หน้าแรก

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ อุทยานแห่งชาติหาดขนอม แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ อุทยานแห่งชาติหาดขนอม แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567

อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้: นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยพื้นที่ทางบกและทางทะเล มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ บทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พรรณไม้ สัตว์ป่า และการเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ทางบกของอุทยานแห่งชาติประกอบด้วยแนวเทือกเขาสลับซับซ้อน ยอดเขาหลวงสูงที่สุดประมาณ 814 เมตร พื้นที่ราบผืนใหญ่ เชิงภูเขา และชายหาด พื้นที่ทางทะเลประกอบ ด้วย เกาะ 11 เกาะ ได้แก่ เกาะแตน เกาะราบ เกาะมัดโกง เกาะมัดแตง เกาะวังนอก เกาะวังใน เกาะมัดสุ่ม เกาะราใหญ่ เกาะท่าไร่ เกาะผี และเกาะน้อย