หน้าแรก

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ อีตาลี แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ อีตาลี แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

ปอมเปอี: เมืองโบราณใต้เถ้าถ่าน ประเทศอิตาลี


เมืองปอมเปอี นครโรมันโบราณที่ถูกฝังใกล้กับ เมืองเนเปิลส์ ในแคว้นคัมปาเนีย ประเทศอิตาลี เคยเป็นเมืองท่าที่รุ่งเรืองในสมัยโรมันโบราณ แต่แล้วในปี ค.ศ. 79 ภูเขาไฟวิสุเวียสได้ปะทุขึ้น กลบเมืองทั้งเมืองด้วยเถ้าถ่านและหินภูเขาไฟ ผู้คนและสิ่งมีชีวิตถูกลาวาเผาทั้งเป็น