หน้าแรก

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำแพงเมืองจีน: กำแพงหมื่นลี้อันยิ่งใหญ่ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

กำแพงเมืองจีน หรือ กำแพงหมื่นลี้ (จีนตัวย่อ: 万里长城; ว่านหลี่ฉางเฉิง) สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่ยิ่งใหญ่ ทอดยาวกว่า 21,196 กิโลเมตร (13,170.7 ไมล์) ผ่าน 15 มณฑล นครปกครองตนเอง 2 แห่ง และเขตปกครองพิเศษ 1 แห่ง เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน แสดงถึงพลังอำนาจ ความชาญฉลาด และความมุ่งมั่นของชาวจีน 

กำแพงเมืองจีนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) ในปี ค.ศ.1987 และยังได้รับการจัดอันดับจากองค์การการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน (China National Tourism Administration (CNTA) ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเกรด AAAAA   

จุดเริ่มต้น:

 • ยุคก่อนราชวงศ์: ชุมชนโบราณลุ่มแม่น้ำเหลือง เริ่มสร้างกำแพงดินเพื่อป้องกันตนเองจากศัตรู
 • ศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตกาล: แคว้นฉู่ ทางตอนใต้ของจีน สร้างกำแพงดินเพื่อป้องกันอาณาจักรจากชนเผ่าเร่ร่อน
 • ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล: แคว้นจิ๋น ทางตอนเหนือของจีน สร้างกำแพงดินเพื่อป้องกันพวกฮันส์ หรือชนเผ่าซยงหนู (Xiongnu) 

ยุคสมัยราชวงศ์:

 • ราชวงศ์ฉิน (221-206 ปีก่อนคริสตกาล): จิ๋นซีฮ่องเต้ ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฉิน รวบรวมแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกัน และสั่งการให้สร้างกำแพงเมืองจีนขึ้นเพื่อป้องกันอาณาจักรจาก Xiongnu กำแพงเมืองจีนส่วนนี้ ถูกสร้างโดยทาสและนักโทษ
      
     กำแพงเมืองจีน สมัยราชวงศ์ฉิน
 • ราชวงศ์ฮั่น (206 ปีก่อนคริสตกาล - 220 ค.ศ.): บูรณะซ่อมแซมกำแพงเมืองจีนที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์ฉิน และขยายกำแพงไปทางตะวันตก
 • ราชวงศ์ถัง (618-907 ค.ศ.): บูรณะซ่อมแซมกำแพงเมืองจีนอีกครั้ง และขยายกำแพงไปทางตะวันตกเฉียงใต้
 • ราชวงศ์หมิง (1368-1644 ค.ศ.):บูรณะซ่อมแซมกำแพงเมืองจีนครั้งใหญ่ และสร้างกำแพงอิฐหินขึ้นแทนกำแพงดิน กำแพงเมืองจีนส่วนใหญ่ที่เราเห็นในปัจจุบัน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง
      
 • ราชวงศ์ชิง (1644-1912 ค.ศ.): บูรณะซ่อมแซมกำแพงเมืองจีนบางส่วน แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับกำแพงเมืองจีนมากนัก

หลังยุคสมัยราชวงศ์:

 • พ.ศ. 2457: สาธารณรัฐจีน ก่อตั้งขึ้น เริ่มให้ความสำคัญกับกำแพงเมืองจีนอีกครั้ง บูรณะซ่อมแซมกำแพงเมืองจีนบางส่วน
 • พ.ศ. 2530: สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อตั้งขึ้น กำแพงเมืองจีนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

ด้านภูมิศาตร์:

กำแพงเมืองจีนมีความยาวกว่า 21,196 กิโลเมตร ทอดยาวผ่านภูมิประเทศที่หลากหลาย ผ่าน 15 มณฑล นครปกครองตนเอง 2 แห่ง และเขตปกครองพิเศษ 1 แห่ง

ภูมิประเทศที่กำแพงเมืองจีนผ่าน:

 • ภูเขา: กำแพงเมืองจีนส่วนใหญ่สร้างบนเทือกเขาต่างๆ เช่น เทือกเขาฉีหลิ่ง เทือกเขาไท่ห่าง เทือกเขาหิมะลัย
 • ที่ราบ: กำแพงเมืองจีนบางส่วนสร้างบนที่ราบ เช่น ที่ราบแม่น้ำเหลือง ที่ราบแม่น้ำแยงซี
 • ทะเลทราย: กำแพงเมืองจีนบางส่วนสร้างในทะเลทราย เช่น ทะเลทรายโกบี

จุดสูงสุด:

 • ป้อมปราการปาต๋าหลิ่ง: (กำแพง 8 ทิศ) สูง 777 เมตร ตั้งอยู่ในมณฑลเหอเป่ย
 • ป้อมปราการซูหม่าอี้: สูง 676 เมตร ตั้งอยู่ในมณฑลเหอเป่ย
 • ป้อมปราการเจียหยู: สูง 860 เมตร ตั้งอยู่ในมณฑลกานซู่ 

ความยาว:

 • มณฑลเหอเป่ย: ยาว 1,073 กิโลเมตร
 • มณฑลซานซี: ยาว 885 กิโลเมตร
 • มณฑลเหลียวหนิง: ยาว 664 กิโลเมตร

วัสดุ:

 • อิฐหิน: วัสดุหลักที่ใช้สร้างกำแพงเมืองจีน
 • ดิน: วัสดุที่ใช้สร้างกำแพงเมืองจีนในสมัยโบราณ
 • ไม้ไผ่: วัสดุที่ใช้เสริมความแข็งแรงให้กับกำแพงเมืองจีน

ประตู:

 • ประตูจิ่วไผ่หลง: ประตูหลักของป้อมปราการปาต้าหลิ่ง
 • ประตูซูหม่าอี้: ประตูหลักของป้อมปราการซูหม่าอี้
 • ประตูเจียหยู: ประตูทางตะวันตกสุดของกำแพงเมืองจีน

หอคอย:

 • หอคอยป้อมปราการปาต้าหลิ่ง: หอคอยที่โด่งดังที่สุดบนกำแพงเมืองจีน
 • หอคอยป้อมปราการซูหม่าอี้: หอคอยที่เก่าแก่ที่สุดบนกำแพงเมืองจีน
 • หอคอยป้อมปราการเจียหยู: หอคอยที่สูงที่สุดบนกำแพงเมืองจีน

ปัจจุบัน:

 • กำแพงเมืองจีนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยี่ยมชมทุกปี
 • รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์กำแพงเมืองจีน มีการบูรณะซ่อมแซมกำแพงเมืองจีนอย่างต่อเนื่อง

9 ด่านสำคัญบนกำแพงเมืองจีน:

1. ด่านจวียงกวน (Juyongguan): ด่านที่อยู่ใกล้กรุงปักกิ่งมากที่สุด ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของทิวทัศน์ เป็นจุดที่มีวัด สวน และจารึกภาษาต่างๆ กระจายโดยรอบ
    
     
 
    ด่านจวียงกวน กำแพงเมืองจีน

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์:ด่านจวียงกวนตั้งอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งประมาณ 60 กิโลเมตร สามารถขับรถไปได้โดยใช้ทางหลวงสาย G6 หรือ Jingshun Expressway ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • โดยรถบัส: มีรถบัสหลายสายที่วิ่งจากกรุงปักกิ่งไปยังด่านจวียงกวน ออกเดินทางจากสถานีขนส่ง Pingyao หรือ Deshengmen ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
 • โดยรถไฟ: สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดกับด่านจวียงกวนคือสถานีรถไฟ Badaling จากสถานีรถไฟ Badaling มีรถบัสวิ่งต่อไปยังด่านจวียงกวน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ฤดูที่เหมาะสม

 • ด่านจวียงกวนเปิดให้บริการตลอดทั้งปี แต่ฤดูที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวที่สุดคือช่วงฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) และฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน) อากาศในช่วงนี้ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป เหมาะแก่การเดินป่า
 • ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) อากาศร้อนและชื้น อาจมีฝนตก
 • ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) อากาศหนาวเย็น อาจมีหิมะตก

เวลาเปิดปิด

 • ด่านจวียงกวนเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 6:30 น. ถึง 18:00 น.
 • สุดท้ายการเข้าชมป้อมปราการจะปิดเวลา 17:30 น.

ข้อมูลอื่นๆ

 • ด่านจวียงกวนเป็นหนึ่งในด่านที่สำคัญที่สุดของกำแพงเมืองจีน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ด่านนี้เคยเป็นจุดผ่านแดนที่สำคัญบนเส้นทางสายไหม
 • ด้านในด่านจวียงกวนมีพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของด่านและกำแพงเมืองจีน
 • นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่าขึ้นไปบนกำแพงเมืองจีนจากด่านจวียงกวน ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
 • บนยอดกำแพงเมืองจีน นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาจินหลง
2. ด่านปาต้าหลิ่ง (Badaling): ด่านที่เดินทางสะดวก มีกระเช้าลอยฟ้าและรถราง รวมถึงร้านอาหารมากมาย ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีความคดโค้งไปตามสันเขาอย่างสวยงาม และใกล้กรุงปักกิ่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 82 กม.

     
     ด่านปาต๋าหลิ่ง กำแพงเมืองจีน

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์:ด่านปาต้าหลิ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งประมาณ 70 กิโลเมตร สามารถขับรถไปได้โดยใช้ทางหลวงสาย G6 หรือ Jingshun Expressway ใช้เวลาประมาณ 1.5-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • โดยรถบัส: มีรถบัสหลายสายที่วิ่งจากกรุงปักกิ่งไปยังด่านปาต้าหลิ่ง ออกเดินทางจากสถานีขนส่ง Pingyao หรือ Deshengmen ใช้เวลาประมาณ 2.5-3 ชั่วโมง
 • โดยรถไฟ: สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดกับด่านปาต้าหลิ่งคือสถานีรถไฟ Badaling จากสถานีรถไฟ Badaling มีรถบัสวิ่งต่อไปยังด่านปาต้าหลิ่ง ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

ฤดูที่เหมาะสม

 • ด่านปาต้าหลิ่งเปิดให้บริการตลอดทั้งปี แต่ฤดูที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวที่สุดคือช่วงฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) และฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน) อากาศในช่วงนี้ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป เหมาะแก่การเดินป่า
 • ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) อากาศร้อนและชื้น อาจมีฝนตก
 • ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) อากาศหนาวเย็น อาจมีหิมะตก

เวลาเปิดปิด

 • ด่านปาต้าหลิ่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 6:30 น. ถึง 18:00 น.
 • สุดท้ายการเข้าชมป้อมปราการจะปิดเวลา 17:30 น.

ข้อมูลอื่นๆ

 • ด่านปาต้าหลิ่งเป็นหนึ่งในด่านที่นิยมมากที่สุดของกำแพงเมืองจีน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ด่านนี้เคยเป็นจุดผ่านแดนที่สำคัญบนเส้นทางสายไหม
 • ด้านในด่านปาต้าหลิ่งมีพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของด่านและกำแพงเมืองจีน
 • นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่าขึ้นไปบนกำแพงเมืองจีนจากด่านปาต้าหลิ่ง ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
 • บนยอดกำแพงเมืองจีน นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาจินหลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • ด่านปาต้าหลิ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ดังนั้นนักท่องเที่ยวควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับฝูงชน โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • แนะนำให้นักท่องเที่ยวสวมใส่รองเท้าที่ใส่สบาย เหมาะแก่การเดินป่า
 • นักท่องเที่ยวควรนำน้ำดื่ม หมวก และครีมกันแดดติดตัวไปด้วย
 • นักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถเข็นเด็กหรือรถนั่งวีลแชร์ได้ที่ด่านปาต้าหลิ่ง

3. ด่านมู่เถียนยวี่ (Mutianyu): ด่านที่มีความสภาพสมบูรณ์ มีทิวทัศน์ที่สวยงามถูกล้อมด้วยภูเขาสูงใหญ่ มีกระเช้าในการเดินทาง และสามารถสไลด์ตัวลงมาจากด้านบนกำแพงเพื่อลงมาข้างล่างได้ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งแค่ 70 กม.

     
     
ด่านมู่เถียนยวี่ กำแพงเมืองจีน

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์:ด่านมู่เถียนยวี่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งประมาณ 75 กิโลเมตร สามารถขับรถไปได้โดยใช้ทางหลวงสาย Jingzhu Expressway ใช้เวลาประมาณ 1.5-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • โดยรถบัส: มีรถบัสหลายสายที่วิ่งจากกรุงปักกิ่งไปยังด่านมู่เถียนยวี่ ออกเดินทางจากสถานีขนส่ง Pingyao หรือ Deshengmen ใช้เวลาประมาณ 2.5-3 ชั่วโมง
 • โดยรถไฟ: สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดกับด่านมู่เถียนยวี่คือสถานีรถไฟ Mutianyu จากสถานีรถไฟ Mutianyu มีรถบัสวิ่งต่อไปยังด่านมู่เถียนยวี่ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

  ฤดูที่เหมาะสม

 • ด่านมู่เถียนยวี่เปิดให้บริการตลอดทั้งปี แต่ฤดูที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวที่สุดคือช่วงฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) และฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน) อากาศในช่วงนี้ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป เหมาะแก่การเดินป่า
 • ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) อากาศร้อนและชื้น อาจมีฝนตก
 • ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) อากาศหนาวเย็น อาจมีหิมะตก

  เวลาเปิดปิด

 • ด่านมู่เถียนยวี่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 7:00 น. ถึง 18:00 น.
 • สุดท้ายการเข้าชมป้อมปราการจะปิดเวลา 17:00 น.

4. ด่านจินซานหลิ่ง (Jinshanling): ด่านที่อยู่ไกลตัวเมืองปักกิ่ง สภาพของด่านนี้ค่อนข้างจะเก่า แต่ก็เป็นเสน่ห์ของกำแพงเมืองจีน มีกระเช้าให้นั่งขึ้นไปข้างบนได้ ช่วงที่น่าเที่ยวที่สุด คือ ฤดูใบไม้ร่วง จะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีทั่วบริเวณ

     
     ด่านจินซานหลิ่ง กำแพงเมืองจีน

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์:ด่านจินซานหลิ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งประมาณ 85 กิโลเมตร สามารถขับรถไปได้โดยใช้ทางหลวงสาย G6 หรือ Jingzhu Expressway ใช้เวลาประมาณ 2-2.5 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • โดยรถบัส: มีรถบัสหลายสายที่วิ่งจากกรุงปักกิ่งไปยังด่านจินซานหลิ่ง ออกเดินทางจากสถานีขนส่ง Pingyao หรือ Deshengmen ใช้เวลาประมาณ 3-3.5 ชั่วโมง
 • โดยรถไฟ: สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดกับด่านจินซานหลิ่งคือสถานีรถไฟ Jinshanling จากสถานีรถไฟ Jinshanling มีรถบัสวิ่งต่อไปยังด่านจินซานหลิ่ง ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

  ฤดูที่เหมาะสม

 • ด่านจินซานหลิ่งเปิดให้บริการตลอดทั้งปี แต่ฤดูที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวที่สุดคือช่วงฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) และฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน) อากาศในช่วงนี้ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป เหมาะแก่การเดินป่า
 • ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) อากาศร้อนและชื้น อาจมีฝนตก
 • ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) อากาศหนาวเย็น อาจมีหิมะตก

  เวลาเปิดปิด

 • ด่านจินซานหลิ่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 7:00 น. ถึง 18:00 น.
 • สุดท้ายการเข้าชมป้อมปราการจะปิดเวลา 17:00 น.

ข้อมูลอื่นๆ

 • ด่านจินซานหลิ่งเป็นหนึ่งในด่านที่ห่างไกลและเงียบสงบที่สุดของกำแพงเมืองจีน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ด่านนี้ขึ้นชื่อเรื่องทิวทัศน์ที่สวยงามและบรรยากาศที่เงียบสงบ
 • ด้านในด่านจินซานหลิ่งมีป้อมปราการและหอคอยหลายแห่งที่นักท่องเที่ยวสามารถชมได้
 • นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่าขึ้นไปบนกำแพงเมืองจีนจากด่านจินซานหลิ่ง ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
 • บนยอดกำแพงเมืองจีน นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาผีหลิง

5. ด่านซือหม่าไถ (Simatai): ด่านที่ขึ้นชื่อเรื่องของทิวทัศน์ที่สวยงาม ตั้งอยู่บนแนวเขาที่มีความสูงชัน โดยบริเวณรอบๆของด่านนี้จะมีชุมชนโบราณขนาดใหญ่ที่ภายในมีทั้งโรงแรมหกดาว ร้านอาหาร และร้านขายของพื้นเมือง ตั้งอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งถึง 140 กม.
  
     
     
     
ด่านเจี้ยนโค่ว กำแพงเมืองจีน

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์:ด่านเจี้ยนโค่วตั้งอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งประมาณ 75 กิโลเมตร สามารถขับรถไปได้โดยใช้ทางหลวงสาย G6 หรือ Jingzhu Expressway ใช้เวลาประมาณ 2-2.5 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • โดยรถบัส: มีรถบัสหลายสายที่วิ่งจากกรุงปักกิ่งไปยังด่านเจี้ยนโค่ว ออกเดินทางจากสถานีขนส่ง Pingyao หรือ Deshengmen ใช้เวลาประมาณ 3-3.5 ชั่วโมง
 • โดยรถไฟ: สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดกับด่านเจี้ยนโค่วคือสถานีรถไฟ Mutianyu จากสถานีรถไฟ Mutianyu มีรถบัสวิ่งต่อไปยังด่านเจี้ยนโค่ว ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
 • ข้อควรระวัง: ถนนที่มุ่งหน้าสู่ด่านเจี้ยนโค่วนั้นคดเคี้ยวและแคบ ผู้ขับขี่ควรใช้ความระมัดระวัง

  ฤดูที่เหมาะสม

 • ด่านเจี้ยนโค่วเปิดให้บริการตลอดทั้งปี แต่ฤดูที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวที่สุดคือช่วงฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) และฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน) อากาศในช่วงนี้ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป เหมาะแก่การเดินป่า
 • ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) อากาศร้อนและชื้น อาจมีฝนตก
 • ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) อากาศหนาวเย็น อาจมีหิมะตก

  เวลาเปิด-ปิด

 • ด่านเจี้ยนโค่วเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 7:00 น. ถึง 18:00 น.
 • สุดท้ายการเข้าชมป้อมปราการจะปิดเวลา 17:00 น.

  ข้อควรระวัง: เส้นทางเดินป่าขึ้นไปยังด่านเจี้ยนโค่วนั้นค่อนข้างลำบาก เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีสภาพร่างกายแข็งแรง เด็กเล็กและผู้สูงอายุควรพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจขึ้น

  ข้อมูลอื่นๆ

 • ด่านเจี้ยนโค่วเป็นหนึ่งในด่านที่สวยงามและอันตรายที่สุดของกำแพงเมืองจีน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ด่านนี้ขึ้นชื่อเรื่องทิวทัศน์ที่สวยงาม เส้นทางเดินป่าที่ท้าทาย และบรรยากาศที่เงียบสงบ
 • ด้านในด่านเจี้ยนโค่วมีป้อมปราการและหอคอยหลายแห่งที่นักท่องเที่ยวสามารถชมได้
 • นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่าขึ้นไปบนกำแพงเมืองจีนจากด่านเจี้ยนโค่ว ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง
 • บนยอดกำแพงเมืองจีน นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาผีหลิง
 • ด่านเจี้ยนโค่วไม่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกสบาย ด่านนี้ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก หรือห้องน้ำ

7. ด่านหวงฮวาเฉิง (Huanghuacheng): ด่านที่อยู่ติดริมน้ำ โดยถูกสร้างขึ้นตามแนวภูเขา ที่โอบล้อมทะเลสาบขนาดใหญ่ สามารถชมความสวยงามของทะเลสาบและธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงปักกิ่งโดยมีระยะห่างประมาณ 70 กม.
   
     

8. ด่านเจียยวี่กวน (Jiayuguan):ทางฝั่งตะวันตก กำแพงอิฐสีเหลืองนวล กลมกลืนกับทะเลทรายโกบี มีวัด พิพิธภัณฑ์ โรงละครจีนโบราณ

     
    ด่านเจียยวี่กวน กำแพงเมืองจีน

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์:ด่านเจียยวี่กวนตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู่ ห่างจากเมืองเจียยวี่กวนประมาณ 5 กิโลเมตร สามารถขับรถไปได้โดยใช้ทางหลวงสาย G312 ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
 • โดยรถบัส: มีรถบัสหลายสายที่วิ่งจากตัวเมืองเจียยวี่กวนไปยังด่านเจียยวี่กวน ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที
 • โดยรถไฟ: สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดกับด่านเจียยวี่กวนคือสถานีรถไฟเจียยวี่กวน จากสถานีรถไฟเจียยวี่กวนมีรถบัสวิ่งต่อไปยังด่านเจียยวี่กวน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

  ฤดูที่เหมาะสม

 • ด่านเจียยวี่กวนเปิดให้บริการตลอดทั้งปี แต่ฤดูที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวที่สุดคือช่วงฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) และฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน) อากาศในช่วงนี้ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป เหมาะแก่การเดินป่า
 • ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) อากาศร้อนและแห้งแล้ง อาจมีพายุทราย
 • ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) อากาศหนาวเย็น อาจมีหิมะตก

  เวลาเปิดปิด

 • ด่านเจียยวี่กวนเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 18:00 น.
 • สุดท้ายการเข้าชมป้อมปราการจะปิดเวลา 17:30 น.

ข้อมูลอื่นๆ

 • ด่านเจียยวี่กวนเป็นด่านทางตะวันตกสุดของกำแพงเมืองจีน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ด่านนี้ขึ้นชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมที่งดงาม ทิวทัศน์ที่แห้งแล้ง และความสำคัญทางประวัติศาสตร์
 • ด้านในด่านเจียยวี่กวนมีป้อมปราการ พิพิธภัณฑ์ และหอสังเกตการณ์ที่นักท่องเที่ยวสามารถชมได้
 • นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่าขึ้นไปบนกำแพงเมืองจีนจากด่านเจียยวี่กวน ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
 • บนยอดกำแพงเมืองจีน นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลทรายโกบี
 • ด่านเจียยวี่กวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ดังนั้นนักท่องเที่ยวควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับฝูงชน โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

9. ด่านซานไห่กวน (Shanhaiguan):ติดทะเล วิวภูเขา ทะเล เดินสะดวก ไม่ลาดชัน ชายหาด
 
     

การเดินทาง

 • โดยรถยนต์:ด่านซานไห่กวนตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเหอเป่ย ห่างจากเมืองฉินหวงต้าวประมาณ 15 กิโลเมตร สามารถขับรถไปได้โดยใช้ทางหลวงสาย G228 ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที
 • โดยรถบัส: มีรถบัสหลายสายที่วิ่งจากตัวเมืองฉินหวงต้าวไปยังด่านซานไห่กวน ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที
 • โดยรถไฟ: สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดกับด่านซานไห่กวนคือสถานีรถไฟฉินหวงต้าว จากสถานีรถไฟฉินหวงต้าวมีรถบัสวิ่งต่อไปยังด่านซานไห่กวน ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

  ฤดูที่เหมาะสม

 • ด่านซานไห่กวนเปิดให้บริการตลอดทั้งปี แต่ฤดูที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวที่สุดคือช่วงฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) และฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน) อากาศในช่วงนี้ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป เหมาะแก่การเดินป่า
 • ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) อากาศร้อนและชื้น อาจมีฝนตก
 • ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) อากาศหนาวเย็น อาจมีหิมะตก

  เวลาเปิดปิด

 • ด่านซานไห่กวนเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 18:00 น.
 • สุดท้ายการเข้าชมป้อมปราการจะปิดเวลา 17:30 น.

  ข้อมูลอื่นๆ

 • ด่านซานไห่กวนเป็นด่านทางตะวันออกสุดของกำแพงเมืองจีน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ด่านนี้ขึ้นชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมที่งดงาม ทิวทัศน์ที่สวยงาม และความสำคัญทางประวัติศาสตร์
 • ด้านในด่านซานไห่กวนมีป้อมปราการ พิพิธภัณฑ์ และหอสังเกตการณ์ที่นักท่องเที่ยวสามารถชมได้
 • นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่าขึ้นไปบนกำแพงเมืองจีนจากด่านซานไห่กวน ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
 • บนยอดกำแพงเมืองจีน นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเล渤海และเทือกเขาผีหลิง
 • ด่านซานไห่กวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ดังนั้นนักท่องเที่ยวควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับฝูงชน โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การท่องเที่ยวบนกำแพงเมืองจีน:

 • นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเที่ยวชมด่านต่างๆ บนกำแพงเมืองจีนได้ตามความสนใจ
 • แต่ละด่านมีจุดเด่น ทิวทัศน์ และกิจกรรมที่แตกต่างกัน
 • ควรศึกษาข้อมูล วางแผนการเดินทาง เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการท่องเที่ยว
 • ควรแต่งกายให้เหมาะสม ใส่รองเท้าที่ wygodne เผื่อเวลาสำหรับการเดิน
 • รักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ ช่วยกันอนุรักษ์กำแพงเมืองจีน

💦 สรุป:

กำแพงเมืองจีนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ กำแพงเมืองจีนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมจีน

แหล่งที่มา:

 • เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ Liaoning Provincial Museum: https://www.lnmuseum.com.cn/
 • บทความวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ: https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Wall_of_China
 • หนังสือ "The Great Wall of China: A History" by Kenneth Bryson
 • https://www.welcomechinese.com.cn/company/
 • https://www.chinadiscovery.com/hebei/chengde.html
 • https://www.expedia.com/Hebei.dx6048422
 • https://whc.unesco.org/en/soc/4191/
 • https://www.beijingdiscoverytours.com/chengde_tours.html
#กำแพงเมืองจีน #มรดกโลก #ประวัติศาสตร์ #7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก #GreatWallofChina #tiewsookjai #เที่ยวสุขใจ 

ไม่มีความคิดเห็น: