หน้าแรก

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

เที่ยวเมืองลพบุรี ชมโบราณสถาน สัมผัสวิถีชีวิต ลิ้มลองอาหารอร่อย

ลพบุรี: ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ

ลพบุรี เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

ลพบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 153 กิโลเมตร การเดินทางสะดวก มีทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทาง และรถไฟ

ประวัติความเป็นมา:

ลพบุรี เมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรทวารวดี ลพบุรีโบราณ และอาณาจักรลพบุรี ก่อนที่จะกลายเป็นเมืองลูกหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ยุคก่อนประวัติศาสตร์

หลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่าพื้นที่เมืองลพบุรีมีมนุษย์อาศัยอยู่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โบราณเช่น เครื่องมือหิน เครื่องปั้นดินเผาและโครงกระดูกมนุษย์

ยุคทวารวดี

ในพุทธศตวรรษที่ 11-16 ลพบุรี เป็นศูนย์กลางของ อาณาจักรทวารวดี อาณาจักรโบราณ ในภาคกลางของประเทศไทย พบโบราณสถานและโบราณวัตถุ สมัยทวารวดี มากมายในพื้นที่เมืองลพบุรีเช่น ปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ พระปรางค์วัดมหาสอน

ยุคลพบุรี

ในพุทธศตวรรษที่ 18-19 ลพบุรีเป็นศูนย์กลางของ อาณาจักรลพบุรี อาณาจักรเข้มแข็งในภาคกลางของประเทศไทย ลพบุรีมีความสัมพันธ์ทางการค้าและวัฒนธรรมกับอาณาจักรอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบโบราณสถานและโบราณวัตถุสมัยลพบุรีมากมายในพื้นที่เมืองลพบุรี เช่น พระนารายณ์ราชนิเวศน์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

ยุคกรุงศรีอยุธยา

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ลพบุรีเป็นเมืองลูกหลวงที่สำคัญ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา โปรดให้พระราเมศวร พระราชโอรส เสด็จมาครองเมืองลพบุรี ลพบุรีมีบทบาทสำคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ยุคหลังกรุงศรีอยุธยา

หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียกรุง ลพบุรีก็สูญเสียความสำคัญลง เมืองลพบุรีถูกปล่อยร้างโบราณสถานต่างๆ ทรุดโทรม

ยุครัตนโกสินทร์

ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้บูรณะเมืองลพบุรีขึ้นใหม่ ลพบุรีกลับมามีบทบาทสำคัญทางการทหาร และเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน ลพบุรี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย ลพบุรี เป็นเมืองที่น่าสนใจ เหมาะแก่การมาเที่ยวชม และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ

วัฒนธรรมอันงดงามของลพบุรี

ลพบุรี เมืองโบราณที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ไม่เพียงแต่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โบราณสถานอันงดงามแต่ยังมีวัฒนธรรมประเพณีอันล้ำค่าสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเพณี

 • ประเพณีแห่เทียนพรรษา: จัดขึ้นในช่วงเดือนพรรษา ชาวบ้านจะร่วมกันทำเทียนพรรษาที่มีขนาดใหญ่ สวยงาม แห่ไปรอบเมือง เพื่อถวายพระพุทธเจ้า
 • ประเพณีลอยกระทง: จัดขึ้นในวันลอยกระทง ชาวบ้านจะร่วมกันทำกระทง ประดับไฟ ลอยกระทงลงแม่น้ำ เพื่อขอขมาลาโทษและอวยพรให้ชีวิตพบแต่ความสุข
 • งานประเพณีลพบุรี: จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ขบวนแห่ การแสดงพื้นบ้าน การประกวดสินค้าโอทอป

เทศกาล

 • งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง: จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีการให้อาหารลิง การแสดงลิง และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนุกสนาน
 • เทศกาลดนตรีลพบุรี: จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม มีการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • เทศกาลบอลลูนนานาชาติลพบุรี: จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน มีการปล่อยบอลลูนหลากสีสัน สวยงาม ขึ้นสู่ท้องฟ้า

อาหาร

ลพบุรีมีอาหารพื้นเมืองที่อร่อย ขึ้นชื่อ เช่น

 • หมี่ลพบุรี: เส้นหมี่เหลือง ทานคู่กับน้ำซุปกระดูกหมู หมูสับ กุ้งแห้ง ถั่วลิสงคั่ว ผักชี
  Opens in a new window
 • ไก่ย่างเขาสวนกวาง: ไก่ย่างหนังกรอบ เนื้อนุ่ม ทานคู่กับแจ่วพริก
 • ขนมจีนน้ำยา: ขนมจีนเส้นเหนียวนุ่ม ทานคู่กับน้ำยาใต้ รสชาติกลมกล่อม

สินค้าพื้นเมือง

ลพบุรีมีสินค้าพื้นเมืองที่น่าสนใจ เช่น

 • ดินสอพอง: ดินสอพองสีขาว เนื้อละเอียด ใช้เขียนบนกระดาน หรือทาผิวเพื่อดับร้อน
 • ผ้าทอพื้นเมือง: ผ้าทอด้วยมือ ลวดลายสวยงาม มีเอกลักษณ์
 • เครื่องจักสาน: เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ หวาย ใบลาน มีประโยชน์ สวยงาม

แหล่งท่องเที่ยว

 • พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (วังนารายณ์): พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม เช่น ปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ พระที่นั่งไกรสรสีหราช
 • พิพิธภัณฑ์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา: พิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา

 • ศาลพระกาฬ: เทวสถานโบราณ เชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระกาฬเทพเจ้า
 • ปรางค์สามยอด: โบราณสถานเก่าแก่ สัญลักษณ์ของเมืองลพบุรี
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์: เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับเมืองลพบุรี
  Image of พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์, ลพบุรีOpens in a new window 
 • วัดมหาสอน: วัดเก่าแก่ สถาปัตยกรรมไทยแบบลพบุรี
 • วัดเทพกุญชรวราราม: วัดเก่าแก่ ประดิษฐานพระนอนหินปูนปางไสยยาสน์
 • เมืองโบราณลพบุรี: แหล่งโบราณคดี มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย
 • พระปรางค์วัดมหาธาตุ: โบราณสถานเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยทวารวดี
  Image of พระปรางค์วัดมหาธาตุ, ลพบุรีOpens in a new window
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ: วัดเก่าแก่ ประดิษฐานพระนอนหินปูนปางไสยยาสน์

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

 • เขาพระยาเดินธง: จุดชมวิวเมืองลพบุรีแบบ 360 องศา

 • เขาโด่: จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตก

 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์: ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านแก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว เป็นเขื่อนดินที่มีสันเขื่อนยาวที่สุดในประเทศไทย ช่วยกักเก็บน้ำจากแม่น้ำป่าสัก เขื่อนขนาดใหญ่ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

 • น้ำตกตาดโตน: น้ำตกสวยงาม ท่ามกลางธรรมชาติ

 • น้ำตกเขาสมบง: น้ำตกหลายชั้น บรรยากาศร่มรื่น

 • ทุ่งทานตะวันลพบุรี: ทุ่งทานตะวันสีเหลืองอร่าม ถ่ายรูปสวยๆ

 • สวนสัตว์ลพบุรี: ชมสัตว์นานาชนิด

 • บ้านสวนขวัญ: สวนผลไม้ ชมวิถีชีวิตเกษตร

ร้านอาหาร & คาเฟ่ 

THE OZONE CAFE LOPBURI: คาเฟ่ สไตล์ธรรมชาติกลางหุบเขา เครื่องดื่ม อาหาร คาราโอเกะที่พัก

 • Cafe Layer: คาเฟ่ลพบุรี สไตล์มินิมอล แสงดีถ่ายรูปสวย ที่นี่เป็นคาเฟ่ดังที่ชาว Cafe Hopper ทุกคนรู้ดีว่าถ้ามาลพบุรี ต้องแวะมาเช็คอินสักครั้ง

 • Baan mai cafe บ้านไม้ คาเฟ่: กาแฟหอม ขนมอร่อย บรรยากาศร่มรื่น

 • Time Frame Day Cafe': ตอบโจทย์สำหรับคนที่รักธรรมชาติ ในบรรยากาศโฮมมี่ ให้ความรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเองทันทีที่เข้ามาภายในร้าน

 • เปเป้ Coffee & Garden: มีเครื่องดื่ม ชา กาแฟ มีที่นั่ง indoor แบบติดแอร์ และ outdoor

 • Kunst Coffee Lopburi: คาเฟ่ เครื่องดื่มขนมหวาน บรรยากาศดี มีที่จอดรถ มีมุมถ่ายรูปหลากหลาย

 • ZON de’ Coffee: ร้านตกแต่งแนว LOFT เฟอร์นิเจอร์สไตล์สแกนดิเนเวีย มีหลายโซน โซนอ่านหนังสือ โซนout door พาน้องหมาน้องแมวมาได้

 • เพ-ลา เพลิน ลพบุรี: ร้านแต่งสไตล์อินดี้ มีบริการ รwifi ฟรี ร้านนี้ขายวอฟเฟิล​ ฮันนี้โทส แพนเค้ก​ ขนมปังปิ้ง

 • flower house cafe: คาเฟ่น่ารัก สไตล์ยุโรป จุดเช็คอินแห่งใหม่ มุมถ่ายรูปเพียบ ทั้งธรรมชาติของภูเขาแปลกตา ไร่สีเขียว และลานสวนดอกไม้ของร้าน.

 • Stretto Coffee: ในหมู่บ้านลพบุรี คาเฟ่เครื่องดื่มและขนม ตกแต่งด้วยสีขาว มินิมอล มีมุมถ่ายรูป ที่จอดสะดวก

 • Kyoto Shi Cafe ลพบุรี: คาเฟ่ของคาวหวาน สไตล์ญี่ปุ่น มีโดนัทเป็นเมนูซิกเนเจอร์ มีที่ถ่ายรูปสวย เหมือนอยู่ญี่ปุ่น

 • TEACH Cafe' & Bistro: คาเฟ่สีขาว ตกแต่งแบบ minimal มีอาหารและเครื่องดื่ม มีมุมถ่ายรูป หลากหลาย บรรยากาศอบอุ่น

ร้านอาหาร

 • ครัวยายด้วง ลพบุรี: รับทำ ขนมไทย ขนมมงคล ขนมจัดเบรค ของขวัญ ของฝาก บรรยากาศน่ารัก ขนมรสชาติอร่อย.

 • ครัวไม้หอม Krua Mai Hom: ร้านอาหารไทย ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น เรียบง่าย มีทั้งเมนูอาหารจานเดียวและเมนูกับข้าว บรรยากาศสบายๆ นั่งชิลล์ๆ

Image of ครัวไม้หอม Krua Mai Hom, ลพบุรี
 • ชาบูอู๊ดเป็นต่อ สาขาลพบุรี

 • สวนสุขสามยอด Cafe'&Bistro

 • Nom-Cup-D

 • ไข่หวานบ้านซูชิ สาขาลพบุรี

 • บ้านแพทะเลซีฟู้ด

 • ราดหน้าเจ้าเก่านครสวรรค์

 • U Salad Cafe ยูสลัด

 • Doctor coffee


Image of เพาะรัก (Natural life) ลพบุรี, ลพบุรีOpens in a new window
 • นายร้อยสเต็ก

 • Chat-Na-Ra ฉัตรนารา

อาหารไทย

 • ร้านครัวไม้หอม: ร้านอาหารไทย บรรยากาศดี อาหารอร่อย ราคาไม่แพง
 • ร้านเจ๊โต้งขนมไทยใบตอง: ร้านขายข้าวต้มมัด ขนมไทย และอาหารไทย
 • ร้านผัดไทยบุรี ยำมหาสมุทร: ผัดไทย ยำ และอาหารทะเล

 • ร้านข้าวต้มมัดไส้กล้วย: ร้านขายข้าวต้มมัด ไส้กล้วย และไส้ต่างๆ

อาหารพื้นเมือง

 • ร้านส้มตำเจ๊น้อย: ส้มตำ ลาบ น้ำตก และอาหารอีสาน

 • ร้านลุงแดงไก่ย่างเขาสวนกวาง: ขายไก่ย่างเขาสวนกวาง เนื้อนุ่ม หนังกรอบทานคู่กับแจ่วพริก

 • ร้านป้าแดงหมี่ลพบุรี: ร้านขายหมี่ลพบุรี เส้นเหนียวนุ่ม น้ำซุปกลมกล่อม

 • ร้านแกงป่าลพบุรี: ร้านขายแกงป่าลพบุรี รสชาติจัดจ้าน เผ็ดร้อน

 • ร้านข้าวต้มมัดไส้กล้วย: ร้านขายข้าวต้มมัด ไส้กล้วย และไส้ต่างๆ

 • ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจ่า: ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ รสชาติเข้มข้น

 • ร้านแกงป่าลพบุรี: แกงป่า ต้มยำ และอาหารไทยพื้นเมือง

 • ร้านไก่ย่างเขาสวนกวาง: ไก่ย่าง ส้มตำ ลาบ และอาหารอีสาน


ที่พักในลพบุรี

 • โรงแรมราชพฤกษ์รีสอร์ท: โรงแรม 3 ดาว ใจกลางเมืองลพบุรี ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว
 • MDR hotel: โรงแรม 4 ดาว ดีไซน์โมเดิร์น บริการครบครัน
 • Home Sweet Home Place: ที่พักสไตล์โฮมสเตย์ บรรยากาศอบอุ่น เหมาะสำหรับครอบครัว
 • LOVE IS RESORT: รีสอร์ทสไตล์โรแมนติก เหมาะสำหรับคู่รัก
 • Pannara Hotel โรงแรมปันนารา: โรงแรม 3 ดาว ราคาประหยัด
 • Benjatara Boutique Resort: รีสอร์ทบูติก บรรยากาศร่มรื่น เหมาะกับการพักผ่อน
 • Lopburi palm resort: รีสอร์ทสไตล์ไทย ใกล้เขาพระยาเดินธง
 • Oasis Hiso Hotel: โรงแรม 4 ดาว วิวสวย บริการดี
 • Privacy Residence Lopburi: ที่พักสไตล์เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว
 • The​ Charlotte​ Smart Hotel Lopburi: โรงแรม 3 ดาว ราคาประหยัด ใกล้สถานีรถไฟ

ที่พักอื่นๆ

 • โฮมสเตย์: ลพบุรีมีโฮมสเตย์ให้เลือกพักมากมาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น
 • เกสต์เฮาส์: เกสต์เฮาส์ในลพบุรีมีราคาประหยัด เหมาะสำหรับนักเดินทางที่มีงบจำกัด
 • แคมป์ปิ้ง: ลพบุรีมีสถานที่สำหรับแคมป์ปิ้งมากมาย เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ

การค้นหาที่พักเพิ่มเติม:

 • เว็บไซต์ Agoda: https://www.agoda.com/
 • เว็บไซต์ Booking.com: https://www.booking.com/
 • แอปพลิเคชัน Airbnb: https://www.airbnb.com/

คำแนะนำ:

 • เลือกที่พักให้เหมาะกับความต้องการ เช่น งบประมาณ สไตล์การพัก และสถานที่ตั้ง
 • จองที่พักล่วงหน้า หากเดินทางในช่วงเทศกาล
 • ตรวจสอบรีวิวจากผู้เข้าพักก่อนจอง

 การเดินทาง
 • รถยนต์ส่วนตัว: ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
 • รถโดยสารประจำทาง: มีรถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพฯ ไปลพบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง
 • รถไฟ: มีรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปลพบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง

หมายเหตุ

 • ข้อมูลท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนการเดินทาง

💦 ลพบุรี เมืองแห่งวัฒนธรรมอันล้ำค่า รอให้คุณมาสัมผัส เรียนรู้ และดื่มด่ำกับวิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขอให้คุณมีความสุขกับการท่องเที่ยวลพบุรี!

#ลพบุรี #ที่เที่ยวลพบุรี #ลิงลพบุรี #เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ #ทุ่งทานตะวันลพบุรี #tiewsookjai #เที่ยวสุขใจ

ไม่มีความคิดเห็น: