หน้าแรก

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567

อุทยานธรณีสตูล (SATUN GEOPARK): มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ สืบทอดตำนานดึกดำบรรพ์ จังหวัดสตูล

อุทยานธรณี คือ พื้นที่ที่ประกอบไปด้วยแหล่งที่มีความสำคัญอย่างโดดเด่นทางด้านธรณีวิทยา รวมถึงคุณค่าทางด้านโบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม ที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ ทั้งบนบกและทะเล

อุทยานธรณีโลกสตูล (SATUN GEOPARK) ตั้งอยู่บนพื้นที่ 2,615 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ 9 ตำบล 77 หมู่บ้าน ของจังหวัดสตูล UNESCO ได้ประกาศให้ อุทยานธรณีสตูล จังหวัดสตูลเป็น แหล่งอุทยานธรณีโลก เป็นประเทศที่ 36 ของโลก เป็นลำดับที่ 5 ของอาเซียน และเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี นิเวศวิทยาและวัฒนธรรมอันล้ำค่า

ความสำคัญของพื้นที่

 • มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ล้านปี
 • พบฟอสซิลไทรโลไบต์ ฟอสซิลซึ่งอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
 • พบซากดึกดำบรรพ์ของมหายุคพาลีโอโซอิก
 • มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม อุดมไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ
 • เป็นแหล่งรวมทรัพยากรด้านธรณีวิทยาจำนวนมาก เช่น ผาโต๊ะนางดำ,แบไรต์ทุ่งหว้า,ซุ้มหินชายฝั่งเกาะไข่,ซากดึกดำบรรพ์บ้านตะโล๊ะไส,ควนเปลือกหอย,ชายฝั่งทะเลโบราณเขาทะนาน,ถ้ำพุทธคีรี,น้ำตกธารสวรรค์,หาดกรวดหินงาม,เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงายและแมงดาทะเลโบราณเกาะตะรุเตา
 • มีแหล่งโบราณคดี ที่มีสถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบชิโน-โปรตุกีส
 • เป็นพื้นที่ที่มนุษย์ใช้ถ้ำเป็นบ้าน ปัจจุบันมีชนพื้นเมืองทั้ง “มานิ” และ “อูรักลาโว้ย” อาศัยอยู่

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ผ่านชั้นหินและซากดึกดำบรรพ์

อุทยานธรณีสตูล เปรียบเสมือนบันทึกทางธรณีวิทยาที่ทรงคุณค่าเผยให้เห็นเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของโลกในอดีตผ่านชั้นหินยุคต่างๆ ฟอสซิลสัตว์ดึกดำบรรพ์ เช่น ช้างสเตโกดอน อายุ 1.8 ล้านปี ที่ค้นพบภายใน ถ้ำเลสเตโกดอ

"ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในอุทยานธรณีโลกสตูล"

มหายุคพาลีโอโซอิก

 • ไทรโลไบต์: สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง มีเปลือกแข็ง แบ่งเป็นปล้อง อาศัยอยู่ตามพื้นทะเลเขตน้ำตื้น 
 • สโตรมาโตไลต์: จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดในโลก พบฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่ถึง 3,500 ล้านปีก่อน เกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นชั้นหินปูนที่มีรอยคลื่น 
 • หอยแบรคิโอพอด: หอยทะเลที่มีฝาสองฝา อาศัยอยู่ได้ทั้งบริเวณน้ำตื้นและน้ำลึก มีความสำคัญทางชีววิทยาและธรณีวิทยา พบในสตูล
 • แกรปโตไลต์: สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มล่องลอยตามกระแสน้ำพบฟอสซิลเป็นรอยพิมพ์บนหิน สัตว์ทะเลสูญพันธุ์ ลอยตัวตามกระแสน้ำ พบในสตูล 6 ชนิด
 • นอติลอยด์: สัตว์ทะเลจำพวกหอย แต่อยู่ในพวกหอยเซฟาโลพอด ว่ายน้ำได้ดี เคลื่อนที่ได้เร็ว มีวิวัฒนาการที่ยาวนาน เป็นนักล่า พบทั้งเกาะตะรุเตา อำเภอละงู และทุ่งหว้า
 • แอมโมนอยด์:  สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง สูญพันธุ์แล้ว มีวิวัฒนาการที่รวดเร็ว มีจำนวนมากและพบทั่วโลก ฟอสซิลแอมโมนอยด์เป็นดัชนีชีวภาพที่ดีสำหรับการลำดับชั้นหิน ฟอสซิลดัชนี พบในหินดินดานและหินปูน พบชนิดใหม่ในยุคเพอร์เมียนที่สตูล

มหายุคมีโซโซอิก

 • ปะการัง:  สัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม สร้างแนวปะการัง ปะการังบางชนิดอาศัยอยู่ในเขตหนาวเย็น พบในภูเขาหินปูน

มหายุคซีโนโซอิก

 • ฟิวซูลินิด: สัตว์ทะเลเซลล์เดียว สูญพันธุ์แล้ว อาศัยอยู่ตามพื้นตะกอนหรือลอยน้ำ ฟอสซิลฟิวซูลินิดเป็นดัชนีชีวภาพที่ดีสำหรับการแบ่งแยกยุคคาร์บอนิเฟอรัสและยุคเพอร์เมียน พบในหินปูนยุคเพอร์เมียนและคาร์บอนิเฟอรัส
 • ไครนอยด์: สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง ยึดติดอยู่กับพื้นทะเล กินซากสิ่งมีชีวิตที่ตายและทับถมตามพื้นทะเล  

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 • ช้างสเตโกดอน: ช้างดึกดำบรรพ์ สูญพันธุ์แล้ว มีหลายชนิด เป็นบรรพบุรุษของช้างเอเชียและช้างแอฟริกา พบในหลายชนิด
 • ช้างเอลิฟาสโบราณ: ช้างดึกดำบรรพ์ เป็นบรรพบุรุษโดยตรงของช้างเอเชียปัจจุบัน พบฟอสซิลที่ถ้ำวังกล้วย จ.สตูล
 • แรดโบราณ: สัตว์กีบคี่ มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยอีโอซีน แรดโบราณในประเทศไทย พบฟอสซิลที่ถ้ำวังกล้วย จังหวัดสตูล

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอุทยานธรณีสตูล

 • ถ้ำเลสเตโกดอน:

ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม และมีการค้นพบฟอสซิลของช้างสเตโกดอน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว เป็นที่มาของชื่อถ้ำ

 
   ถ้ำเลสเตโกดอน อุทยานธรณีสตูล

 • ปราสาทหินพันยอด:

เกาะหินปูนรูปร่างแปลกตา เกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝน จนกลายเป็นแท่งหินแหลมเรียว คล้ายกับปราสาทในเทพนิยาย นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวหรือพายเรือคายัคเข้าไปชมความงามของปราสาทหินพันยอดได้

 
ปราสาทหินพันยอด อุทยานธรณีสตูล

 • เกาะเขาใหญ่:

เกาะที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหายาก เช่น นกกระจอกเทศ ลิงกัง และงูเห่า นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่า ชมนก และดำน้ำดูปะการังได้

  

เกาะเขาใหญ่ อุทยานธรณีสตูล

 • ถ้ำภูผาเพชร: บ้านภูผาเพชร หมู่ที่ 9 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง

 • ถ้ำอุไร: บ้านอุไร หมู่ 8 ตำบลกำแพง อำเภอละงู

 • ถ้ำเจ็ดคต: บ้านป่าพน หมู่ที่ 6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง

 • ถ้ำระฆังทอง: สำนักสงฆ์ถ้ำระฆังทอง หมู่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง

 • น้ำตกธารปลิว: บ้านธารปลิว ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า  
 • น้ำตกธารสวรรค์ : ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า 
 • น้ำตกวังสายทอง: บ้านวังนา หมู่ 10 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู  
 • หาดกรวดหินงาม: เกาะหินงาม ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง   
 • หาดราไว: บ้านราไว ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า   
     หาดราไว อุทยานธรณีสตูล
 Opens in a new window
 • นอติลอยด์เขาแดง: บ้านท่าแลหลา หมู่ 2 ตำบลกำแพง อำเภอละงู

 • พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า: องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า

 • ชายฝั่งทะเลโบราณเขาทะนาน: บ้านทุ่งทะนาน ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า

มากกว่าแค่เที่ยวธรรมชาติ

มาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ลึกซึ้ง เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวสตูล ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามของอุทยานธรณีสตูล

กิจกรรมที่น่าสนใจ:

 • เรียนรู้วิถีชีวิตชาวเล:
  • เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล เรียนรู้วิถีชีวิต การทำประมง การต่อเรือ การทอผ้า
  • ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวเลในทะเลอันดามัน
  • ชิมอาหารทะเลสดๆ ปรุงโดยชาวเล
 • สัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกรรม:
  • เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมของชาวสตูล เช่น การปลูกข้าว การปลูกสวนยางพารา การเลี้ยงสัตว์
  • ช่วยชาวบ้านทำงานเกษตร ทำอาหาร
  • ซื้อผลิตผลทางการเกษตรสดๆ จากชาวบ้าน
 • เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น:
  • เรียนรู้การทำผ้าบาติก ลายสตูล
  • เรียนรู้การแกะสลักไม้
  • เรียนรู้การทำเครื่องเงิน
 • สัมผัสประเพณีดั้งเดิม:
  • ร่วมงานประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีแห่เจ้าพ่อโต๊ะคีรี
  • ชมการแสดงพื้นเมือง เช่น มโนราห์ หนังตะลุง
  • ชิมอาหารพื้นเมือง เช่น แกงไตปลา ข้าวยำ
 • เลือกซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชน:
  • ซื้อผ้าบาติก ลายสตูล
  • ซื้อเครื่องเงิน
  • ซื้อผลิตภัณฑ์จากไม้แกะสลัก
  • ซื้อผลไม้สด ผลิตผลทางการเกษตร

💥 ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ 

อุทยานธรณีสตูล 1 วัน: เกาะเขาใหญ่ ปราสาทหินพันยอด

ราคา: 8xx - 9xx บาทต่อท่าน

มี 2 รอบให้เลือก:

 • รอบเช้า: 08:00 - 18:00 น.
 • รอบบ่าย: 13:00 - 22:00 น.

โปรแกรมทัวร์:

รอบเช้า:

 • 08:00 น. พบกันที่จุดนัดพบ เตรียมตัวออกเดินทาง
 • 09:00 น. ลงเรือ มุ่งหน้าสู่สันหลังมังกร (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและระดับน้ำ)
 • 09:30 น. ออกเดินทางไปยังปราสาทหินพันยอด ระหว่างทางชมวิวอ่าวหินงาม อ่าวตะโล๊ะบินแต และสาหร่ายแดง
 • 10:00 น. ล่องเรือคายัคลอดถ่ำพบรัก ชมปะติมากรรมธรรมชาติอันอัศจรรย์ของ "ปราสาทหินพันยอด"
 • 11:30 น. ล่องเรือเข้าสู่หาด พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 น. พาชมแหล่งฟอสซิล ยุคหินมหาพาลิโอโซอิก ยุคแคมเบรียนและโอโดวิเซียม
 • 13:30 น. เดินทางกลับฝั่ง ชมวิวธรรมชาติที่สวยงามของเกาะเขาใหญ่

รอบบ่าย:

 • 13:00 น. พบกันที่จุดนัดพบ เตรียมตัวออกเดินทาง
 • 14:00 น. ลงเรือ มุ่งหน้าสู่สันหลังมังกร (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและระดับน้ำ)
 • 14:30 น. ออกเดินทางไปยังปราสาทหินพันยอด ระหว่างทางชมวิวอ่าวหินงาม อ่าวตะโล๊ะบินแต และสาหร่ายแดง
 • 15:00 น. ล่องเรือคายัคลอดถ่ำพบรัก ชมปะติมากรรมธรรมชาติอันอัศจรรย์ของ "ปราสาทหินพันยอด"
 • 16:30 น. ล่องเรือเข้าสู่หาด พักรับประทานอาหารเย็น
 • 17:30 น. พาชมแหล่งฟอสซิล ยุคหินมหาพาลิโอโซอิก ยุคแคมเบรียนและโอโดวิเซียม
 • 18:30 น. เดินทางกลับฝั่ง ชมวิวธรรมชาติที่สวยงามของเกาะเขาใหญ่

สิ่งที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ:

 • อาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่ม และผลไม้
 • เรือหางยาว
 • เรือคายัค
 • เสื้อชูชีพ
 • ไกด์นำเที่ยว
 • พนักงานดูแล
 • ประกันภัย

หมายเหตุ:

 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • แนะนำให้นำชุดว่ายน้ำ ครีมกันแดด หมวก และรองเท้าแตะมาด้วย
 • กรุณาแจ้งความประสงค์หากท่านมีอาหารแพ้

การเดินทาง:

 • เครื่องบิน: ลงที่สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แล้วต่อรถตู้ รถทัวร์ หรือแท็กซี่ไปยังจังหวัดสตูล
 • รถยนต์ส่วนตัว: ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ไปยังจังหวัดสตูล
 • รถทัวร์: มีรถทัวร์จากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงไปยังจังหวัดสตูล

ที่พัก:

 • โรงแรม: มีโรงแรมให้บริการหลากหลายระดับ ตั้งแต่ราคาประหยัด ไปจนถึงหรูหรา
 • รีสอร์ท: มีรีสอร์ทริมทะเล เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ
 • โฮมสเตย์: พักกับชาวบ้าน สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

1. เว็บไซต์

 • เว็บไซต์ของอุทยานธรณีสตูล: https://www.tourismthailand.org/Attraction/satun-geopark
 • เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: https://www.tourismthailand.org/home

2. โทรศัพท์

 • เบอร์โทรศัพท์ของอุทยานธรณีสตูล: +66 74 712 241
 • เบอร์โทรศัพท์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตูล: +66 74 722 606

3. สถานที่ติดต่อ

 • อุทยานธรณีสตูล: 111/2 หมู่ 6 ตำบล 910601 อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91120
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตูล: 14 ถนนตรงกันข้ามศาลากลางจังหวัดสตูล ตำบลท่าแพ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

4. โซเชียลมีเดีย

 • เฟสบุ๊คของอุทยานธรณีสตูล: http://www.globalgeopark.org/GeoparkMap/geoparks/Thailand/12592.htm

 5.  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานธรณี

ที่อยู่: 206 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

📞 เบอร์โทรศัพท์: +66 63 465 4924


💦 อุทยานธรณีสตูล สถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย มาสัมผัสกับมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ สืบทอดตำนานดึกดำบรรพ์ และเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น บนดินแดนแห่งขุนเขา ป่าไม้ และท้องทะเล

 อย่าพลาดโอกาสสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใคร ในอุทยานธรณีสตูล!

แหล่งข้อมูล:

 • http://satun.nfe.go.th/SatunGEOPARK/index.php?name=knowledge1&file=readknowledge&id=46

ไม่มีความคิดเห็น: