หน้าแรก

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

มุกดาหาร: ดินแดนแห่งศรัทธา พญานาค และประตูสู่อินโดจีน


มุกดาหาร เมืองริมฝั่งโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เป็นจังหวัดที่มีมนต์เสน่ห์เฉพาะตัว โดดเด่นด้วยวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติอันงดงาม อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญเชื่อมต่อกับประเทศลาว

ดินแดนแห่งพญานาค

มุกดาหารเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ "ดินแดนแห่งพญานาค" ด้วยความเชื่อและตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาเกี่ยวกับพญานาคผู้ปกปักรักษาแม่น้ำโขง ความศรัทธาในพญานาคนี้สะท้อนให้เห็นในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง เช่น

 • วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์:วัดสวยงามบนยอดเขาสูง สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงได้อย่างชัดเจน ภายในวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลอง และรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองและนักท่องเที่ยว

 • แก่งกะเบา:แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เชื่อกันว่าเป็นจุดที่พญานาคขึ้นมาเล่นน้ำ มีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนและชมพระอาทิตย์ตกดิน

ประตูสู่อินโดจีน

มุกดาหารยังเป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญเชื่อมต่อกับประเทศลาว โดยมี ตลาดอินโดจีนเป็นจุดศูนย์รวมสินค้าหลากหลายจากไทย ลาว และเวียดนาม นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของฝาก และอาหารอร่อยๆ ได้ที่นี่

มนต์เสน่ห์แห่งมุกดาหาร

นอกจากความเชื่อเรื่องพญานาคและการเป็นศูนย์กลางการค้าแล้ว มุกดาหารยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ น้ำตกตาดโตน หอแก้วมุกดาหาร และพิพิธภัณฑ์เมืองมุกดาหาร

มุกดาหารจึงเป็นจังหวัดที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางธรรมชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์ 

ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคโบราณ

 • พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอดอนตาล และอำเภอหนองสูง เช่น เครื่องมือหิน ภาชนะดินเผา
 • ในสมัยทวารวดี พบหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น ใบเสมาหินทราย พระพิมพ์ดินเผา

ยุคอาณาจักรล้านช้าง

 • เมืองมุกดาหารเดิมชื่อว่า "เมืองบังมุก" เป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรล้านช้าง
 • ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้มีการสร้างวัดขึ้นหลายแห่ง เช่น วัดศรีมงคลใต้ และวัดศรีบุญเรือง

ยุคกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

 • ในสมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าจันทกินรีเป็น "พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช" เจ้าเมืองมุกดาหารคนแรก และพระราชทานนามเมืองว่า "มุกดาหาร"
 • ในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองมุกดาหารได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่บ้านลาด ซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเมืองมุกดาหารในปัจจุบัน

ยุคการล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส

 • ในช่วงปลายรัชกาลที่ 5 ฝรั่งเศสได้เข้ามาปกครองดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ทำให้เมืองมุกดาหารกลายเป็นเมืองชายแดน
 • มีการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในเมืองมุกดาหาร เช่น โรงเรียน วัด โบสถ์คริสต์

ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

 • ในปี พ.ศ. 2459 มณฑลอุบลราชธานีถูกยุบ เมืองมุกดาหารจึงถูกโอนไปขึ้นกับจังหวัดนครพนม
 • ในปี พ.ศ. 2525 มุกดาหารได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัด มีนายสุรศักดิ์ นานานุกูล เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคนแรก

ปัจจุบัน

 • มุกดาหารเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว เป็นประตูเชื่อมต่อระหว่างไทยกับลาวผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2
 • มุกดาหารยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดี

ภูมิศาสตร์:

จังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว

ที่ตั้งและอาณาเขต:

 • ทิศเหนือ: ติดต่อกับจังหวัดนครพนม
 • ทิศตะวันออก: ติดต่อกับแขวงสะหวันนะเขตของประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดน
 • ทิศใต้: ติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ทิศตะวันตก: ติดต่อกับจังหวัดยโสธรและจังหวัดกาฬสินธุ์

ลักษณะภูมิประเทศ:

 • มุกดาหารมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและภูเขา โดยมีเทือกเขาภูพานทอดยาวอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด
 • พื้นที่ตอนกลางและตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง เหมาะแก่การเกษตร
 • มีแม่น้ำโขงไหลผ่านเป็นแนวยาวทางทิศตะวันออกของจังหวัด

ลักษณะภูมิอากาศ:

 • มุกดาหารมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา (Aw) ตามการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิปเปน
 • มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
 • ฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม) อากาศร้อนและแห้งแล้ง
 • ฤดูฝน (มิถุนายน-ตุลาคม) มีฝนตกชุก
 • ฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) อากาศเย็นสบาย

แม่น้ำและแหล่งน้ำสำคัญ:

 • แม่น้ำโขง: เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัด มีความสำคัญต่อการคมนาคม การเกษตร และการประมง
 • ห้วยต่างๆ: ในจังหวัดมีห้วยหลายสาย เช่น ห้วยบังอี่ ห้วยทม ห้วยตาเปอะ ห้วยขี้เหล็ก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภค

ทรัพยากรธรรมชาติ:

 • ป่าไม้: มุกดาหารมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 25% ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
 • แร่ธาตุ: พบแร่ธาตุบางชนิด เช่น หินทราย หินดินดาน และแร่ยิปซัม

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • พื้นที่: 4,340 ตารางกิโลเมตร
 • ประชากร: ประมาณ 350,000 คน (พ.ศ. 2564)

การปกครอง:

จังหวัดมุกดาหารแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 53 ตำบล 493 หมู่บ้าน ดังนี้

 1. อำเภอเมืองมุกดาหาร (13 ตำบล 99 หมู่บ้าน)
 2. อำเภอนิคมคำสร้อย (7 ตำบล 72 หมู่บ้าน)
 3. อำเภอดอนตาล (8 ตำบล 77 หมู่บ้าน)
 4. อำเภอคำชะอี (7 ตำบล 59 หมู่บ้าน)
 5. อำเภอหว้านใหญ่ (5 ตำบล 65 หมู่บ้าน)
 6. อำเภอหนองสูง (8 ตำบล 66 หมู่บ้าน)
 7. อำเภอดงหลวง (5 ตำบล 55 หมู่บ้าน)

การปกครองส่วนภูมิภาค

 • ผู้ว่าราชการจังหวัด: เป็นผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด
 • ศาลากลางจังหวัด: เป็นที่ทำการของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
 • ที่ทำการปกครองอำเภอ: เป็นที่ทำการของนายอำเภอและหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในระดับอำเภอ

การปกครองส่วนท้องถิ่น

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.): มีหน้าที่ดูแล พัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด
 • เทศบาลเมือง: มีหน้าที่ดูแล พัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
 • เทศบาลตำบล: มีหน้าที่ดูแล พัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.): มีหน้าที่ดูแล พัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

การปกครองรูปแบบพิเศษ

 • เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร: เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดน

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารคนปัจจุบัน: นายวรญาณ บุญณราช
 • เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร: https://www.mukdahan.go.th/

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ทางการของจังหวัดมุกดาหาร

คำขวัญ ประจำจังหวัด: "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"

วัฒนธรรมและงานประเพณี:

มุกดาหารเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาศัยอยู่ร่วมกัน เช่น ไทยอีสาน ผู้ไท ไทยโส้ ไทยกะเลิง และไทยแสก ประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญของมุกดาหาร ได้แก่:

ประเพณีและวัฒนธรรม:

 • การฟ้อนรำผู้ไท:เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไท มีลีลาท่าทางที่อ่อนช้อยสวยงาม
   
 • ผ้าทอมือลายสร้อยดอกหมาก:ผ้าทอมือที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไท นิยมใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
   
 • ประเพณีบุญบั้งไฟ:เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อขอฝนจากพญาแถน นิยมจัดในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
 • ประเพณีแข่งเรือ:จัดขึ้นในช่วงออกพรรษา เป็นการแข่งขันเรือยาวที่สนุกสนานและเป็นที่นิยมของชาวมุกดาหาร
   
 • ประเพณีสงกรานต์:เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย มีการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และเล่นสาดน้ำ
   
 • ประเพณีลอยกระทง: เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อขอขมาพระแม่คงคา มีการลอยกระทงและจุดพลุ

งานประจำปี:

 • งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร:จัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ

 • งานนมัสการพระธาตุพนม: จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวมุกดาหารและชาวนครพนม

 • งานเทศกาลดอกบัวแดงบาน: จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี ที่หนองหาน อำเภอกุมภวาปี เป็นช่วงเวลาที่ดอกบัวแดงบานสะพรั่งเต็มท้องน้ำ

 • งานประเพณีแข่งเรือยาว: จัดขึ้นในช่วงออกพรรษาของทุกปี ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง

 • งานเทศกาลอาหารอร่อยมุกดาหาร: จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี มีการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองและอาหารนานาชาติ

แหล่งท่องเที่ยว | อำเภอหนองสูง:

1. แก่งกะเบา

     

 • ตั้งอยู่ที่ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
 • เป็นแก่งหินขนาดใหญ่กลางแม่น้ำโขง เหมาะแก่การพักผ่อน เล่นน้ำ และชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม
 • มีร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกบริการนักท่องเที่ยว
 • เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

2. น้ำตกตาดโตน

     

 • ตั้งอยู่ที่ตำบลนาดี อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
 • มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของน้ำตกได้อย่างชัดเจน
 • เปิดให้บริการ 8:00 น. - 17:00 น.

3. วัดมโนภิรมย์

     

 • ตั้งอยู่ที่ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
 • เป็นวัดที่สวยงามและเงียบสงบ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง
 • ภายในวัดมีพระอุโบสถที่งดงาม และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นแม่น้ำโขงได้

แหล่งท่องเที่ยว | อำเภอดอนตาล:

อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

     

 • ตั้งอยู่ที่ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
 • เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ ทุ่งหญ้า และภูเขา
 • มีจุดชมวิวที่สวยงามหลายแห่ง เช่น ผามะเกลือ ภูผาแต้ม และภูผาหอม
 • ยังเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและดูนกที่สำคัญ

ภูผาแต้ม

     

 • เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงได้กว้างไกล
 • มีภาพเขียนสีโบราณอายุมากกว่า 3,000 ปี ที่ผนังหน้าผา
 • เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม

ผามะเกลือ

     

 • เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง มองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงและทิวเขาฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน
 • มีต้นมะเกลือขึ้นอยู่ตามหน้าผา

ภูผาหอม

     
     
ภูผาหอม มุกดาหาร

 • เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
 • มองเห็นทิวทัศน์ได้ 360 องศา
 • มีดอกไม้ป่าสวยงามบานสะพรั่งในช่วงฤดูฝน

ภูสระดอกบัว

     

 • เป็นภูเขาที่มีลักษณะเป็นสระน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขา
 • มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของสระน้ำแห่งนี้

ภูผาแตก

     

 • เป็นภูเขาที่มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน มีรอยแตกขนาดใหญ่เป็นแนวยาว
 • เป็นจุดชมวิวที่สวยงามและท้าทาย

ลานดอกไม้บนภูวัด

     

 • เป็นลานหินที่มีดอกไม้ป่าหลากหลายชนิดขึ้นอยู่
 • ดอกไม้จะบานสะพรั่งในช่วงฤดูฝน
 • เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงาม

กลองมโหระทึก

     

 • เป็นโบราณวัตถุที่สำคัญของจังหวัดมุกดาหาร
 • เป็นกลองสำริดขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่ามีอายุมากกว่า 2,000 ปี
 • ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมุกดาหาร

 หอยสมัยหิน

     

 • เป็นซากฟอสซิลหอยโบราณอายุมากกว่า 300 ล้านปี
 • พบได้ในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
 • เป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ในอดีต

แหล่งท่องเที่ยว | อำเภอนิคมคำสร้อย:

วนอุทยานภูหมู

     

 • ตั้งอยู่ที่ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
 • เป็นภูเขาที่มีลักษณะคล้ายหมูนอนหมอบ จึงเป็นที่มาของชื่อ "ภูหมู"
 • มีจุดชมวิวที่สวยงาม สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล
 • มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และจุดกางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยว

วัดภูด่านแต้ (วัดพุทธโธธัมมะธะโร)

     

 • ตั้งอยู่ที่บ้านภูด่านแต้ ตำบลนาสีนวน อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
 • เป็นวัดที่มีความสวยงามและเงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม
 • มีพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ที่สร้างด้วยไม้สักทองอย่างสวยงาม
 • มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงได้

อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก

     

 • ตั้งอยู่ที่ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
 • เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อการชลประทานและการประมง
 • มีทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนและทำกิจกรรมทางน้ำ
 • มีร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกบริการนักท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว | อำเภอเมืองมุกดาหาร: 

หอแก้วมุกดาหาร

     

 • ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมุกดาหาร เป็นหอคอยสูง 65.50 เมตร มีทั้งหมด 19 ชั้น
 • ชั้นบนสุดเป็นจุดชมวิว 360 องศา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมุกดาหารและแม่น้ำโขงได้อย่างสวยงาม
 • ภายในหอแก้วมีพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติความเป็นมาของจังหวัดมุกดาหาร และนิทรรศการเกี่ยวกับพญานาค

พิพิธภัณฑ์เมืองมุกดาหาร

     

 • ตั้งอยู่ใกล้กับหอแก้วมุกดาหาร
 • จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดมุกดาหาร
 • มีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนที่น่าสนใจ

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2

     

 • เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขง เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย กับแขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว
 • เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญระหว่างสองประเทศ
 • นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวแม่น้ำโขงได้จากบนสะพาน

วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

     

 • ตั้งอยู่บนยอดภูมโนรมย์
 • เป็นวัดที่สวยงามและมีชื่อเสียงของจังหวัดมุกดาหาร
 • มีรอยพระพุทธบาทจำลอง และรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่
 • สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงได้อย่างชัดเจน

ถ้ำฝ่ามือแดง

     

 • ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
 • เป็นถ้ำที่มีภาพเขียนสีโบราณรูปฝ่ามือแดง
 • มีความเชื่อว่าเป็นภาพเขียนของมนุษย์โบราณ

อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร

     

 • เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีทั้งป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ
 • มีสัตว์ป่าหายากหลายชนิด เช่น เลียงผา เก้ง กวาง และนกนานาชนิด
 • มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติหลายเส้นทาง

พระพุทธสิงห์สอง

     

 • เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมุกดาหาร สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา
 • ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีมงคลใต้

ภูผาเทิบ

     

 • ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
 • เป็นภูเขาที่มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นวิวแม่น้ำโขงได้กว้างไกล

ลานมุจลินท์

     

 • เป็นลานหินที่มีลักษณะคล้ายดอกบัวขนาดใหญ่
 • เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ภูถ้ำพระ

     

 • เป็นภูเขาที่มีถ้ำหลายแห่ง ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปและภาพเขียนสีโบราณ

ศาลเจ้าพ่อฟ้ามุ่งเมือง

     

 • เป็นศาลเจ้าที่ชาวมุกดาหารเคารพนับถือ
 • เชื่อกันว่าเจ้าพ่อฟ้ามุ่งเมืองเป็นผู้ปกปักรักษาเมืองมุกดาหาร

ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง

     

 • เป็นศาลเจ้าที่ชาวมุกดาหารเคารพนับถือ
 • เชื่อกันว่าเจ้าแม่สองนางพี่น้องเป็นผู้ปกปักรักษาแม่น้ำโขง

วัดศรีมงคลใต้

     

 • เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมุกดาหาร
 • มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างที่สวยงาม
 • เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิงห์สอง

วนอุทยานดงบังอี่

     

 • เป็นป่าชุมชนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
 • มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และจุดกางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยว

 ตลาดกลางคืน: 

ตลาดราตรี (หน้าศาลหลักเมืองมุกดาหาร):

      
 • เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในมุกดาหาร ตั้งอยู่หน้าศาลหลักเมือง
 • มีสินค้าหลากหลาย ทั้งของกิน ของใช้ เสื้อผ้า และของที่ระลึก
 • มีอาหารท้องถิ่นให้เลือกชิมมากมาย เช่น ไก่ย่าง ส้มตำ หมูยอ และอาหารทะเล
 • เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16:00 - 22:00 น.
ตลาดไนท์บล็อก:
 
     
     
ตลาดไนท์บล็อก มุกดาหาร
 • เป็นตลาดกลางคืนที่มีบรรยากาศชิลล์ๆ มีร้านอาหารและบาร์นั่งดื่มหลายร้าน
 • มีดนตรีสดให้ฟังในบางคืน
 • เหมาะสำหรับการนั่งพักผ่อนและสังสรรค์กับเพื่อนฝูง
 • เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17:30 - 0:00 น.
ตลาดหัวมุมเมืองใหม่:
       
 • เป็นตลาดกลางคืนที่มีสินค้าหลากหลาย ทั้งของกิน ของใช้ เสื้อผ้า และของที่ระลึก
 • มีอาหารท้องถิ่นให้เลือกชิมมากมาย เช่น ข้าวจี่ ไก่ย่าง ส้มตำ และอาหารทะเล
 • เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16:00 - 0:00 น.

นอกจากนี้ ยังมีตลาดกลางคืนอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น

 • ตลาดโต้รุ่งริมโขง: เป็นตลาดกลางคืนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกซื้อมากมาย
 • ถนนคนเดิน ลานสนุก มุกดาหาร: เป็นถนนคนเดินที่มีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย เปิดเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์

การเดินทาง: จังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 645 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปมุกดาหารได้หลายวิธี

1. ทางเครื่องบิน:

 • ไม่มี เที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังมุกดาหาร
 • สามารถบินไปลงที่สนามบินใกล้เคียง แล้วต่อรถยนต์ไปยังมุกดาหารได้
  • สนามบินนครพนม: (ห่างจากมุกดาหารประมาณ 100 กิโลเมตร)
  • สนามบินสกลนคร: (ห่างจากมุกดาหารประมาณ 180 กิโลเมตร
     
     สนามบินนครพนม

2. ทางรถไฟ:

 • สถานีรถไฟมุกดาหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
 • มีรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปยังมุกดาหารทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง

3. ทางรถยนต์:

 • สามารถขับรถส่วนตัวจากกรุงเทพฯ ไปยังมุกดาหารได้ โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) และทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านสระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวมระยะทางประมาณ 645 กิโลเมตร

4. ทางรถโดยสารประจำทาง:

 • มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-มุกดาหาร ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-12 ชั่วโมง
   

บริษัททัวร์ที่ให้บริการ:

 • นครชัยแอร์: https://www.nakhonchaiair.com/
 • บขส.:  
 • สมบัติทัวร์: https://www.sombattour.com/

การเดินทางภายในจังหวัดมุกดาหาร:

 • ในตัวเมืองมุกดาหาร สามารถใช้บริการรถสองแถว รถสามล้อเครื่อง (สกายแล็บ) หรือแท็กซี่
 • สำหรับการเดินทางไปยังอำเภอต่างๆ สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทาง หรือรถตู้

ข้อแนะนำ:

 • หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทาง และศึกษาเส้นทางให้ดี
 • หากเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ควรจองตั๋วล่วงหน้า โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
 • ควรเผื่อเวลาในการเดินทาง เนื่องจากอาจมีการจราจรติดขัดในบางช่วงเวลา
💦 มุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์ครบครัน ทั้งความเชื่อ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติที่สวยงาม หากคุณกำลังมองหาประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แตกต่างและน่าประทับใจ มุกดาหารคือจุดหมายปลายทางที่คุณไม่ควรพลาด

ขอให้คุณมีความสุขกับการท่องเที่ยวใน จังหวัดมุกดาหาร!

 #มุกดาหาร #เที่ยวอีสาน #ที่เที่ยวมุกดาหาร #ริมโขง #ชายแดนไทยลาว #สะพานมิตรภาพไทยลาว2 #พญานาค #วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ #ภูผาเทิบ #แก่งกะเบา #ตลาดอินโดจีน #หอแก้วมุกดาหาร #เมืองโบราณดงเมืองหลวง #น้ำตกตาดโตน #วัดศรีมงคลใต้ #เที่ยวสุขใจ #tiewsookjai

ไม่มีความคิดเห็น: