หน้าแรก

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Great Wall of China แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Great Wall of China แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำแพงเมืองจีน: กำแพงหมื่นลี้อันยิ่งใหญ่ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

กำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้ (จีนตัวย่อ: 万里长城; ว่านหลี่ฉางเฉิง) สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่ยิ่งใหญ่ ทอดยาวกว่า 21,196 กิโลเมตร (13,170.7 ไมล์) ผ่าน 15 มณฑล นครปกครองตนเอง 2 แห่ง และเขตปกครองพิเศษ 1 แห่ง เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน แสดงถึงพลังอำนาจ ความชาญฉลาด และความมุ่งมั่นของชาวจีน 

กำแพงเมืองจีนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) ในปี ค.ศ.1987 และยังได้รับการจัดอันดับจากองค์การการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน (China National Tourism Administration (CNTA) ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเกรด AAAAA