หน้าแรก

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Lopburi แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Lopburi แสดงบทความทั้งหมด

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

เที่ยวเมืองลพบุรี ชมโบราณสถาน สัมผัสวิถีชีวิต ลิ้มลองอาหารอร่อย

ลพบุรี: ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ

ลพบุรี เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

ลพบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 153 กิโลเมตร การเดินทางสะดวก มีทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทาง และรถไฟ