หน้าแรก

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564

งานวันตราดรำลึกประจำปี 2564 จังหวัดตราด

งานวันตราดรำลึกประจำปี 2564
23 มีนาคม 2564 - 27 มีนาคม 2564

พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 จังหวัดตราด

      จังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน เดิมชื่อ บ้านบางพระ เมืองตราดต้องสูญเสียอิสรภาพตกไปอยู่ในความครอบครองของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2447 แต่ด้วยพระปรีชาชาญแห่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ พระองค์ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองจนฝรั่งเศสจำต้องตกลงยินยอมทำสัญญาคืนเมืองตราดกลับสู่สยามประเทศอีกครั้งหนึ่งโดยลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449 หลังจากยึดครองเมืองตราดมาเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน 7 วัน การทำสัญญาครั้งนั้นพระองค์มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญยิ่งที่จะคงเมืองตราดไว้เป็นของสยามประเทศจึงจำเป็นต้องยินยอมยกเมืองพระตะบอง เสียมราฐและศรีโสภณให้ฝรั่งเศสแทนแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระปรีชาสามารถอันเป็นอัจฉริยะที่ทรงมี ต่อชาวตราด อย่างใหญ่หลวงพี่น้องประชาชนชาวตราดต่างได้พร้อมใจกันจัดงานวันตราดรำลึกขึ้นในวันที่23มีนาคม ของทุกปี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมา 

                           

          งานวันตราดรำลึกประจำปี 2564  กำหนดให้มีการแสดงแสงเสียงอากาศยานบนท้องฟ้า “115 ปี 
ตราดรำลึก พระบารมีปกฟ้าป้องแผ่นดิน”  สำหรับการจัดงานวันตราดรำลึกประจำปี 2564 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2564 
โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การจัดพิธีทำบุญเมือง ในช่วงเย็นของวันที่ 22 มีนาคม 2564 บริเวณ ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก ส่วนในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ตั้งแต่ช่วงเช้า มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ 115 รูป การร่วมกันร้องเพลงชาติไทยในอดีต พิธีบวงสรวง การรำบวงสรวง ส่วนในภาคบ่าย มีการจัดริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีการจัดพิธีเปิดงานวันตราดรำลึก ในภาคค่ำของกสารจัดงานปีนี้ ตั้งแต่เวลา 19.09 น. เป็นการจัดการแสดงแสงเสียอากาศยานบนท้องฟ้า “115 ปีตราดรำลึก พระบารมีปกฟ้าป้องแผ่นดิน” โดยจะมีอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 69 ตัว ร่วมแสดงบริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ในระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2564   
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน
 •  พิธีทำบุญเมือง ในช่วงเย็นของวันที่ 22 มีนาคม 2564  
 •  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
 •  พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ 115 รูป 
 •  ริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 •  การแสดงแสงเสียอากาศยานบนท้องฟ้า “115 ปีตราดรำลึก
 •  นิทรรศการจากภาครัฐและภาคเอกชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
 •  การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
 •  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
 •  การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน
 •  การแสดงละครย้อนยุคประวัติศาสตร์เมืองตราด
 •  การแสดงบนเวทีกลางโดยเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดตราด
 •  การแสดง มหรสพ ดนตรี  
 • 23-27 มีนาคม พบกับศิลปินมากมาย
การจัดงานวันตราดรำลึก ในครั้งนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพิ่มขึ้น 1 ฝ่าย คือ คณะกรรมการฝ่ายคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ D/M/H/T/T เพื่อป้องกันปัญหา COVID – 19 โดยจะมีการกำหนดจุดคัดกรองบริเวณหน้าช่องทางการเข้าบริเวณงาน 

🚔  การเดินทาง 
➖➖➖➖➖➖➖➖ 
การเดินทางมายังจังหวัดตราด

โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางได้ 3 สาย
 • เส้นทางที่ 1 บางนา-ตราด (เส้นทางหลวงหมายเลข 3) ผ่านชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด ระยะทางประมาณ 385 กิโลเมตร
 • เส้นทางที่ 2 บางนา-ชลบุรี-แกลง-จันทบุรี-ตราด (เส้นทางหลวงหมายเลข 344) ระยะทางประมาณ 318 กิโลเมตร
 • เส้นทางที่ 3 ทางหลวงพิเศษ (motor way) เริ่มกิโลเมตรแรก ที่แยกถนนศรีนครินทร์ตัดถนนรามคำแหง และมาออกที่เส้นทางบ้านบึง-แกลง-จันทบุรี-ตราดประมาณ 50 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถนนวงแหวนรอบนอก ซึ่งตัดผ่านถนนเอกชัยและถนนธนบุรี-ปากท่อได้อีกด้วย
โดยรถประจำทาง
 • รถประจำทางแบบธรรมดาและรถปรับอากาศออกจาก สถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท รถโดยสารปรับอากาศ มีรถปรับอากาศ ชั้น 1 (ปอ.1) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
 • บริษัทเชิดชัยทัวร์ โทร. 02-391-2237 02-391-4164  สาขาตราด โทร. 039-511-062                      โชคอนุกูลทัวร์ โทร. 02-392-7680  | สาขาตราด  โทร. 039-511-587 และ ศุภรัตน์ ทัวร์              บริการรถ V.I.P. โทร. 02-391-2331                  
 • รถประจำทางแบบธรรมดา ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์สถานีขนส่งเอกมัย โทร. 02-391-2504, 02-391-4164 จาก สถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 มีรถบริการไป จังหวัดตราดทุกวันเช่นกัน เป็นรถปรับอากาศชั้น 1 สอบถามที่รายละเอียดเพิ่มเติม                        โทร. 02-537-8055, 02-936-2852-6
 นอกจากนี้ ยังมีรถตู้ปรับอากาศ จาก 
 • กรุงเทพ-แหลมงอบ (จังหวัดตราด) รถออกจากถนนข้าวสาร 08.00 น.
 • แหลมงอบ-ถนนข้าวสาร รถออกจากแหลมงอบ เวลา 11.00 น.

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดตราด โทรศัพท์: 039-597-259 ถึง 60 
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โทรศัพท์: 039-518-000

👍 ขอขอบคุณภาพและข้อมูลประกอบ : 
 • เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
 • ททท. - Tourism Authority of Thailand
 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด
 • วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
 • เว็ปไซด์ เทศบาลตราด
 •  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

ไม่มีความคิดเห็น: