หน้าแรก

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ปาฏลีบุตร แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ปาฏลีบุตร แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

ปาฏลีบุตร: มรดกโลกทางวัฒนธรรม สัมผัสอดีตอันล้ำค่า


ปาฏลีบุตร: ประตูสู่กาลเวลา ย้อนรอยอดีตอันรุ่งเรืองของอาณาจักรโบราณ

ปาฏลีบุตร มืองโบราณอันเก่าแก่ ตั้งอยู่ในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เมืองปาฏลีบุตร หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองปัตนะ เป็นเมือง หลวงของรัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย เป็นรัฐที่ยากจนที่สุดของอินเดีย มีประมาณประชากรอาศัยอยู่ประมาณ ๘๕ ล้านกว่าคน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบราณหลายแห่ง เช่น อาณาจักรเมารยะ อาณาจักรคุปตะ และ อาณาจักรคันธาระ ปัจจุบันปาฏลีบุตร หรือที่รู้จักในชื่อ ปัตนะ เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่น แต่ยังคงมีร่องรอยของอดีตอันรุ่งเรืองหลงเหลืออยู่