หน้าแรก

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เขาอกทะลุ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เขาอกทะลุ แสดงบทความทั้งหมด

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พัทลุง: สัมผัสวิถีไทย ดินแดนโนรา ข้าว น้ำตก นก ทะเลสาบ และเขาอกทะลุ

พัทลุง: เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน

พัทลุง จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติอันงดงาม วัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ สัมผัสบรรยากาศของเมืองไทยแบบดั้งเดิม