หน้าแรก

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567

ตีกัล: (Tikal) ปริศนาการล่มสลาย กลางดงป่าดิบ กัวเตมาลา


ตีกัล: อารยธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่กลางป่าดิบกัวเตมาลา

ตีกัล (Tikal) เมืองโบราณของชาวมายา ตั้งอยู่ในเขตป่าดิบชื้นของประเทศกัวเตมาลา ที่หายสูญหายไปจากประวัติศาสตร์ เป็นหนึ่งในอารยธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกากลาง

อดีตอันรุ่งเรือง

 • ตีกัลก่อตั้งขึ้นประมาณ 900 ปีก่อนคริสตกาล
 • รุ่งเรืองถึงขีดสุดในช่วง 200-900 ปีหลังคริสตกาล
 • เป็นศูนย์กลางทางการเมือง ศาสนา และการค้า
 • มีประชากรอาศัยอยู่มากถึง 40,000 - 45,000 คน

ภาพประกอบ

สิ่งปลูกสร้างอันน่าทึ่ง

 • วิหาร (Temples) มากมาย สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า
 • วิหาร I สูงที่สุด สูงถึง 47 เมตร
 • บันไดและผนังวิหาร แกะสลักภาพและจารึกอักษรโบราณ
 • สุสานใต้ฐานวิหาร มีโครงกระดูกของกษัตริย์ ราชินี และขุนนาง

ปริศนาการล่มสลาย : สาเหตุการล่มสลายยังเป็นปริศนา

ทฤษฎีที่เป็นไปได้:
 • สงคราม
 • ภัยแล้ง
 • การล่มสลายทางการเมือง
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • โรคระบาด

การค้นพบเมืองโบราณ:

แม้เมืองจะร้างผู้คน แต่ความรู้เกี่ยวกับซากปรักหักพังของตีกัลไม่ได้สูญหายไป  บันทึกในศตวรรษที่ 18 บอกถึงผู้คนอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น


การสำรวจและขุดค้น


 • ปี พ.ศ. 2382 บาทหลวงชาวสเปน Andrés de Avedaño บันทึกการพบ "อาคารเก่า" สูงใหญ่

 • ปี พ.ศ. 2383 John Lloyd Stephens นักสำรวจได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเมืองโบราณที่มีหอคอยสีขาว

 • ปี พ.ศ. 2391 Modesto Méndez และ Ambrosio Tut เป็นผู้เดินทางไปสำรวจเมืองโบราณเป็นครั้งแรก

 • ปี พ.ศ. 2403 กุสตาฟ เบอร์นูลลี นำทับหลังไม้โบราณจากวัด 1 และ 4 ไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาเมืองบาเซิล

 • ปี พ.ศ. 2424 Alfred P. Maudslay ชาวอังกฤษ บันทึกภาพและข้อมูลของเมืองโบราณ

 • ปี พ.ศ. 2438 และ 2447 Teobert Maler ชาวออสเตรีย ทำงานขุดค้น

 • ปี พ.ศ. 2454 Alfred Tozzer ทำงานขุดค้นต่อจาก Maler

 • ปี พ.ศ. 2467 Sylvanus Morley ศึกษาจารึกโบราณ

 • ปี พ.ศ. 2499-2513 โครงการขุดค้นขนาดใหญ่โดยพิพิธภัณฑ์ ม.เพนซิลเวเนีย

 • ปี พ.ศ. 2522 โครงการ Guatemalan Proyecto Nacional Tikal เริ่มทำงานขุดค้น


ภาพประกอบ

บันทึกเรื่องราวผ่านภาพสลัก : บันไดและผนังของวิหาร แกะสลักภาพและจารึกอักษรโบราณ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ กษัตริย์ และเทพเจ้า

ความลับใต้ผืนดิน : นักโบราณคดีขุดพบสุสานใต้ฐานวิหาร ภายในมีโครงกระดูกของกษัตริย์ ราชินี และขุนนาง พร้อมกับเครื่องประดับ อาวุธ และของใช้ส่วนตัว 

มรดกอันล้ำค่า: ตีกัลได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมนักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้:

 • ปีนขึ้นวิหารเพื่อชมวิวทิวทัศน์
 • เรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรม
 • ถ่ายรูปกับสิ่งปลูกสร้างโบราณ
 • สัมผัสธรรมชาติในป่าดิบ


สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในตีกัล

 • Temple II (วิหารที่สอง): หนึ่งในวัดที่ใหญ่ที่สุดในตีกัล โด่งเด่นด้วยบันไดกว้างและวิวทิวทัศน์อันงดงาม นักท่องเที่ยวสามารถปีนขึ้นไปชมวิวป่าดิบและเมืองโบราณได้
 • Temple IV (วิหารที่สี่): วัดที่มีบันไดสูงชัน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของป่าดิบได้
 • Temple V (เทมโปล V): วัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม
 • Templo No. III (วัดหมายเลข III): วัดที่มีลวดลายแกะสลักบนผนัง บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและความเชื่อของชาวมายา

สถานที่สำคัญทางโบราณคดี

 • The Lost World (โลกที่สาบสูญ): พื้นที่ทางโบราณคดีที่มีวัดและพีระมิดหลายแห่ง นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมธรรมชาติและสัมผัสบรรยากาศของเมืองโบราณ
 • Ruinas de Uaxactun (Ruinas de Uaxactun): ซากปรักหักพังของเมืองมายาโบราณ มีจารึกโบราณและสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ
 • Palace of the Grooves (วังแห่งร่อง): พระราชวังโบราณที่มีลานกว้างและห้องต่างๆ มากมาย นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชนชั้นสูงในอารยธรรมมายา
 • Seven Temples (วัดทั้งเจ็ด): กลุ่มวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองโบราณได้
 • Acropolis Centro (Acropolis Centro): ศูนย์กลางของเมืองโบราณตีกัล นักท่องเที่ยวสามารถชมวัดและพีระมิดที่สำคัญๆ ของเมือง

พิพิธภัณฑ์

 • Museo Lítico (พิพิธภัณฑ์ลิติโก): แสดงหินแกะสลักและโบราณวัตถุจากตีกัล นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอารยธรรมมายา
 • Museo “Sylvanus G. Morley” (พิพิธภัณฑ์ “Sylvanus G. Morley”): แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอารยธรรมมายาและงานวิจัยของ Sylvanus G. Morley
 • Tikal Stelae Museum (พิพิธภัณฑ์ติคัลสเตเล): แสดงโบราณที่มีจารึกอักษรภาพมายา นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเขียนของชาวมายา

อื่นๆ

 • Tikal Peten (ติกัล เปเตน): เมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติตีกัล มีที่พัก ร้านอาหาร และร้านค้าสำหรับนักท่องเที่ยว
 • Ceiba (เซย์บ้า): ต้นไม้ยักษ์ที่มีอายุกว่า 500 ปี นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปและสัมผัสธรรมชาติ
 • The Great Jaguar Tikal (เสือจากัวร์ Tikal): รูปปั้นเสือจากัวร์ขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของอารยธรรมมายา
 • Arqueología Mesoamericana with Juan Bendfeldt (Arqueología Mesoamericana with Juan Bendfeldt): ทัวร์ชมโบราณคดีกับผู้เชี่ยวชาญ นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมมายาจากผู้เชี่ยวชาญ
 • Tikal Park (ติกัลพาร์ค): สวนสาธารณะที่มีกิจกรรมสำหรับครอบครัว นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติ
 • Tikal National park (อุทยานแห่งชาติตีกัล): พื้นที่ป่าดิบกว้างใหญ่ มีสัตว์ป่าและพืชพรรณหลากหลาย นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่า ชมนก และชมสัตว์ป่า

การเดินทาง

ตีกัลตั้งอยู่ในเขตป่าดิบชื้นของประเทศกัวเตมาลา การเดินทางไปตีกัลมีสองวิธีหลัก:

โดยเครื่องบิน: สนามบิน Mundo Maya (FRS) อยู่ห่างจากตีกัลประมาณ 60 กม. มีสายการบินหลายแห่งให้บริการเที่ยวบินตรงจากเมืองกัวเตมาลา

รถบัส: มีรถบัสจาก Guatemala City ไปยัง Flores ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-10 ชั่วโมง

บริษัทขนส่งที่ให้บริการ ได้แก่: Linea Dorada, Transportes Litegua, Maya de Oro

รถยนต์:

 • ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมงจาก Guatemala City
 • เส้นทางขับรถส่วนใหญ่เป็นทางหลวง
 • แนะนำให้เช่ารถขับเอง

การเดินทางภายในตีกัล:

 • มีรถบัสรับส่งนักท่องเที่ยวจาก Flores ไปยังตีกัล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
 • สามารถเช่ารถจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เพื่อขับขี่ภายในตีกัล
 • สามารถเดินเท้าเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ภายในตีกัล

💦 โรงแรมในกัวเตมาลา:

 • Las Lagunas Boutique Hotel ใน Flores เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเดินทางที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์อันหรูหรา โรงแรมแห่งนี้มีห้องสวีทและวิลลาพร้อมวิวทะเลสาบที่สวยงาม สระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้ และร้านอาหารชั้นเลิศ

 • Hotel Atitlán ตั้งอยู่ใน Panajachel เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ อยู่ใกล้กับทะเลสาบ Atitlán โรงแรมแห่งนี้มีสวนอันเขียวชอุ่ม สนามเทนนิส และท่าเรือส่วนตัว

 • Casa Palopó ใน San Pedro La Laguna เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น โรงแรมแห่งนี้เป็นคฤหาสน์แบบดั้งเดิมที่ได้รับการบูรณะใหม่ซึ่งมีห้องพักและห้องสวีทอันกว้างขวาง ตลอดจนวิวทะเลสาบที่สวยงาม

 • La Reunión Eco-Lodge ใน El Quiché เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเดินทางที่ต้องการสัมผัสกับธรรมชาติ โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติและมีกระท่อมแบบเรียบง่าย สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างยั่งยืน และเส้นทางเดินป่า

 • Hotel Biltmore ใน Guatemala City เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักธุรกิจ โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองและมีศูนย์กลางการประชุม สระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้า และร้านอาหารหลายแห่ง

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของโรงแรมดีๆ มากมายที่มีในกัวเตมาลา เมื่อเลือกโรงแรม สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณางบประมาณ ความสนใจ และแผนการเดินทางของคุณ

ร้านอาหารแนะนำในตีกัล

1. Comedor Tikal:

 • ร้านอาหารท้องถิ่น ราคาประหยัด
 • เมนูแนะนำ: จานไก่ทอด, ทาโก้, เอนชิลาดา
 • บรรยากาศ: เรียบง่าย เหมาะกับการทานอาหารแบบสบายๆ

2. Jaguar Inn Restaurant:

 • ร้านอาหารในโรงแรม Jaguar Inn ราคาปานกลาง
 • เมนูแนะนำ: สเต็กเนื้อ, สปาเก็ตตี้, พิซซ่า
 • บรรยากาศ: หรูหรา เหมาะกับการทานอาหารแบบเป็นทางการ

3. Caffee Ital - Espresso:

 • ร้านกาแฟ ราคาประหยัด
 • เมนูแนะนำ: กาแฟ, ชา, ขนมอบ
 • บรรยากาศ: สบายๆ เหมาะกับการพักผ่อน

ร้านอาหารอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

 • Restaurante El Gran Jaguar
 • Restaurante La Casona de Don David
 • Cocina Maya
 • Restaurante Los Amigos

อาหารท้องถิ่น กัวเตมาลา

อาหารกัวเตมาลาเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารมายาและสเปน อาหารยอดนิยมบางรายการ ได้แก่:

 • Tamales: แป้งข้าวโพดห่อด้วยใบตองและนึ่ง
 • Pepián: สตูว์เนื้อกับซอสเมล็ดฟักทอง
 • Chiles rellenos: พริกยัดไส้ด้วยเนื้อสัตว์และชีส
 • Rellenitos: กล้วยทอดไส้ถั่วบด

ข้อแนะนำ:

 • ตรวจสอบเวลาเปิดปิดของร้านอาหารก่อนเดินทางไป
 • จองโต๊ะล่วงหน้าหากต้องการทานอาหารในร้านอาหารที่มีชื่อเสียง
 • เตรียมเงินสดเผื่อไว้ บางร้านอาจไม่รับบัตรเครดิต

ของฝาก :

 • สิ่งทอ: กัวเตมาลาเป็นที่รู้จักจากสิ่งทอที่สวยงาม ซึ่งมักทำจากผ้าฝ้าย ขนสัตว์ หรืออะคริลิก ผ้าทอเหล่านี้มักมีการออกแบบแบบดั้งเดิมที่มีสีสันสดใส สามารถซื้อได้เป็นผืน ผ้าพันคอ เสื้อผ้า กระเป๋า และอื่นๆ
 • กาแฟ: กาแฟกัวเตมาลาเป็นที่นิยมทั่วโลก มีทั้งแบบเมล็ดคั่วบดและแบบสำเร็จรูปช็อกโกแลต: ช็อกโกแลตกัวเตมาลาทำจากเมล็ดโกโก้ที่ปลูกในท้องถิ่น มีทั้งแบบแท่ง ช็อกโกแลตเคลือบ และขนมหวานอื่นๆ
 • เครื่องประดับ: เครื่องประดับกัวเตมาลา มักทำจากเงิน ทอง หรือไม้ มักมีการออกแบบแบบดั้งเดิมงานฝีมือ: งานฝีมือของกัวเตมาลามีความหลากหลาย รวมถึงเครื่องปั้นดินเผา ไม้แกะสลัก หน้ากาก และ
 • สิ่งทอ สินค้าเหล่านี้มักทำด้วยมือและเป็นของที่ระลึกที่ไม่เหมือนใครเมื่อซื้อของฝาก สิ่งสำคัญคือต้องซื้อจากแหล่งที่ยั่งยืน สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าช่างฝีมือที่ผลิตสินค้าได้รับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม และเงินของคุณจะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น

อัตราแลกเปลี่ยน: เงินกัวเตมาลา (GTQ) อยู่ที่ประมาณ 7.70 GTQ ต่อ 1 บาทไทย

เชื้อชาติ: กลุ่มชาติพันธุ์หลักในกัวเตมาลาคือ:

 • Mestizo: ลูกผสมระหว่างชาวมายาและชาวยุโรป
 • Mayan: ชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของกัวเตมาลา
 • K'iche': กลุ่มชาติพันธุ์มายาที่ใหญ่ที่สุด
 • Q'eqchi': กลุ่มชาติพันธุ์มายาอีกกลุ่มหนึ่ง

ศาสนา: ศาสนาหลักในกัวเตมาลาคือ:

 • โรมันคาทอลิก: ประมาณ 50% ของประชากร
 • โปรเตสแตนต์: ประมาณ 40% ของประชากร
 • ศาสนาอื่นๆ: ประมาณ 10% ของประชากร

ข้อควรระวัง

 • ตีกัลตั้งอยู่ในเขตป่าดิบชื้น ควรระวังยุงและแมลงอื่นๆ
 • อากาศในตีกัลร้อนและชื้น ควรดื่มน้ำให้เพียงพอและสวมครีมกันแดด
 • ตีกัลอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทาง
 • ตีกัลตั้งอยู่ในเขตป่าดิบชื้น ควรระวังยุงและแมลงอื่นๆ
 • อากาศในตีกัลร้อนและชื้น ควรดื่มน้ำให้เพียงพอและสวมครีมกันแดด
 • ตีกัลอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทาง

ข้อมูลติดต่อ

 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศกัวเตมาลา: https://www.visitguatemala.com/
 • อุทยานแห่งชาติตีกัล:  
 • การท่องเที่ยว Flores:  

ข้อแนะนำ:

 • จองตั๋วเครื่องบินและที่พักล่วงหน้า โดยเฉพาะในช่วงฤดูท่องเที่ยว
 • เตรียมเงินสดเผื่อไว้สำหรับค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • สวมรองเท้าที่สะดวกสำหรับการเดิน
 • พกยากันยุง
 • ทาครีมกันแดด
 • ดื่มน้ำเยอะๆ

💦 ตีกัล เหมาะสำหรับผู้รักประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติ และวัฒนธรรม มาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมโบราณ เรียนรู้เรื่องราวผ่านภาพสลัก และสัมผัสธรรมชาติอันงดงาม

มาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมโบราณ ตีกัล รอให้คุณมาค้นพบ

#กัวเตมาลา #มรดกโลก #UNESCO #ตีกัล #อารยธรรมมายา #tiewsookjai #เที่ยวสุขใจ #tikal

ไม่มีความคิดเห็น: