หน้าแรก

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567

เที่ยวสตูล ห้ามพลาด! อุทยานแห่งชาติทะเลบัน สวรรค์สำหรับนักผจญภัย

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดสตูล บนแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย พื้นที่ป่าแห่งนี้เปี่ยมไปด้วยความงดงามและอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยป่าไม้ สัตว์ป่า และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่ง

ข้อมูลทั่วไป

 • ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดสตูล บนแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย
 • พื้นที่ 196 ตารางกิโลเมตร
 • ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 20 ของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2523
 • ครอบคลุมพื้นที่ป่าหัวกะหมิง ป่ากุปัง ป่าปุโล้ต และป่าควนบ่อน้ำ

ลักษณะภูมิประเทศ

 • ภูเขาสลับซับซ้อน ยอดเขาสูงที่สุดคือเขาวังจีน สูง 756 เมตร
 • เทือกเขาทางด้านตะวันตก เป็นหินปูน มีถ้ำขนาดใหญ่ เช่น ถ้ำโตนดิน ถ้ำผาเดี่ยว  
    และถ้ำลอดปูยู
 • เทือกเขาทางด้านตะวันออกเป็นหินแกรนิต
 • มีคลองกลางบ้าน คลองยาโรย คลองตูโย้ะ น้ำตกยาโรย น้ำตกโตนปลิว คลองท่าส้ม
 • พื้นที่ป่าชายเลน

ลักษณะภูมิอากาศได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

 • ฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
 • อากาศแห้งแล้งในเดือนธันวาคม-มีนาคม
 • อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 28 องศาเซลเซียส
 • ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 2,281 มิลลิเมตร

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน: ดินแดนแห่งป่าไม้ 3 ประเภท

อุทยานแห่งชาติทะเลบันเป็นที่ตั้งของป่าไม้ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ป่าดงดิบ ป่ารุ่น และป่าชายเลน แต่ละประเภทมีเอกลักษณ์และความหลากหลายทางชีวภาพที่แตกต่างกัน ดังนี้

1. ป่าดงดิบ:

 • เป็นป่าผืนใหญ่ของอุทยานฯ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งป่าดิบชื้นในพื้นที่ต่ำและป่าดิบชื้นเชิงเขา
 • เต็มไปด้วยพรรณไม้หลากหลายชนิดที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น เช่น ยางปาย ยางแดง ตะเคียนทอง พะยอม กระบาก สยา มะคะ มะหาดรุม ทุ้งฟ้า มะม่วงป่า จวง แซะ เต่าร้าง ฯลฯ
 • สัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม

2. ป่ารุ่นหรือป่าเหล่า:

 • ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางเขตอุทยานฯ แถบทุ่งหญ้าวังประ
 • เป็นป่าโปร่งที่มีหญ้าคาขึ้นอยู่หนาแน่น
 • พบไม้เบิกนำขึ้นผสมกับพันธุ์ไม้ป่าดงดิบ
 • พันธุ์พืชที่สำคัญได้แก่ กระโดน ตะแบก เปล้า ส้าน ปออีเก้ง โมกมัน มังตาน ผ่าเสี้ยน ยางมันหมู เสม็ดชุน กล้วยไม้ป่าชนิดต่างๆ และพืชชั้นล่าง เช่น ไผ่ไร่ ไผ่หลอด และหญ้าชนิดต่างๆ
 • เหมาะสำหรับการชมสัตว์ป่าและนก

3. ป่าชายเลน:

 • พบได้บริเวณชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันตกของอุทยานฯ
 • เป็นแหล่งอาศัยของพรรณไม้ชายเลน เช่น โกงกาง ประสัก แสม โปรงขาว ตาตุ่มทะเล ถั่วขาว ตีนเป็ดทะเล เป้งทะเล ปรงทะเล และเหงือกปลาหมอ ฯลฯ
 • มีบทบาทสำคัญในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน: อาณาจักรสัตว์ป่า 406 ชนิด

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน เปรียบเสมือนบ้านของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด จากการสำรวจพบสัตว์ในเขตอุทยานฯ ทั้งสิ้น 406 ชนิด แบ่งเป็น

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม: 64 ชนิด เช่น แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ เลียงผา เก้ง กระจงควาย หมูป่า เสือโคร่ง แมวดาว ค่างแว่นถิ่นใต้ ลิงกัง ชะนีมือขาว หมีคน กระรอกข้างลายท้องแดง ค้างคาวมงกุฎ

นก: 282 ชนิด เช่น นกหว้า ไก่จุก นกยางกรอกพันธุ์จีน นกกระปูดเล็ก นกบั้งรอกเล็กท้องแดง นกขุนแผนอกสีส้ม นกเงือก (มีถึง 8 ชนิดใน 12 ชนิดของประเทศไทย) นกแซงแซวหางปลา นกขุนทอง นกหัวขวานใหญ่สีดำ ฯลฯ

สัตว์เลื้อยคลาน: 40 ชนิด เช่น เต่าจักร เต่าหกดำ ตะพาบน้ำ ตุ๊กแกป่าใต้ กิ้งก่าบินหัวสีฟ้า เห่าช้าง งูเหลือม งูจงอาง ฯลฯ

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก: 20 ชนิด เช่น อึ่งกรายหัวแหลม จงโคร่ง เขียดว้าก กบทูด ปาดบ้าน และคางคกแคระ ฯลฯ

ปลา: ในบึงทะเลบันมีปลาน้ำจืดมากมายหลากชนิด เช่น ปลายี่สก ปลานิล ปลาช่อน ปลาดุก ปลาเลียหินหรือปลาติดดิน ปลาไส้ขม ปลาเนื้ออ่อน และปลาในสกุลปลาตะเพียน


 แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทะเลบัน

ถ้ำโตนดิน

 • อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน 1.5 กม.
 • ลึก 700 เมตร
 • มีหินงอกหินย้อย ลำธาร ปลาน้ำจืด และเครื่องมือขุดแร่จากสงครามโลกครั้งที่ 2

ถ้ำลอดปูยู

 • คล้ายถ้ำลอดในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
 • อยู่ทางทิศใต้ บริเวณเขากายัง
 • ภายในมีหินงอกหินย้อย สองฝั่งลำคลองเป็นป่าโกงกาง
 • ต้องลงเรือที่ท่าเรือตำมะลัง (ห่างจากสตูล 9 กม. และห่างจากที่ทำการอุทยาน 58 กม.)

ทุ่งหญ้าวังประ

 • ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ทางทิศตะวันตก
 • มีสัตว์ป่า เช่น สมเสร็จ เม่น กระจง ไก่ป่า
 • อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน 8 กม. แยกซ้ายเข้าไปอีก 10 กม.

น้ำตกยาโรย

 • ต้นน้ำจากป่าหัวกะหมิง เทือกเขาจีน
 • มี 9 ชั้น อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน 6.7 กม. แยกเข้าไปอีก 700 เมตร
 • ชั้นที่ 4 สูงสุด น้ำไหลยาว 20 เมตร
 • ชั้นบนสุดสวยงามที่สุด น้ำพุ่งเป็นสองสาย สูง 10 เมตร

บึงทะเลบัน

 • บึงน้ำจืดขนาดใหญ่ เกิดจากการยุบตัวของแผ่นดิน
 • อยู่กลางหุบเขา ขนาบด้วยเทือกเขาจีนและเขาวังประ
 • เนื้อที่ 125 ไร่ มีปลาน้ำจืด หอยชุกชุม
 • รอบบึงมีต้นบากง เขียดว๊าก และบางครั้งจะเห็นสมเสร็จ

ทางเดินศึกษาธรรมชาติ

 • 2 เส้น อยู่บริเวณอุทยาน ระยะทาง 1.3 กม. และ 600 เมตร
 • 1 เส้นทาง จากที่ทำการอุทยาน ถึงหน่วยพิทักษ์ฯ ทบ.2 (น้ำตกยาโรย) ระยะทาง 14 กม.

น้ำตกโตนปลิว

 • ต้นน้ำจากเทือกเขาจีน
 • สวยงามที่สุดในอุทยาน มีน้ำไหลตลอดปี
 • อยู่ห่างจากที่ทำการ 10 กม. แยกเข้าไปตามถนนลูกรังอีก 3 กม.

ไปถ้ำลอดปูยู

 • เดินทางจากจังหวัดสตูล ไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4183  (สตูล-ตำมะลัง)  ไปประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงท่าเรือตำมะลัง นั่งเรือรับจ้างไปถ้ำลอดปูยู ใช้เวลา 45 นาทีบึงทะเลบัน
ถ้ำลอดปูยู
ทุ่งหญ้าวังประ
น้ำตกยาโรย
การเดินทาง

เครื่องบิน:

 • บินจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปลงที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 • ต่อรถมายัง จ.สตูล

รถไฟ

 • นั่งรถไฟจากสถานีรถไฟกรุงเทพมาลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่
 • ต่อรถมายัง จ.สตูล

รถยนต์

 • ใช้เส้นทางหลวงสายเพชรเกษมจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (สายเอเชีย) ถึง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 • แยกขวาเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 เข้าสู่ อ.ควนโดน
 • ถึงทางแยกเข้า ต.วังประจัน ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4184 (ถนนสายชายแดนไทย-มาเลเซีย)

รถตู้หาดใหญ่-สตูล

 • มาลงสามแยกควนสตอ
 • รถออกทุกๆ 1 ชั่วโมง
 • เที่ยวแรก จากหาดใหญ่ เวลา 06.00 น.
 • เที่ยวสุดท้าย 19.00 น.
 • ราคา 60 บาท/คน

รถประจำทาง หาดใหญ่-สตูล

 • มาลงสามแยก ควนสตอ
 • รถออกทุกๆ 15 นาที
 • จากหาดใหญ่ เที่ยวแรก 06.00 น.
 • เที่ยวสุดท้าย 18.30 น.
 • ราคารถเมล์ ปรับอากาศ 38 บาท/คน
 • ธรรมดา 35 บาท/คน

รถโดยสารประจำทาง กรุงเทพฯ - สตูล

 • จากสถานีขนส่งสายใต้ มีรถประจำทางปรับอากาศเดินทางไปจังหวัดสตูลทุกวัน
 • ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง
 • ระยะทาง 973 กิโลเมตร
 • อัตราค่าบริการ 556 บาท

ค่าบริการเข้าอุทยาน

 • ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
 • ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

ช่องทางการติดต่อ

 • โทรศัพท์: 0 7475 0758, 08 3533 1710 
 • อีเมล: thaleban_np@hotmail.co.th
 • Facebook: อุทยานแห่งชาติทะเลบัน - Thaleban National Park

หมายเหตุ

 • กรุณาพกบัตรค่าบริการติดตัวขณะท่องเที่ยวในอุทยานฯ เพื่อการตรวจสอบ
 • อุทยานฯ มีบ้านพักรวมถึงจุดกางเต็นท์บริการนักท่องเที่ยว

💧 การมาเยือนอุทยานแห่งชาติทะเลบัน เปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่โลกธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความงดงามของป่าไม้ 3 ประเภท เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น เดินป่า ล่องเรือ ชมนก ชมธรรมชาติ ฯลฯ

 💦 เชิญมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติที่ "อุทยานแห่งชาติทะเลบัน" จ.สตูล 

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่เหมาะสำหรับทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น: