หน้าแรก

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567

นครนายก: เมืองในฝันที่ใกล้กรุง


 นครนายก: เที่ยวแบบ Slow Life พักผ่อนกายใจ 

นครนายก จังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร ห่างออกไปเพียง 100 กว่ากิโลเมตร เป็นที่รู้จักในฐานะ "เมืองในฝันที่ใกล้กรุง" ดั่งคำขวัญประจำจังหวัด ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติอันงดงาม อากาศบริสุทธิ์ ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

ประวัติศาสตร์:

ก่อนยุคประวัติศาสตร์:

มีหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่า บริเวณจังหวัดนครนายกมีมนุษย์อาศัยอยู่มาช้านาน พบโบราณวัตถุ เช่น เครื่องมือหิน เครื่องปั้นดินเผา ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอองครักษ์ และอำเภอปากพลี สันนิษฐานว่า มนุษย์กลุ่มนี้เป็นบรรพบุรุษของชาวขอม

ยุคทวารวดี:

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 - 18 ดินแดนจังหวัดนครนายก อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรทวารวดี มีการสร้างเมืองโบราณ วัดวาอาราม และโบราณสถานมากมาย เช่น เมืองโบราณดงละคร เมืองโบราณวังน้ำเย็น วัดโบราณเขาพระ

ยุคอยุธยา:

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดินแดนจังหวัดนครนายก ขึ้นอยู่กับเมืองปราจีนบุรี มีบทบาทสำคัญในฐานะเมืองหน้าด่าน ป้องกันการรุกรานจากข้าศึก

ยุครัตนโกสินทร์:

ในสมัยรัตนโกสินทร์ ดินแดนจังหวัดนครนายก มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลายครั้ง

 • พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองนครนายกขึ้น
 • พ.ศ. 2373 โปรดเกล้าฯ ยกเมืองนครนายกขึ้นเป็นเมืองจัตวา
 • พ.ศ. 2435 โปรดเกล้าฯ ยกเมืองนครนายกขึ้นเป็นเมืองตรี
 • พ.ศ. 2481 เปลี่ยนชื่อเมืองนครนายกเป็นจังหวัดนครนายก

เหตุการณ์สำคัญ

 • พ.ศ. 2329 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงใช้เมืองนครนายกเป็นฐานที่มั่นในการรวบรวมไพร่พล ก่อนยกทัพไปตีกรุงศรีอยุธยา
 • พ.ศ. 2375 เจ้าพระยาพิชัยรณรงค์สงคราม (ทิน บุญเสร็จ) ยกทัพไปปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ ที่เวียงจันทน์ ผ่านเมืองนครนายก
 • พ.ศ. 2481 มีการสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนดินขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย

บุคคลสำคัญ

 • พระยาตากสินมหาราช
 • เจ้าพระยาพิชัยรณรงค์สงคราม (ทิน บุญเสร็จ)
 • พระบรมชนกชลพัฒน์ (พระครูวิริยคุณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดวังน้ำเย็น

ภูมิศาสตร์:

จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่บนเทือกเขาบรรทัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 2,125 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 48 ตำบล 168 หมู่บ้าน

ลักษณะภูมิประเทศ:

นครนายก มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย แบ่งออกได้ดังนี้

 • เทือกเขา: ทางตอนเหนือและตะวันออกของจังหวัดเป็นเทือกเขาสูงชัน ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เทือกเขาติดต่อกับเทือกเขาดงพญาเย็น ยอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดคือ ยอดเขาเขียว มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,351 เมตร
 • ที่ราบ: ทางตอนกลางและตอนใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เหมาะแก่การทำนา ทำสวนผลไม้ และการอยู่อาศัย
 • แม่น้ำ: แม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดนครนายก ได้แก่ แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง

ลักษณะภูมิอากาศ

นครนายก มีอากาศร้อนชื้น แบ่งออกเป็น 3 ฤดู

 • ฤดูร้อน: เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้จะมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี
 • ฤดูฝน: เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะนำความชื้นจากทะเลอันดามันพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคตะวันออก ทำให้ อากาศจะชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกทั่วไป
 • ฤดูหนาว: เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะเย็นสบาย โดยเฉพาะในช่วงเช้าและค่ำคืน

ทรัพยากรธรรมชาติ:

นครนายก มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วย

 • ป่าไม้: มีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 1,200 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งไม้ป่า และแหล่งสัตว์ป่า
 • น้ำตก: มีน้ำตกมากมาย ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม น้ำใส เย็นสบาย เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ พักผ่อน ถ่ายรูป
 • เขื่อน: มีเขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนดินขนาดใหญ่ ทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อน ชมวิว ถ่ายรูป มีกิจกรรมทางน้ำให้บริการ เช่น ล่องเรือ ตกปลา
 • แร่ธาตุ: มีแร่ธาตุหลายชนิด เช่น หินอ่อน หินแกรนิต ดินขาว

การปกครอง:

การปกครองส่วนภูมิภาค

จังหวัดนครนายก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 48 ตำบล 168 หมู่บ้าน ดังนี้

 1. อำเภอเมืองนครนายก
 2. อำเภอองครักษ์
 3. อำเภอปากพลี
 4. อำเภอท่าตะโก
 5. อำเภอปราจีนบุรี
 6. อำเภอปากช่อง
 7. อำเภอบ้านนา
 8. อำเภอศรีสวัสดิ์

การปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดนครนายก มีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 2 รูปแบบ ดังนี้

 • เทศบาลเมืองนครนายก: ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครนายก มีพื้นที่รับผิดชอบ 26.16 ตารางกิโลเมตร ประชากร 24,587 คน (พ.ศ. 2563)
 • องค์การบริหารส่วนตำบล: มี 47 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทั้ง 8 อำเภอ

หน่วยงานราชการ

จังหวัดนครนายก มีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน ที่สำคัญ เช่น

 • สำนักงานจังหวัดนครนายก: เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารราชการแผ่นดินในระดับจังหวัด มีหน้าที่ดูแล กำกับ สั่งการ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัด
 • หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด: เป็นผู้บังคับบัญชาการส่วนราชการประจำจังหวัด มีหน้าที่ดูแล กำกับ สั่งการ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัด
 • หน่วยงานอื่นๆ: เช่น ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก สำนักงานการศึกษาจังหวัดนครนายก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก

สถานที่ท่องเที่ยว: 

แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจใน อ.เมืองนครนายก:

ถ้ำสาริกา: ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ เหมาะสำหรับการผจญภัย ถ่ายรูป

     

 น้ำตกลานรัก:น้ำตก 2 ชั้น ไหลลงสู่แอ่งน้ำสีเขียวมรกต บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ ถ่ายรูป

     

น้ำตกเหวนรก: น้ำตก 3 ชั้น ไหลลงสู่แอ่งน้ำสีฟ้าใส บรรยากาศร่มรื่น มีป่าไม้ล้อมรอบ เหมาะสำหรับการพักผ่อน ถ่ายรูป

     

น้ำตกวังตะไคร้ : วังน้ำสีเขียวมรกต มีปลาตะเพียนทองอาศัยอยู่ บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับการพักผ่อน ถ่ายรูป

     

ศาลหลักเมือง: ที่เคารพศรัทธา เชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางพลังงานของเมือง เหมาะสำหรับการสักการะ ขอพร

     

หลวงพ่อเศียรนคร: พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์องค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองนครนายกได้อย่างสวยงาม เหมาะสำหรับการสักการะ ชมวิว ถ่ายรูป

     

อนุสรณ์สถานกองพลทหารญี่ปุ่น: อนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 เหมาะสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ ถ่ายรูป

     

รอยพุทธบาทจำลองเขานางบวช: รอยพุทธบาทจำลองที่สร้างขึ้นบนยอดเขานางบวช มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองนครนายกได้อย่างสวยงาม เหมาะสำหรับการสักการะ ชมวิว ถ่ายรูป

     

พระพุทธฉาย: ภาพพระพุทธรูปที่ปรากฏบนแผ่นหิน เชื่อกันว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เหมาะสำหรับการสักการะ ถ่ายรูป

      

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติจังหวัดนครนายก: ศูนย์ศึกษาธรรมชาติที่มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ นิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ธรรมชาติ ถ่ายรูป

     

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า: โรงเรียนนายร้อยทหารบก สถานศึกษาที่มีชื่อเสียง เหมาะสำหรับการชมสถาปัตยกรรม ถ่ายรูป

      

น้ำตก:

 • น้ำตกสาริกา:น้ำตก 5 ชั้น สูงที่สุดในจังหวัดนครนายก บรรยากาศร่มรื่น น้ำตกไหลลงสู่แอ่งน้ำสีเขียวมรกต เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ ถ่ายรูป

 • น้ำตกเหวสุวัต:น้ำตก 7 ชั้น ไหลลงสู่แอ่งน้ำสีฟ้าใส บรรยากาศร่มรื่น มีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เหมาะสำหรับการพักผ่อน ถ่ายรูป

 • น้ำตกเขาสามยอด: น้ำตก 3 ชั้น ไหลลงสู่แอ่งน้ำสีเขียว บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ พักผ่อน ถ่ายรูป

 • น้ำตกวังขรวาย: น้ำตก 1 ชั้น ไหลลงสู่แอ่งน้ำสีเขียว บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ พักผ่อน ถ่ายรูป

 • น้ำตกเขาพระ:น้ำตก 1 ชั้น ไหลลงสู่แอ่งน้ำสีเขียว บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ พักผ่อน ถ่ายรูป

เขื่อน

 • เขื่อนขุนด่านปราการชล:เขื่อนดินขนาดใหญ่ ทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อน ชมวิว ถ่ายรูป มีกิจกรรมทางน้ำให้บริการ เช่น ล่องเรือ ตกปล
         

อุทยานแห่งชาติ

 • อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่:อุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นแหล่งรวมสัตว์ป่าหลากหลายชนิด เหมาะสำหรับการเดินป่า ชมธรรมชาติ ถ่ายรูป
   
 • อุทยานแห่งชาติขุนขาน:อุทยานแห่งชาติที่มีทิวทัศน์ภูเขาสวยงาม เหมาะสำหรับการเดินป่า ชมธรรมชาติ ถ่ายรูป
        

วัด

 • วัดจุฬาภรณ์วนาราม:วัดสวย ร่มรื่น มีพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์องค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา เหมาะสำหรับการสักการะ ชมวิว ถ่ายรูป
    
 • วัดวังน้ำเย็น:วัดสวย ร่มรื่น มีพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์องค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา เหมาะสำหรับการสักการะ ชมวิว ถ่ายรูป
          

แหล่งโบราณคดี

 • เมืองโบราณดงละคร:เมืองโบราณสมัยทวารวดี มีโบราณสถานสำคัญหลายแห่ง เหมาะสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ ชมโบราณวัตถุ
   

อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ: อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ surrounded by ทิวทัศน์ภูเขาเขียวขจี เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ล่องเรือ ตกปลา ถ่ายรูป

     

น้ำตกวังม่วง: น้ำตก 7 ชั้น ไหลลงสู่แอ่งน้ำสีเขียวมรกต บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ ถ่ายรูป

     

ธุดงค์คสถานถาวรนิมิต Thu Dong Sathan Thawon Nimit (นครนายก): สถานที่ปฏิบัติธรรม เหมาะสำหรับการพักผ่อน สงบจิตสงบใจ ศึกษาธรรมะ

     

ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ Flower Center (นครนายก): ศูนย์รวมไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ เหมาะสำหรับการชมดอกไม้ ถ่ายรูป ซื้อต้นไม้

     

น้ำตกกะอาง: น้ำตก 3 ชั้น ไหลลงสู่แอ่งน้ำสีเขียวใส บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ ถ่ายรูป

     

กิจกรรมเพิ่มเติม:

 • อุทยานพระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองไทย ที่นครนายก: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เหมาะสำหรับการสักการะ ขอพร
 • บ้านสวนสาริการีสอร์ท (บ้านสวนบัว): ที่พักสไตล์ไทย บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับการพักผ่อน
 • บ้านนารีสอร์ท ที่พักในธรรมชาติกับบรรยากาศท้องถิ่น นครนายก: ที่พักสไตล์รีสอร์ท บรรยากาศธรรมชาติ เหมาะสำหรับการพักผ่อน
 • เที่ยวเชิงอนุรักษ์กับ ATV ผจญภัยที่นครนายก: กิจกรรมผจญภัย สำหรับคนชอบความตื่นเต้น
 • คายักโต้แก่ง แม่น้ำนครนายก: กิจกรรมผจญภัย เหมาะสำหรับคนชอบความตื่นเต้น
 • เขาใหญ่แกรนด์วิว รีสอร์ท: ที่พักบนเขา วิวทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อน
 • น้ำตกนางรอง แห่งเมืองนครนายก: น้ำตกสวยงาม เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ ถ่ายรูป
 • ลิ้มรสอาหารหลากหลาย ในบรรยากาศสบายบนเรือนไม้สัก ที่สวนอาหารบ้านคุณลุง
 • ก๋วยเตี๋ยวเรือกะลาลุงเผ่า แห่งนครนายก: ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ บรรยากาศดี ก๋วยเตี๋ยวอร่อย
 • วัดถ้ำสาริกาตามรอย พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต:วัดถ้ำบรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับการสักการะ ศึกษาธรรมะ
 • อร่อยเด็ดกับต้มยำไก่บ้านน้ำมะพร้าว ที่ร้านครัวมะนาว นครนายก: ร้านอาหารไทย อาหารอร่อย บรรยากาศดี

ร้านอาหารแนะนำ: 

อาหารไทย:

 • ก๋วยเตี๋ยวเรือกะลาลุงเผ่า:ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อดัง บรรยากาศดี ก๋วยเตี๋ยวอร่อย
     
 • ครัวมะนาว:ร้านอาหารไทย อาหารอร่อย บรรยากาศดี
     
     ครัวมะนาว นครนายก
 • บ้านสวนสาริการีสอร์ท (บ้านสวนบัว):ร้านอาหารในรีสอร์ท อาหารไทย บรรยากาศดี
     
 • เต็ม10บ้านนา:ร้านอาหารไทย อาหารอร่อย บรรยากาศดี
     

อาหารพื้นเมือง:

 • สวนอาหารบ้านคุณลุง:ร้านอาหารบรรยากาศดี อาหารพื้นเมือง อาหารอร่อย
 • ครัวริมธาร:ร้านอาหารบรรยากาศดี อาหารพื้นเมือง อาหารอร่อย
 • ส้มตำเจ๊น้อย: ร้านส้มตำ ส้มตำอร่อย บรรยากาศกันเอง

 • ลาบไก่บ้านนายอำพล: ร้านลาบ ลาบอร่อย บรรยากาศดี

อาหารปิ้งย่าง:

 • ปิ้งย่างมังกรเผา: ร้านปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์ อาหารหลากหลาย

 • ปิ้งย่างนครชัย: ร้านปิ้งย่าง ซีฟู้ด เนื้อสัตว์ ผัก ครบ

 • บาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์ป่าชายเลน: ร้านปิ้งย่าง บรรยากาศดี อาหารอร่อย

คาเฟ่:

 • บ้านนารีสอร์ท:คาเฟ่ในรีสอร์ท บรรยากาศดี เครื่องดื่มอร่อย
      
 • The Coffee Club:คาเฟ่ชื่อดัง บรรยากาศดี เครื่องดื่มอร่อย
     
 • สวนกาแฟ โคกอีแร้ง: คาเฟ่บรรยากาศดี วิวสวย เครื่องดื่มอร่อย

ของหวาน:

 • ไอศกรีมนมสดป้าเล็ก: ร้านไอศกรีมนมสด อร่อย ราคาไม่แพง

 • ขนมไทยแม่กิมฮวย: ร้านขนมไทย ขนมอร่อย ราคาไม่แพง

โรงแรมที่พัก: 

รีสอร์ท:

 • เขาใหญ่แกรนด์วิว รีสอร์ท: รีสอร์ทบนเขา วิวทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศดี เหมาะสำหรับการพักผ่อน
     
     เขาใหญ่แกรนด์วิว รีสอร์ท นครนายก

บ้านสวนสาริการีสอร์ท (บ้านสวนบัว): รีสอร์ทสไตล์ไทย บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับการพักผ่อน
 
     
บ้านนารีสอร์ท: รีสอร์ทสไตล์รีสอร์ท บรรยากาศธรรมชาติ เหมาะสำหรับการพักผ่อน

     

โลฟท์ วิลเลจ นครนายก:
รีสอร์ทสไตล์โมเดิร์น บรรยากาศดี เหมาะสำหรับการพักผ่อน

     

โรงแรม:

โรงแรมจันทรา รีสอร์ท: โรงแรมสไตล์โมเดิร์น บรรยากาศดี เหมาะสำหรับการพักผ่อน

     
 
     
 • โรงแรมโกลเด้นพาเลซ: โรงแรมสไตล์ไทย บรรยากาศดี เหมาะสำหรับการพักผ่อน

 • โรงแรมทิวทัศน์วดี: โรงแรมราคาประหยัด บรรยากาศดี เหมาะสำหรับการพักผ่อน

โฮมสเตย์:

 • โฮมสเตย์บ้านสวนลุงจรัล: โฮมสเตย์บรรยากาศดี อาหารอร่อย เหมาะสำหรับการสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น

 • โฮมสเตย์บ้านสวนลุงไพโรจน์: โฮมสเตย์บรรยากาศร่มรื่น อาหารอร่อย เหมาะสำหรับการพักผ่อน
     
 • โฮมสเตย์บ้านสวนลุงจรัญ: โฮมสเตย์บรรยากาศดี อาหารอร่อย เหมาะสำหรับการสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น

เกสต์เฮาส์:

 • นครนายกเกสต์เฮาส์: เกสต์เฮาส์ราคาประหยัด บรรยากาศดี เหมาะสำหรับนักเดินทาง
     
 • บ้านพักสวนมะยงชิด: เกสต์เฮาส์ในสวนมะยงชิด บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับการพักผ่อน

ข้อมูลทั่วไป:

ที่ตั้ง: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 105 กิโลเมตร

เนื้อที่: 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,326,250 ไร่

ประชากร: 259,286 คน (พ.ศ. 2564)

สภาพภูมิอากาศ: ร้อนชื้น แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

ภาษา: ภาษาไทย

ศาสนา: พุทธ

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด:

 • ตราประจำจังหวัด: ต้นสุพรรณิการ์และดอกสุพรรณิการ์ ซึ่งเป็นต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัดตามลำดับ
 • สัตว์น้ำประจำจังหวัด: ปลาตะเพียนทอง

คำขวัญประจำจังหวัด: เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติปราศจากมลพิษ

สถานที่ท่องเที่ยว:

 • น้ำตก: เช่น น้ำตกสาริกา น้ำตกเหวสุวัต น้ำตกเขาสามยอด
 • เขื่อน: เช่น เขื่อนขุนด่านปราการชล
 • อุทยานแห่งชาติ: เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติขุนขาน
 • วัด: เช่น วัดจุฬาภรณ์วนาราม วัดวังน้ำเย็น
 • แหล่งโบราณคดี: เช่น เมืองโบราณดงละคร เมืองโบราณวังน้ำเย็น

สินค้า OTOP:

 • มะยงชิด: มะยงชิดพันธุ์นครนายกมีชื่อเสียง เนื้อหวาน กรอบ อร่อย
 • มะม่วงน้ำดอกไม้: มะม่วงน้ำดอกไม้พันธุ์สีทอง เนื้อแน่น รสหวาน หอม
 • ส้มโอขาวแตงกวา: ส้มโอเนื้อขาว รสหวาน ฉ่ำ
 • ไก่ย่างเขาใหญ่: ไก่ย่างหนังกรอบ เนื้อนุ่ม หมักด้วยเครื่องเทศสูตรพิเศษ
 • ผ้าไหมมุก: ผ้าไหมเนื้อนุ่ม ลื่น เงางาม

การเดินทาง:

 • รถยนต์ส่วนตัว: ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 2-3 ชั่วโมง
 • รถประจำทาง: มีรถประจำทางสายกรุงเทพฯ - นครนายก ออกเดินทางจากสถานีขนส่งหมอชิตใหม่
 • รถไฟ: ลงสถานีรถไฟปราจีนบุรี แล้วต่อรถสองแถวหรือรถตู้ไปยังจังหวัดนครนายก

ข้อมูลติดต่อ:

 • สำนักงานจังหวัดนครนายก: โทร. 037 312 300
 • เว็บไซต์: https://ww2.nakhonnayok.go.th/search

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้อัปเดต ณ วันที่ 26 เมษายน 2567

แหล่งข้อมูล:

 • https://ww2.nakhonnayok.go.th/search
 • https://www.tourismthailand.org/home
 • https://www.wikipedia.org/
💦 นครนายก จังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์และและ การท่องเที่ยว ที่รอให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัส

   #นครนายก #น้ำตกสาริกา #เขื่อนขุนด่านปราการชล #มะยงชิด #เที่ยวสุขใจ #tiewsookjai

ไม่มีความคิดเห็น: