หน้าแรก

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567

กรีนแลนด์: สวรรค์ของนักผจญภัย ดินแดนแห่งภูเขาน้ำแข็ง และวาฬ

เกาะใหญ่ใจกลางอาร์กติก

กรีนแลนด์ เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก รองจากทวีปออสเตรเลีย ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ ดินแดนแห่งนี้ปกคลุมไปด้วยธารน้ำแข็งและภูเขาน้ำแข็ง อากาศหนาวเย็น ธรรมชาติบริสุทธิ์ เต็มไปด้วยสัตว์ป่าหายาก เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยและต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่าง

ยุคก่อนประวัติศาสตร์

มีหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่ามนุษย์อาศัยอยู่ในกรีนแลนด์มาตั้งแต่ 5,000 ปีก่อนคริสตกาล ผู้คนเหล่านี้เป็นนักล่าสัตว์และนักตกปลา ใช้ชีวิตเร่ร่อนตามฤดูกาล

ยุคไวกิ้ง

ในศตวรรษที่ 10 ชาวไวกิ้ง จากนอร์เวย์ได้ค้นพบกรีนแลนด์ พวกเขาตั้งรกรากที่นี่และสร้างอาณาจักรขึ้น เรียกว่า "Vinland" ชาวไวกิ้งอาศัยอยู่ในกรีนแลนด์เป็นเวลาหลายศตวรรษ แต่ทว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นและทรัพยากรที่จำกัด ทำให้พวกเขาต้องอพยพออกไปในที่สุด

ยุคกลาง

หลังจากชาวไวกิ้งอพยพออกไป กรีนแลนด์ถูกทิ้งร้างเป็นเวลานาน จนกระทั่งในศตวรรษที่ 15 ชาวเดนมาร์กได้กลับมาค้นพบกรีนแลนด์อีกครั้ง เดนมาร์กได้อ้างสิทธิ์เหนือกรีนแลนด์และปกครองดินแดนแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบัน

ยุคใหม่

ในศตวรรษที่ 18 กรีนแลนด์เริ่มมีการติดต่อกับโลกภายนอกมากขึ้น มิชชันนารี พ่อค้า และนักสำรวจต่างเดินทางมายังกรีนแลนด์ ในช่วงศตวรรษที่ 19 กรีนแลนด์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ผู้คนเริ่มเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ ภาษาเดนมาร์กกลายเป็นภาษาหลักที่ใช้ในกรีนแลนด์

ศตวรรษที่ 20

ในศตวรรษที่ 20 กรีนแลนด์เริ่มมีการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราช ในปี 1979 กรีนแลนด์ได้รับสถานะปกครองตนเองจากเดนมาร์ก กรีนแลนด์มีรัฐสภาและรัฐบาลของตนเอง แต่เดนมาร์กยังคงควบคุมนโยบายต่างประเทศ กลาโหม และการเงิน

ปัจจุบัน

กรีนแลนด์เป็นดินแดนปกครองตนเองภายใต้เดนมาร์ก ผู้คนในกรีนแลนด์กำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจที่ซบเซา และปัญหาทางสังคม อย่างไรก็ตาม กรีนแลนด์ยังคงเป็นดินแดนที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ ผู้คนในกรีนแลนด์มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานของตน

เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กรีนแลนด์

 • ศตวรรษที่ 10: ชาวไวกิ้งค้นพบกรีนแลนด์และตั้งรกราก
 • ศตวรรษที่ 15: อาณาจักรไวกิ้งในกรีนแลนด์เริ่มเสื่อมถอย
 • ปี ค.ศ. 1536: เดนมาร์กอ้างสิทธิ์เหนือกรีนแลนด์

ศตวรรษที่ 20:

 นอร์เวย์เริ่มอ้างสิทธิ์เหนือกรีนแลนด์ นำไปสู่ข้อพิพาททางดินแดน

 • ปี ค.ศ. 1953: กรีนแลนด์ได้รับสถานะดินแดนปกครองตนเองภายใต้เดนมาร์ก
 • ปี ค.ศ. 1973: กรีนแลนด์เข้าร่วมประชาคมยุโรป (EC) ร่วมกับเดนมาร์ก
 • ปี ค.ศ. 1985: กรีนแลนด์ออกจากประชาคมยุโรป (EC)
 • ปี ค.ศ. 1999: กรีนแลนด์ได้รับการปกครองตนเองมากขึ้น มีรัฐสภาและรัฐบาลของตนเอง
 • ปี ค.ศ. 2008: กรีนแลนด์ประกาศตัวเป็นรัฐที่เป็นอิสระจากเดนมาร์ก แต่เดนมาร์กยังคงรับผิดชอบด้านการต่างประเทศ กลาโหม และสกุลเงิน
 • ศตวรรษที่ 21

 • ปี ค.ศ. 2018: กรีนแลนด์เริ่มสำรวจทรัพยากรธรรมชาติในทะเลอาร์กติก นำไปสู่ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • ปี ค.ศ. 2020: โรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของกรีนแลนด์ การท่องเที่ยวหยุดชะงัก และการค้าขายลดลง
 • ปี ค.ศ. 2024: กรีนแลนด์เผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางสิ่งแวดล้อม และการพึ่งพาเดนมาร์ก อย่างไรก็ตาม กรีนแลนด์ยังคงเป็นดินแดนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม วัฒนธรรมที่น่าสนใจ และอนาคตที่สดใส
 • บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์กรีนแลนด์

 • Leif Erikson: นักสำรวจชาวไวกิ้ง ผู้ค้นพบอเมริกาเหนือก่อนคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
 • Hans Egede: มิชชันนารีชาวเดนมาร์ก ผู้ก่อตั้งอาณานิคมนิวเฮอร์นในกรีนแลนด์
 • Jørgen Jensen: นักการเมืองชาวกรีนแลนด์ ผู้ผลักดันให้กรีนแลนด์ได้รับสถานะดินแดนปกครองตนเอง
 • Kim Kielsen: นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของกรีนแลนด์


ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของกรีนแลนด์:

กรีนแลนด์ เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอาร์กติก มีพื้นที่ประมาณ 2,166,086 ตารางกิโลเมตร มากกว่า 80% ของพื้นที่ปกคลุมไปด้วยแผ่นน้ำแข็ง ที่เหลือเป็นทุ่งหญ้า ป่าไม้ และภูเขาสูงชัน

ภูมิประเทศ

 • แผ่นน้ำแข็ง:กรีนแลนด์มีแผ่นน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก 2 แห่ง คือ แผ่นน้ำแข็ง Greenland และ แผ่นน้ำแข็ง Inlandsis แผ่นน้ำแข็งเหล่านี้มีความหนาหลายกิโลเมตร และกักเก็บน้ำจืดไว้ประมาณ 10% ของน้ำจืดทั้งหมดบนโลก
 • ภูเขา:กรีนแลนด์มีภูเขาสูงหลายแห่ง ยอดเขาสูงสุดคือ Gunnbjørn Fjeld มีความสูง 3,700 เมตร ภูเขาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา Watkins Range เทือกเขาที่ยาวที่สุดในกรีนแลนด์
 • ทุ่งหญ้า:ทุ่งหญ้าส่วนใหญ่พบทางตอนใต้ของกรีนแลนด์ ปกคลุมไปด้วยหญ้า มอส และไลเคน เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าหลายชนิด
 • ป่าไม้:ป่าไม้ส่วนใหญ่พบทางตอนใต้ของกรีนแลนด์ เป็นป่าสน ต้นสน และต้นเบิร์ช
 • ชายฝั่ง: ชายฝั่งของกรีนแลนด์มีความยาวประมาณ 17,000 กิโลเมตร เป็นชายฝั่งที่ขรุขระ เต็มไปด้วยฟยอร์ด เกาะ และแหลม

สภาพอากาศ

 • อาร์กติก: กรีนแลนด์มีสภาพอากาศแบบอาร์กติก อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ -38°C ในฤดูหนาว และ 10°C ในฤดูร้อน
 • หิมะตก: กรีนแลนด์มีหิมะตกตลอดทั้งปี ปริมาณหิมะตกเฉลี่ยอยู่ที่ 3,000 มิลลิเมตรต่อปี
 • ลม: กรีนแลนด์มีลมแรง โดยเฉพาะทางตอนเหนือ ลมพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่

ทรัพยากรธรรมชาติ

 • น้ำจืด: กรีนแลนด์มีน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ มาจากแผ่นน้ำแข็ง ธารน้ำแข็ง และแม่น้ำ
 • แร่ธาตุ: กรีนแลนด์มีแร่ธาตุหลายชนิด เช่น นิกเกิล ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี และเหล็ก
 • น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ: กรีนแลนด์มีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่ได้สำรวจ
 • สัตว์ป่า: กรีนแลนด์มีสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น วาฬ นกทะเล กวางเรนเดียร์ หมีขั้วโลก และสุนัขจิ้งจอก

สิ่งแวดล้อม

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรีนแลนด์เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด ธารน้ำแข็งละลาย ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และสภาพอากาศแปรปรวน
 • มลพิษทางสิ่งแวดล้อม: กรีนแลนด์เผชิญกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ การขุดเจาะน้ำมัน และการท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

กรีนแลนด์มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ได้แก่

 • ธารน้ำแข็ง Jakobshavn Isbræ:ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก นักท่องเที่ยวสามารถชมความยิ่งใหญ่ของธารน้ำแข็ง และล่องเรือชมก้อนน้ำแข็งที่แตกออกจากธารน้ำแข็ง
 • Nuuk: เมืองหลวงของกรีนแลนด์ นักท่องเที่ยวสามารถชมพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวกรีนแลนด์ และช้อปปิ้ง
 • เมืองอิลูลลิสซัท:  เมืองที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของ กรีนแลนด์ นักท่องเที่ยวสามารถชม ฟยอร์ด Ilulissat ซึ่งเป็นมรดกโลกของ UNESCO  และชมภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • อุทยานแห่งชาติเซอร์มิลิก:อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของกรีนแลนด์ นักท่องเที่ยวสามารถชมธารน้ำแข็ง ภูเขาน้ำแข็ง สัตว์ป่า และทิวทัศน์ที่สวยงาม
 • อ่าวดิสโก:อ่าวที่เต็มไปด้วยภูเขาน้ำแข็ง นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมวิว พายเรือคายัค หรือตกปลา
 • เมืองคากอร์ลูซิท:เมืองโบราณที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก นักท่องเที่ยวสามารถชมซากปรักหักพังของบ้านเรือนโบราณ โบสถ์ และสุสาน
 • แสงเหนือ: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามตระการตา นักท่องเที่ยวสามารถชมแสงเหนือได้ในช่วงฤดูหนาว

กิจกรรมที่ห้ามพลาด:

 • เดินป่า: เส้นทางเดินป่ามากมายในกรีนแลนด์ ชวนให้คุณได้สัมผัสธรรมชาติ ธารน้ำแข็ง ภูเขาน้ำแข็ง และสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด สูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงาม
 • ปีนเขา: กรีนแลนด์มีภูเขาสูงหลายแห่ง ท้าทายนักปีนเขาผู้กล้า พิชิตยอดเขา ชมวิวทิวทัศน์อันงดงาม สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ
 • ตกปลา: เหล่านักตกปลาเตรียมตัวให้พร้อม กรีนแลนด์รอคุณอยู่กับปลาแซลมอน ปลาเทราท์ และปลาอื่นๆ อีกมากมาย ลุ้นระทึกกับการตกปลาในทะเลสาบ แม่น้ำ หรือทะเล สัมผัสประสบการณ์การตกปลาที่ไม่เหมือนใคร
 • ล่องเรือ: ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์อันงดงาม ธารน้ำแข็ง ภูเขาน้ำแข็ง และสัตว์ป่า ผ่อนคลายไปกับสายน้ำ สัมผัสความเงียบสงบ เก็บเกี่ยวความทรงจำอันล้ำค่า
 • เล่นสกี: กรีนแลนด์สวรรค์ของนักสกี สกีรีสอร์ทมากมายรอให้คุณมาสัมผัสความท้าทาย เล่นสกี สโนว์บอร์ด หรือลากเลื่อนสุนัข บนหิมะขาวโพลน ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น

ที่พักในกรีนแลนด์:

กรีนแลนด์มีที่พักหลากหลายประเภท นักท่องเที่ยวสามารถเลือกพักในโรงแรม เกสต์เฮาส์ กระท่อม หรือแคมป์ ราคาที่พักขึ้นอยู่กับประเภทของที่พัก ช่วงเวลาของปี และสถานที่ตั้ง

ประเภทของที่พัก

 • โรงแรม:กรีนแลนด์มีโรงแรมหลายแห่ง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองหลวง Nuuk เมือง Ilulissat และเมือง Sisimiut โรงแรมเหล่านี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ห้องอาหาร บาร์ สระว่ายน้ำ และ Wi-Fi
 • เกสต์เฮาส์:เกสต์เฮาส์เป็นตัวเลือกที่พักราคาประหยัด เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น เกสต์เฮาส์ส่วนใหญ่มีห้องพักส่วนตัว ห้องน้ำส่วนตัว และอาหารเช้า
 • กระท่อม:กระท่อมเป็นตัวเลือกที่พักที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการผจญภัย กระท่อมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในสถานที่ห่างไกล ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน นักท่องเที่ยวต้องเตรียมอาหาร น้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ เอง
 • แคมป์:แคมป์เป็นตัวเลือกที่พักที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการประหยัดเงิน แคมป์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในสถานที่ใกล้กับธรรมชาติ นักท่องเที่ยวต้องนำเต็นท์ ถุงนอน และอุปกรณ์ต่างๆ มาเอง

ช่วงเวลาของปี

ราคาที่พักในกรีนแลนด์จะสูงที่สุดในช่วงฤดูร้อน (มิถุนายนถึงสิงหาคม) เนื่องจากเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด ราคาที่พักจะต่ำที่สุดในช่วงฤดูหนาว (ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์) เนื่องจากเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวน้อยที่สุด

สถานที่ตั้ง

ราคาที่พักในกรีนแลนด์จะสูงที่สุดในเมืองหลวง Nuuk เนื่องจากเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด ราคาที่พักจะต่ำที่สุดในเมืองเล็กๆ และหมู่บ้าน

ตัวอย่างที่พัก

 • Hotel Arctic:โรงแรม 4 ดาว ตั้งอยู่ในเมือง Ilulissat มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน วิวทะเล และ Wi-Fi ราคาเริ่มต้นที่ 2,000 บาทต่อคืน
 • Nuuk Backpackers:โฮสเทล ตั้งอยู่ในเมือง Nuuk มีห้องพักส่วนตัว ห้องน้ำส่วนตัว และห้องครัวส่วนกลาง ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาทต่อคืน
 • Midnight Sun Cabins:กระท่อม ตั้งอยู่ในสถานที่ห่างไกล ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน นักท่องเที่ยวต้องเตรียมอาหาร น้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ เอง ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อคืน
 • Sisimiut Camping:แคมป์ ตั้งอยู่ในเมือง Sisimiut มีพื้นที่สำหรับตั้งเต็นท์ ห้องน้ำ และห้องครัวส่วนกลาง ราคาเริ่มต้นที่ 200 บาทต่อคืน

ร้านอาหารในกรีนแลนด์

ลิ้มลองรสชาติอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติ

กรีนแลนด์ ไม่ได้มีดีแค่ธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังมีอาหารอร่อยๆ รอให้คุณมาลองชิมอาหารกรีนแลนด์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่น อาหารอินุยท์ต และอาหารยุโรป วัตถุดิบหลักที่ใช้ในอาหารกรีนแลนด์มาจากธรรมชาติ เช่น เนื้อสัตว์ป่า ปลา ผัก ผลไม้ และสมุนไพรป่า

ประเภทของอาหารกรีนแลนด์

 • อาหารอินุยท์ต: อาหารอินุยท์ตเป็นอาหารดั้งเดิมของกรีนแลนด์ ประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์ป่า เช่น กวางเรนเดียร์ วาฬ แมวน้ำ ปลา และนก อาหารอินุยท์ตมักจะนำมารับประทานแบบดิบ หมัก รมควัน หรือต้ม

 • อาหารทะเล:กรีนแลนด์ มีอาหารทะเลสดใหม่หลายชนิด เช่น ปลาแซลมอน ปลาเทราท์ ปลาทูน่า กุ้ง หอย และปู อาหารทะเลมักจะนำมารับประทานแบบย่าง ต้ม นึ่ง หรือรมควัน

 • อาหารยุโรป:อาหารยุโรปได้รับความนิยมในกรีนแลนด์ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ ร้านอาหารหลายแห่งในกรีนแลนด์เสิร์ฟอาหารยุโรป เช่น พิซซ่า พาสต้า สเต็กและสลัด

ร้านอาหารยอดนิยมในกรีนแลนด์

 • Restaurant Narsaq:ร้านอาหารนี้ตั้งอยู่ในเมือง Narsaq ทางตอนใต้ของกรีนแลนด์ เสิร์ฟอาหารอินุยท์ตแบบดั้งเดิม เช่น Suppe Med Kællingmuskler (ซุปเนื้อวาฬ) และ Karibupølser (ไส้กรอกกวางเรนเดียร์)
 • Koks: ตั้งอยู่ในเมือง Ilulissat ทางตะวันตกของกรีนแลนด์ ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ 1 ดาว เสิร์ฟอาหารกรีนแลนด์แบบโมเดิร์น โดยใช้วัตถุดิบสดใหม่จากท้องถิ่น
 • Café Ivalo: ตั้งอยู่ในเมือง Nuuk เมืองหลวงของกรีนแลนด์ เสิร์ฟอาหารกรีนแลนด์และอาหารนานาชาติ บรรยากาศร้านอาหารอบอุ่น เหมาะสำหรับการพบปะสังสรรค์

คำศัพท์ภาษากรีนแลนด์ที่ควรรู้

 • Kaffi: แปลว่ากาแฟ
 • The: แปลว่าชา
 • Suppe: แปลว่าซุป
 • Salat: แปลว่าสลัด
 • Hovedret: แปลว่าอาหารจานหลัก
 • Dessert: แปลว่าของหวาน
 • Velbekomme: แปลว่าขอให้เจริญอาหาร

เคล็ดลับในการทานอาหารในกรีนแลนด์

 • จองโต๊ะล่วงหน้า: โดยเฉพาะหากเดินทางในช่วงฤดูท่องเที่ยว
 • แต่งกายสุภาพ: ร้านอาหารบางแห่งในกรีนแลนด์มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกาย
 • เตรียมเงินสด: ร้านอาหารบางแห่งในกรีนแลนด์ไม่รับบัตรเครดิต
 • เรียนรู้คำศัพท์ภาษากรีนแลนด์ง่ายๆ: พนักงานร้านอาหารบางคนอาจไม่พูดภาษาอังกฤษ
 • ลองชิมอาหารท้องถิ่น:อาหารกรีนแลนด์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ควรลองชิมอาหารท้องถิ่น  
 • ดื่มน้ำเยอะๆ: อากาศในกรีนแลนด์ค่อนข้างแห้งแล้ง ควรดื่มน้ำเยอะๆ.

ข้อมูลทั่วไป:

เทศกาล:

 • เทศกาลปีใหม่: 1 มกราคม มีการแสดงดอกไม้ไฟ การละเล่นพื้นเมือง และอาหารอร่อยๆ
 • เทศกาลฤดูหนาว: จัดในเดือนกุมภาพันธ์ มีการแข่งขันสุนัขลากเลื่อน การแกะสลักน้ำแข็งและการแสดงแสงเหนือ
 • เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ: จัดขึ้นในเดือนเมษายน เฉลิมฉลองการสิ้นสุดฤดูหนาว มีการแสดงดนตรี การเต้นรำ และอาหารทะเลสดใหม่
 • เทศกาลฤดูร้อน: จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน เป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด มีการเดินป่า ล่องเรือ และตกปลา
 • เทศกาลแห่งชาติกรีนแลนด์: จัดขึ้นวันที่ 21 มิถุนายน เฉลิมฉลองวันชาติกรีนแลนด์ มีการแสดงธงชาติ การร้องเพลงชาติ และการละเล่นพื้นเมือง

เวลา:

 • กรีนแลนด์ใช้เขตเวลา UTC-1 ถึง UTC-4 ขึ้นอยู่กับสถานที่
 • เวลาในกรีนแลนด์เร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 6 ถึง 9 ชั่วโมง

ภูมิอากาศ:

 • กรีนแลนด์มีภูมิอากาศแบบอาร์กติก อากาศหนาวเย็น แห้งแล้ง และมีหิมะตกตลอดทั้งปี
 • อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ -10°C ถึง 10°C
 • ฤดูร้อนสั้นๆ อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 0°C ถึง 10°C
 • ฤดูหนาวยาวนาน อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ -20°C ถึง -30°C

ประชากร:

 • ประชากรของกรีนแลนด์มีประมาณ 56,370 คน (ปี 2020)
 • ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกรีนแลนด์ (88%) รองลงมาคือชาวเดนมาร์ก (12%)
 • ภาษาหลักที่ใช้คือภาษากรีนแลนด์ และภาษาเดนมาร์ก
 • ศาสนาหลักที่นับถือคือศาสนาคริสต์นิกายลูเธอรัน

เศรษฐกิจ:

 • เศรษฐกิจของกรีนแลนด์พึ่งพาการประมง การท่องเที่ยว และการทำเหมืองแร่
 • GDP ของกรีนแลนด์อยู่ที่ประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2020)
 • สกุลเงินที่ใช้คือโครนเดนมาร์ก (DKK)

ภาษา:

 • ภาษาหลักที่ใช้ในกรีนแลนด์คือภาษากรีนแลนด์ และภาษาเดนมาร์ก
 • ภาษากรีนแลนด์เป็นภาษาที่แยกออกจากภาษาอื่นๆ ในโลก
 • ภาษาเดนมาร์กใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการ ธุรกิจ และการศึกษา

ศาสนา:

 • ศาสนาหลักที่นับถือคือศาสนาคริสต์นิกายลูเธอรัน
 • มีประชากรบางส่วนที่นับถือศาสนาอิสลาม ศาสนายิว และศาสนาพุทธ

วัฒนธรรม:

 • กรีนแลนด์ ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอินุยท์ต วัฒนธรรมเดนมาร์ก และวัฒนธรรมตะวันตก
 • ประเพณีและพิธีกรรมที่สำคัญของกรีนแลนด์ ได้แก่ การล่าสัตว์ การตกปลา การแกะสลักกระดูกสัตว์ การร้องเพลง การเต้นรำ และการเล่าเรื่อง
 • อาหารกรีนแลนด์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์ป่า ปลา ผัก ผลไม้ และสมุนไพรป่า
 • ชาวกรีนแลนด์เป็นมิตร ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว และรักษาธรรมชาติ

 การเดินทาง:

กรีนแลนด์ ดินแดนแห่งน้ำแข็งและธรรมชาติอันงดงาม มีระบบการคมนาคมที่หลากหลาย เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบผจญภัย แต่การเดินทางภายในกรีนแลนด์อาจมีความท้าทายอยู่บ้าง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูง ธารน้ำแข็ง และทะเล

วิธีการเดินทางหลักๆ ในกรีนแลนด์

 • เครื่องบิน:เป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด มีสายการบิน Air Greenland ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ เชื่อมต่อเมืองหลักๆ บนเกาะกรีนแลนด์ เช่น Nuuk, Ilulissat, Kangerlussuaq, Sisimiut และ Qaqortoq
      เครื่องบินในกรีนแลนด์
 • เฮลิคอปเตอร์:เหมาะสำหรับการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าถึงยาก หรือการเดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆ บนเกาะกรีนแลนด์
 • เรือเฟอร์รี่:มีเรือเฟอร์รี่ให้บริการระหว่างเมืองต่างๆ บนชายฝั่งตะวันตกของกรีนแลนด์ เช่น Nuuk, Sisimiut, Maniitsoq, Aasiaat และ Kangerlussuaq
     เรือเฟอร์รี่ในกรีนแลนด์
Opens in a new window
 • เรือล่องเรือ:เป็นวิธีการที่ดีในการชมสถานที่ท่องเที่ยวบนชายฝั่งกรีนแลนด์ มีเรือล่องเรือหลากหลายประเภทให้บริการ ตั้งแต่เรือขนาดเล็กไปจนถึงเรือขนาดใหญ่
 • สโนว์โมบิล:เหมาะสำหรับการเดินทางในช่วงฤดูหนาว สโนว์โมบิลสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าถึงยาก หรือการเดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆ บนเกาะกรีนแลนด์
 • สุนัขลากเลื่อน:เป็นวิธีการเดินทางแบบดั้งเดิมของชาวกรีนแลนด์ เหมาะสำหรับการสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบผจญภัย สุนัขลากเลื่อนสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าถึงยาก หรือการเดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆ บนเกาะกรีนแลนด์

เคล็ดลับในการเดินทางภายในกรีนแลนด์

 • จองตั๋วเครื่องบินและที่พักล่วงหน้า: โดยเฉพาะหากเดินทางในช่วงฤดูท่องเที่ยว
 • ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทาง: สภาพอากาศในกรีนแลนด์แปรปรวนง่าย ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทาง เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม
 • แต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ: อากาศในกรีนแลนด์หนาวเย็น ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่หนาและกันน้ำ
 • พกยาประจำตัว: ยาบางชนิดอาจหาซื้อได้ยากในกรีนแลนด์ ควรพกยาประจำตัวไปด้วย
 • เรียนรู้คำศัพท์ภาษากรีนแลนด์ง่ายๆ: พนักงานบางแห่งอาจไม่พูดภาษาอังกฤษ
 • เตรียมเงินสด: ร้านค้าบางแห่งในกรีนแลนด์ไม่รับบัตรเครดิต
 • เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น: ชาวกรีนแลนด์เป็นมิตร ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว แต่ควรเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังกรีนแลนด์ค่อนข้างสูง ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับฤดูกาล ประเภทของที่พัก และกิจกรรมต่างๆ โดยทั่วไปแล้ว ทริป 7 วันมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000-5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปเยือนกรีนแลนด์:

คือช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน อากาศอบอุ่นและมีแดดส่องถึง แต่อย่าลืมที่จะแพ็คเสื้อผ้าให้หนาวด้วย อุณหภูมิอาจลดลงอย่างมากแม้ในช่วงฤดูร้อน

วิธีการเดินทางไปกรีนแลนด์ โดยเครื่องบิน มีเที่ยวบินตรงจากโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก ไปยังนุก เมืองหลวงของกรีนแลนด์ คุณยังสามารถบินไปยังกรีนแลนด์จากไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และแคนาดา

ข้อควรระวัง

 • สภาพอากาศในกรีนแลนด์หนาวเย็นมาก ควรเตรียมเสื้อผ้าที่หนาและอุปกรณ์กันหนาว
 • กรีนแลนด์เป็นดินแดนที่ห่างไกล นักท่องเที่ยวควรเตรียมพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉิน
 • นักท่องเที่ยวควรเรียนรู้วลีภาษาพื้นฐานของกรีนแลนด์ 

 แหล่งข้อมูล

 • https://en.wikipedia.org/wiki/Greenland
 • https://www.worldhistory.org/
 • https://www.pbs.org/newshour/show/greenland-unveils-draft-constitution-in-push-for-complete-independence-from-danish-control

💦 กรีนแลนด์ ดินแดนแห่งน้ำแข็งและธรรมชาติอันบริสุทธิ์ รอให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่าง ผจญภัยไปในดินแดนที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ เก็บเกี่ยวความทรงจำอันล้ำค่า

 #greenland #GREENLAND #กรีนแลนด์ #ภูเขาน้ำแข็ง #ขั่วโลกเหนือ #อาร์กติก #แสงเหนือ #ภูเขาน้ำแข็ง #วาฬ #เที่ยวสุขใจ #tiewsookjai

ไม่มีความคิดเห็น: