หน้าแรก

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ตีกัล แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ตีกัล แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567

ตีกัล: (Tikal) ปริศนาการล่มสลาย กลางดงป่าดิบ กัวเตมาลา


ตีกัล: อารยธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่กลางป่าดิบกัวเตมาลา

ตีกัล (Tikal) เมืองโบราณของชาวมายา ตั้งอยู่ในเขตป่าดิบชื้นของประเทศกัวเตมาลา ที่หายสูญหายไปจากประวัติศาสตร์ เป็นหนึ่งในอารยธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกากลาง

อดีตอันรุ่งเรือง

  • ตีกัลก่อตั้งขึ้นประมาณ 900 ปีก่อนคริสตกาล
  • รุ่งเรืองถึงขีดสุดในช่วง 200-900 ปีหลังคริสตกาล
  • เป็นศูนย์กลางทางการเมือง ศาสนา และการค้า
  • มีประชากรอาศัยอยู่มากถึง 40,000 - 45,000 คน