หน้าแรก

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Tenochtitlan แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Tenochtitlan แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567

เตนอชตีตลัน :ย้อนรอยอารยธรรมอัซเท็ก กรุงเม็กซิโกซิตี้


เตนอชตีตลัน อดีตเมืองหลวงอันรุ่งเรืองของ อาณาจักรอัซเท็ก ตั้งอยู่บนเกาะกลาง ทะเลสาบเทกซ์โกโก (Texcoco) ใจกลางประเทศเม็กซิโก ในปัจจุบันเมืองโบราณแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางการเมือง การค้า และศาสนาที่สำคัญของอารยธรรมเมโสอเมริกา ก่อนที่จะถูกพิชิตโดยชาวสเปนในปี ค.ศ.1521

ประวัติความเป็นมา

เตนอชตีตลัน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1325 บนเกาะกลาง ทะเลสาบเทกซ์โกโก (Texcoco) ใจกลาง ประเทศเม็กซิโก ในปัจจุบัน เมืองนี้เติบโตอย่างรวดเร็วจากการขยาย อาณาจักรอัซเท็กเตนอชตีตลัน กลายเป็นศูนย์กลางอำนาจที่มีประชากรมากถึง 300,000 คน เมืองนี้มีระบบคลอง ชลประทาน และเขื่อนที่ล้ำสมัย ตลาดที่คึกคัก เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายจากทั่วอาณาจักร