่มีมนต์เสน่ห์เฉพาะตัว โดดเด่นด้วยวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติอันงดงาม อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญเชื่อมต่อกับประเทศลาว

ดินแดนแห่งพญานาค

มุกดาหารเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ "ดินแดนแห่งพญานาค" ด้วยความเชื่อและตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาเกี่ยวกับพญานาคผู้ปกปักรักษาแม่น้ำโขง ความศรัทธาในพญานาคนี้สะท้อนให้เห็นในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง เช่น

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พัทลุง: สัมผัสวิถีไทย ดินแดนโนรา ข้าว น้ำตก นก ทะเลสาบ และเขาอกทะลุ

พัทลุง: เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน

พัทลุง จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติอันงดงาม วัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ สัมผัสบรรยากาศของเมืองไทยแบบดั้งเดิม

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำแพงเมืองจีน: กำแพงหมื่นลี้อันยิ่งใหญ่ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

กำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้ (จีนตัวย่อ: 万里长城; ว่านหลี่ฉางเฉิง) สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่ยิ่งใหญ่ ทอดยาวกว่า 21,196 กิโลเมตร (13,170.7 ไมล์) ผ่าน 15 มณฑล นครปกครองตนเอง 2 แห่ง และเขตปกครองพิเศษ 1 แห่ง เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน แสดงถึงพลังอำนาจ ความชาญฉลาด และความมุ่งมั่นของชาวจีน 

กำแพงเมืองจีนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) ในปี ค.ศ.1987 และยังได้รับการจัดอันดับจากองค์การการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน (China National Tourism Administration (CNTA) ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเกรด AAAAA