หน้าแรก

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ประวัติศาสตร์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ประวัติศาสตร์ แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

พระนครศรีอยุธยา: อดีตอันรุ่งเรือง หัวใจแห่งวัฒนธรรมไทย


พระนครศรีอยุธยา: อดีตราชธานีอันรุ่งเรือง ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

พระนครศรีอยุธยา เคยเป็นราชธานีของ อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรไทยโบราณที่ยิ่งใหญ่ ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ประมาณ 80 กิโลเมตรทางเหนือของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย