หน้าแรก

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Susa แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Susa แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

มรดกโลกโบราณ: เมืองซูซา (Susa) ประเทศอิหร่าน

 💦 ย้อนรอยอดีต สัมผัสความรุ่งเรืองของอารยธรรมโบราณ ณ เมืองซูซา

เมืองซูซา หรือ ซูสห์ ตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอิหร่าน เมืองโบราณอันเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 6,000 ปี เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบราณหลายแห่ง เช่น อาณาจักรอีแลม อาณาจักรเปอร์เซีย และ อาณาจักรอะคีเมนิด ปัจจุบันเป็นเมืองเล็กๆที่มีประชากรประมาณ 20,000 คน