หน้าแรก

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำพูน: สืบสานตำนานหละปูน เมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเอกลักษณ์

เมืองลำพูน หรือที่รู้จักกันในท้องถิ่นว่า “เมืองหละปูน” เมืองเล็ก ๆทางภาคเหนือของประเทศไทย มักถูกมองข้ามเมื่อเทียบกับเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอื่น ๆ แต่แท้จริงแล้ว ลำพูนมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่แพ้ใคร ด้วยธรรมชาติอันงดงาม วัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย และโบราณสถานอันเก่าแก่

จังหวัดลำพูน ขึ้นชื่อเรื่อง "พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย" เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในภาคเหนือ แต่แฝงไว้ด้วยเสน่ห์และมนต์ขลังทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน

เมืองโบราณนครหริภุญชัย

ย้อนกลับไปกว่า1,300 ปีก่อน จังหวัดลำพูนเคยเป็นที่ตั้งของ "นครหริภุญชัย" เมืองโบราณอันเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 12 โดย ฤาษีวาสุเทพ เชื่อกันว่าท่านได้เกณฑ์พวก เม็งคบุตร หรือชนเชื้อสายมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น บริเวณระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำกวง

พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์

เมื่อสร้างเมืองเสร็จ ฤาษีวาสุเทพด้ส่งทูตไปเชิญ พระนางจามเทวี ราชธิดาของกษัตริย์เมืองละโว้ มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญชัย นับเป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์จามเทวี

เมืองศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม

นครหริภุญชัย มีบทบาทสำคัญในฐานะเมืองศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภาษา วรรณคดี ประเพณี และสถาปัตยกรรม ล้วนได้รับอิทธิพลจากเมืองนี้ หลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบในเมืองโบราณเวียงกุมกาม เชียงใหม่ เชียงราย ล้วนแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของนครหริภุญชัย

อาณาจักรล้านนา

ต่อมา นครหริภุญชัย ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แม้จะไม่ได้เป็นเมืองหลวง แต่ยังคงความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม จนกระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรี เจ้ากาวิละ บุตรชายของเจ้าตากสิน ได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้ากรุงธนบุรี ขับไล่พม่าออกจากเชียงใหม่ และแต่งตั้งให้เจ้าคำฝั้น น้องชาย ครองเมืองลำพูน

กรุงรัตนโกสินทร์

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึง พ.ศ. 2475 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร และเปลี่ยนเป็นจังหวัดลำพูน

เมืองขึ้น

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึง พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เป็นเจ้าผู้ครองนคร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร

ปัจจุบัน

จังหวัดลำพูน แม้จะสูญเสียฐานะเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาไปแล้ว แต่ยังคงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประเพณี และโบราณสถานสำคัญมากมาย กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

   ประวัติวัดพระธาตุหริภุญชัย:

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ถือเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย สร้างขึ้นในสมัย พระเจ้าอาทิตยราช (ราชวงศ์รามัญ) ประมาณปี พ.ศ. 1590 เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมธาตุหริภุญชัย

ตำนานการสร้าง:

 • ตามตำนานกล่าวว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่บริเวณนี้ และพญากาเผือกได้นำผลสมอมาถวาย พระพุทธเจ้าจึงทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตกาลจะมีมหาราชสร้างพระเจดีย์สีทองขึ้น
 • ต่อมา พญาอาทิตยราช ผู้ครองเมืองหริภุญชัย ทรงสร้างหอพระบังคน และพบพญากาเผือก
 • พญาอาทิตยราช สงสัยจึงนำทารกแรกเกิดไปอยู่กับพญากาเผือก 7 ปี เพื่อเรียนรู้ภาษากา
 • ทราบว่า ณ บริเวณใต้ดินห้องพระบังคนเป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
 • จึงได้มีการขุดพระเกศาขึ้นและได้ก่อเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ศรีหริภุญชัยขึ้น

ความสำคัญ:

 • พระบรมธาตุหริภุญชัย เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาที่ใหญ่แห่งหนึ่งในอาณาจักรล้านนาไทย
 • เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ สีทองอร่าม สูง 23 วา ประดับด้วยกระเบื้องโมเสกสีสวยงาม
 • ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และพระบรมสารีริกธาตุ
 • เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีระกา หรือ ปีไก่
 • ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน 8 องค์พระธาตุสำคัญประจำภาคเหนือ

สถานที่น่าสนใจภายในวัด:

 • เจดีย์กู่คำ
 • หอกังสะดาน
 • หอไตร
 • วิหารหลวง
 • ซุ้มประตูหน้าวัด
.

วัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม นักท่องเที่ยวสามารถมาชมความงดงามของศิลปกรรมล้านนา กราบไหว้พระขอพร และศึกษาประวัติศาสตร์อันยาวนานของวัด

มรดกทางวัฒนธรรม:

ลำพูน หรือ “เมืองหละปูน”ยังคงเป็นแหล่งรวม มรดกทางวัฒนธรรมล้านนา ที่ทรงคุณค่า ตัวอย่างที่โดดเด่นคือ วัดหริภุญไชย วัดเก่าแก่คู่เมืองลำพูน ประดิษฐาน พระเจดีย์กู่แก้วมหาธาตุลำพูน นอกจากนี้ ยังมีโบราณสถานสำคัญอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น วัดช้างค้ำ วัดจามเทวี

ธรรมชาติอันงดงาม:

ลำพูน โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่โด่งดัง ได้แก่ น้ำตกแม่สา แม่น้ำปิง และ ป่าสนแม่สา

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น:

ลำพูนมีชื่อเสียงโด่งดังเรื่อง "ลำไย" ผลไม้เนื้อหวาน หอม อร่อย นอกจากนี้ ยังมี "พระเครื่อง" ที่โด่งดังไปทั่วโลก "ผ้าทอ" ฝีมือดี "กระเทียม" และ "สินค้าหัตถกรรม" มากมาย

คำขวัญประจำจังหวัด:

"พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย"

อาณาเขต: 

 • ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดลำปาง ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดลำปาง ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่

การปกครอง 

จังหวัดลำพูน แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองลำพูน
 2. อำเภอป่าซาง
 3. อำเภอบ้านโฮ่ง
 4. อำเภอแม่ทา
 5. อำเภอลี้
 6. อำเภอทุ่งหัวช้าง
 7. อำเภอบ้านธิ

เทศกาล งานประเพณี งานประจำปี จังหวัดลำพูน:

จังหวัดลำพูน มีเทศกาล งานประเพณี และงานประจำปีที่น่าสนใจ ดังนี้

ประเพณีสำคัญ:

 • ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย:จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เหนือ เป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดมายาวนานกว่า 700 ปี พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย เพื่อเป็นการขอพร และแสดงความเคารพศรัทธา
 • ประเพณีแห่โคมแสนดวง:จัดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง มีการแห่โคมไฟหลากสีสัน สวยงาม อลังการ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ
 • ประเพณีลอยกระทง:จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทำกระทง ลอยกระทง เพื่อขอขมาลาบาป และอธิษฐานขอพร
 • ประเพณีตานก๋วยสลาก:จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เหนือ เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทำบุญตานก๋วยสลาก เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
 • ประเพณีสลากภัตตาหาร: จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เหนือ เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทำบุญสลากภัตตาหาร เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพระสงฆ์

งานประเพณีท้องถิ่น:

 • งานประเพณีสืบสานตำนานพระนางจามเทวี:จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีการจัดขบวนแห่ แสดงแสงสีเสียง และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำนานพระนางจามเทวี

 • งานเทศกาลกินลำไย:จัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน มีการจำหน่ายลำไยสด ลำไยแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากลำไย และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลำไย

 • งานประเพณีล่องแพแม่ปิง: จัดขึ้นในช่วงฤดูฝน นักท่องเที่ยวสามารถล่องแพไม้ไผ่ ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ และสัมผัสวิถีชีวิตริมน้ำ

 • งานประเพณีขึ้นบ้านใหม่: จัดขึ้นเมื่อมีการสร้างบ้านใหม่ มีการจัดพิธีกรรมความเชื่อ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่สืบทอดมายาวนาน

งานประจำปี:

 • งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย: จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เหนือ
 • งานเทศกาลลอยกระทง: จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12
 • งานมหกรรมสินค้าโอ.ท็อป.ลำพูน: จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม มีการจำหน่ายสินค้าโอ.ท็อป. ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และสินค้าอื่น ๆ มากมาย
 • งานเทศกาลดนตรีลำพูน: จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี

เทศกาลลำไย:  

เทศกาลลำไย ลำพูน เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ของทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน

กิจกรรมภายในงาน:

 • ประกวดลำไย: มีการประกวดลำไยหลายสายพันธุ์ เช่น ลำไยเบี้ยวเขียว ลำไยสีชมพู ลำไยค่อม
 • จำหน่ายสินค้าลำไยแปรรูป: มีสินค้าลำไยแปรรูปให้เลือกซื้อมากมาย เช่น ลำไยอบแห้ง ลำไยแกะกระดูก น้ำลำไย แยมลำไย และอื่นๆ
 • การแสดงทางวัฒนธรรม: มีการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นเมือง เช่น ฟ้อนรำ ดนตรี และการละเล่นพื้นบ้าน
 • กิจกรรมอื่นๆ: มีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การแข่งขันกินลำไย การประกวดนางสาวลำไย และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ประเภทของลำไย:

 • ลำไยเบี้ยวเขียว: เป็นลำไยสายพันธุ์ดั้งเดิมของลำพูน เนื้อหนา กรอบ รสหวาน เก็บเกี่ยวได้นาน
 • ลำไยสีชมพู: เนื้อบาง รสหวานอมเปรี้ยว เก็บเกี่ยวได้ไม่นาน
 • ลำไยค่อม: เนื้อหนา รสหวานมัน เก็บเกี่ยวได้นาน
 • ลำไยเอื้องดอย: เนื้อบาง รสหวานอมเปรี้ยว เก็บเกี่ยวได้ไม่นาน
 • ลำไยเพชรน้ำผึ้ง: เนื้อหนา กรอบ รสหวาน เก็บเกี่ยวได้นาน

นอกจากนี้ยังมีลำไยสายพันธุ์อื่นๆ อีกมากมาย

เทศกาลลำไย ลำพูน เป็นงานที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวน ชิมลำไยสดๆ และซื้อสินค้าพื้นเมือง

ผ้าทอ:

 • ผ้าทอพื้นเมืองลำพูน: มีเอกลักษณ์ลวดลายสวยงาม ทอด้วยมือ

 • ผ้าม่านลายมุก: ทอด้วยไหม ลวดลายสวยงาม ประณีต

 • ผ้าจก:ทอด้วยฝ้าย ลวดลายเรขาคณิต สีสันสดใส

4. กระเทียม:

 • กระเทียมลำพูน:มีชื่อเสียงโด่งดัง กลิ่นหอม หัวใหญ่ รสชาติเผ็ดร้อน

สถานที่ท่องเที่ยว:

 • อำเภอป่าซาง

1. พระเจดีย์ห้าดวง

พระเจดีย์ห้าดวงตั้งอยู่บนดอยสุเทพ เป็นเจดีย์เก่าแก่ 5 องค์ เชื่อกันว่าสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระธาตุพระเจดีย์ทั้ง 5 องค์ ตั้งเรียงรายกันบนยอดเขา มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองลำพูนได้กว้างไกล สถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับการไปสักการะบูชา ชมวิวทิวทัศน์ และถ่ายรูป

2. น้ำตกก้อหลวง

น้ำตกก้อหลวงเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สูงประมาณ 70 เมตร ตั้งอยู่ในป่าดิบชื้น น้ำตกแห่งนี้มีน้ำไหลตลอดปี บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ เล่นน้ำตก และถ่ายรูป

3. อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

อุทยานแห่งชาติแม่ปิงครอบคลุมพื้นที่ป่าเขาและทุ่งหญ้า เหมาะสำหรับการเดินป่า ตั้งแคมป์ และชมธรรมชาติ ภายในอุทยานมีน้ำตก ลำธาร ป่าไม้ และสัตว์ป่ามากมาย

4. ทุ่งกิ๊ก-ทุ่งนางู

ทุ่งกิ๊ก-ทุ่งนางูเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ เหมาะสำหรับการถ่ายรูป ชมวิว และปั่นจักรยาน ทุ่งหญ้าแห่งนี้มีดอกไม้หลากหลายชนิด บานสะพรั่งสวยงามในช่วงฤดูฝน

5. วัดพระบาทห้วยต้น

วัดพระบาทห้วยต้นเป็นวัดเก่าแก่ ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง สถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับการไปสักการะบูชา และชมสถาปัตยกรรมของวัด

6. ถ้ำเอราวัณ

ถ้ำเอราวัณเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงาม ถ้ำแห่งนี้มีแสงสว่างส่องเข้ามาจากด้านบน ทำให้เห็นหินงอกหินย้อยได้อย่างชัดเจน

7. ถ้ำยางวี

ถ้ำยางวีเป็นถ้ำหินปูนขนาดเล็ก ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงาม ถ้ำแห่งนี้มีบรรยากาศมืด เงียบ สงบ เหมาะสำหรับการผจญภัย

8. แก่งสร้อย

แก่งสร้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ เหมาะสำหรับการเล่นน้ำตก ล่องแพ และพักผ่อนหย่อนใจ แก่งแห่งนี้มีน้ำไหลเชี่ยว เหมาะสำหรับการเล่นน้ำตก ล่องแพ กิจกรรมผจญภัย

9. พระพุทธบาทตากผ้า

พระพุทธบาทตากผ้าเป็นรอยพระพุทธบาทจำลอง ตั้งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองลำพูนได้กว้างไกล สถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับการไปสักการะบูชา และชมวิวทิวทัศน์

การเดินทาง:

 • อำเภอป่าซางอยู่ห่างจากตัวจังหวัดลำพูนประมาณ 20 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปได้โดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถสองแถว
 • มีที่พักหลากหลายประเภทให้บริการในอำเภอป่าซาง ตั้งแต่โรงแรมหรูไปจนถึงโฮมสเตย์

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ:

อำเภอแม่ทา:

 • น้ำตกแม่กลอง-น้ำตกตาดเหมย: น้ำตกขนาดใหญ่ 2 ชั้น ตั้งอยู่ในป่าดิบชื้น
 • อุโมงค์ขุนตาล:อุโมงค์รถไฟเก่า ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถเดิน หรือปั่นจักรยานชมวิวได้
 • อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล:ครอบคลุมพื้นที่ป่าเขา เหมาะสำหรับการเดินป่า ตั้งแคมป์ และชมธรรมชาติ

การเดินทาง:

 • อำเภอแม่ทาอยู่ห่างจากตัวจังหวัดลำพูนประมาณ 40 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปได้โดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถสองแถว
 • มีที่พักหลากหลายประเภทให้บริการในอำเภอแม่ทา ตั้งแต่โรงแรมหรูไปจนถึงโฮมสเตย์

สถานที่ท่องเที่ยว ในเขต อำเภอเมือง:

วัดพระยืน

เป็นวัดเก่าแก่ในอำเภอเมืองลำพูน สร้างขึ้นในสมัยหริภุญชัย มีเจดีย์พระยืนซึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่

วัดหริภุญชัย

เป็นวัดเก่าแก่ในอำเภอเมืองลำพูน สร้างขึ้นในสมัยหริภุญชัย ภายในวัดมีโบราณสถานสำคัญหลายแห่ง เช่น วิหารหลวง เจดีย์กู่แก้ว และพระธาตุน้อย

วัดประตูดอย

เป็นวัดเก่าแก่ในอำเภอเมืองลำพูน ตั้งอยู่บนเนินดินใจกลางเมือง ภายในวัดมีโบราณสถานสำคัญหลายแห่ง เช่น วิหารหลวง เจดีย์กู่แก้ว และพระธาตุน้อย

วัดจามเทวี

เป็นวัดเก่าแก่ในอำเภอเมืองลำพูน สร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี ภายในวัดมีโบราณสถานสำคัญหลายแห่ง เช่น วิหารหลวง เจดีย์กู่แก้ว และพระธาตุน้อย

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวลำพูน

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พระนางจามเทวี ผู้ก่อตั้งเมืองหริภุญชัย

สถานที่ท่องเที่ยว:

อำเภอป่าซาง

 • พระเจดีย์ห้าดวง: ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ เป็นเจดีย์เก่าแก่ 5 องค์ เชื่อกันว่าสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระธาตุ
 • น้ำตกก้อหลวง: น้ำตกขนาดใหญ่สูงประมาณ 70 เมตร ตั้งอยู่ในป่าดิบชื้น
 • อุทยานแห่งชาติแม่ปิง: ครอบคลุมพื้นที่ป่าเขาและทุ่งหญ้า เหมาะสำหรับการเดินป่า ตั้งแคมป์ และชมธรรมชาติ
 • ทุ่งกิ๊ก-ทุ่งนางู: ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ เหมาะสำหรับการถ่ายรูป ชมวิว และปั่นจักรยาน
 • วัดพระบาทห้วยต้น: วัดเก่าแก่ ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง
 • ถ้ำเอราวัณ: ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงาม
 • ถ้ำยางวี: ถ้ำหินปูนขนาดเล็ก ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงาม
 • แก่งสร้อย:ที่ท่องเที่ยวทางน้ำ เหมาะสำหรับการเล่นน้ำตก ล่องแพและพักผ่อนหย่อนใจ
 • พระพุทธบาทตากผ้า: รอยพระพุทธบาทจำลอง ตั้งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล

อำเภอแม่ทา

 • น้ำตกแม่กลอง-น้ำตกตาดเหมย: น้ำตกขนาดใหญ่ 2 ชั้น ตั้งอยู่ในป่าดิบชื้น
 • อุโมงค์ขุนตาล: อุโมงค์รถไฟเก่า ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถเดิน หรือปั่นจักรยานชมวิวได้
 • อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล: ครอบคลุมพื้นที่ป่าเขา เหมาะสำหรับการเดินป่า ตั้งแคมป์ และชมธรรมชาติ

อำเภอเมือง

 • วัดจามเทวี: วัดเก่าแก่ ประดิษฐานพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย
 • อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี: อนุสาวรีย์ เพื่อรำลึกถึงพระนางจามเทวี
 • ลำไยบ้านหนองช้างคืน: แหล่งปลูกลำไยที่มีชื่อเสียง นักท่องเที่ยวสามารถชมสวน ชิม และซื้อลำไยสดได้
 • วิหารหลวง: วิหารเก่าแก่ ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ
 • พระบรมธาตุหริภุญชัย: เจดีย์เก่าแก่ สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา
 • อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย: อนุสาวรีย์ เพื่อรำลึกถึงครูบาศรีวิชัย เกจิอาจารย์ชื่อดัง
 • วัดมหาวัน: วัดเก่าแก่ ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ
 • อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี: อนุสาวรีย์ เพื่อรำลึกถึงสุเทวฤาษี ผู้สร้างเมืองหริภุญชัย
 • พระสุวรรณเจดีย์: เจดีย์สีทอง สวยงาม โดดเด่น
 • ดอยขะม้อ: ภูเขาสูง สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองลำพูนได้
 • วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร: วัดเก่าแก่ ประดิษฐานพระบรมธาตุหริภุญชัย
 • ซุ้มประตู: ซุ้มประตูเมือง สวยงาม เป็นเอกลักษณ์
 • กู่ช่าง-กู่ม้า: โบราณสถาน เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพช่างและม้า
 • วัดพระยืน: วัดเก่าแก่ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไตรภูมิ
 • วนอุทยานดอยเวียงแก้ว: วนอุทยาน บนยอดเขา เหมาะสำหรับการเดินป่า

กิจกรรม:

 • เดินป่า: ลำพูนมีเส้นทางเดินป่าที่สวยงาม เช่น ดอยขุนตาล ดอยอินทนนท์
 • เที่ยวน้ำตก: ลำพูนมีน้ำตกที่สวยงาม เช่น น้ำตกแม่สา น้ำตกตาดเหมย
 • เล่นกอล์ฟ: ลำพูนมีสนามกอล์ฟมาตรฐาน เช่น ลำพูนคันทรีคลับ รอยัลลำพูนกอล์ฟคลับ
 • ปั่นจักรยาน: นักท่องเที่ยวสามารถเช่าจักรยานปั่นชมเมือง หรือปั่นไปตามเส้นทางธรรมชาติ
 • เรียนทำอาหารไทย: เรียนรู้วิธีทำอาหารไทยจากเชฟท้องถิ่น
 • นวดแผนไทย: สัมผัสประสบการณ์การนวดแผนไทยที่ผ่อนคลาย
 • เดินป่า: เดินป่าบนดอยต่างๆ ในลำพูน สัมผัสธรรมชาติอันงดงาม
 • ล่องแพไม้ไผ่: ล่องแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำปิง สัมผัสวิถีชีวิตริมน้ำ
 • ช้อปปิ้ง: ซื้อของฝากพื้นเมือง เช่น ผ้าทอ เครื่องเงิน เครื่องเซรามิก

ถนนคนเดินลำพูน: 

แหล่งรวมของกิน ของช้อป และบรรยากาศยามค่ำคืน ตั้งอยู่บริเวณถนนท่าช้าง ริมแม่น้ำปิง เปิดทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น.

ตลาดในลำพูน: 

ตลาดเช้า:

 • ตลาดสดลำพูน:ป็นตลาดสดขนาดใหญ่ มีสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือนและอื่นๆ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 18.00 น.

 • ตลาดเช้าท่าช้าง: เป็นตลาดเช้าริมแม่น้ำปิง มีอาหารพื้นเมือง อาหารไทย ผัก ผลไม้ และของกินอื่นๆ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 10.00 น.

 • ตลาดเช้าบ้านขุนป้อม: เป็นตลาดเช้าขนาดเล็ก มีอาหารพื้นเมือง ผัก ผลไม้ และของกินอื่นๆ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 10.00 น.

ตลาดกลางวัน:

 • ตลาดโต้รุ่งลำพูน:เป็นตลาดโต้รุ่งขนาดใหญ่ มีสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งอาหาร เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน และอื่นๆ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 22.00 น.
 • ตลาดโต้รุ่งบ้านทุ่งมะขาม: เป็นตลาดโต้รุ่งขนาดเล็ก มีอาหาร เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน และอื่นๆ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 22.00 น.

ตลาดสินค้าพื้นเมือง:

 • ตลาด OTOP ลำพูน:เป็นตลาดสินค้า OTOP ของจังหวัดลำพูน มีสินค้าแฮนด์เมด ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน และอื่นๆ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.
 • ตลาดสินค้าพื้นเมืองบ้านป่าบง: เป็นตลาดสินค้าพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าม้ง มีสินค้าแฮนด์เมด ของที่ระลึก และของกินพื้นเมือง เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.

ตลาดอื่นๆ:

 • ตลาดไนท์บาซาร์ลำพูน: ตลาดกลางคืนขนาดใหญ่ มีสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งอาหาร เสื้อผ้าของใช้ในครัวเรือนและอื่นๆ เปิดทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ถึง 22.00 น.

 • ตลาดนัดลำพูน: เป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ มีสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งอาหาร เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน และอื่นๆ เปิดทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 16.00 น.


ศูนย์การค้า: 

ศูนย์การค้าในลำพูนมีให้เลือกหลายแห่ง ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสะดวกของคุณ

ศูนย์การค้าขนาดใหญ่:

ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ ลำพูน:

 • ตั้งอยู่บนถนนวังซ้าย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ มีร้านค้าหลากหลายประเภท ทั้งห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์ และอื่นๆ
 • เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 20.30 น.

CP ลำพูน:

 • ตั้งอยู่บนถนนวังซ้าย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • เป็นศูนย์การค้าขนาดกลาง มีร้านค้าหลากหลายประเภท ทั้งร้านขายของชำ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
 • เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.

 • โรบินสัน ลำพูน: ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ มีร้านค้าหลากหลายประเภท ทั้ง ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ และฟิตเนส

ศูนย์การค้าขนาดกลาง:

 • เซ็นทรัลพลาซ่า ลำพูน:ศูนย์การค้าขนาดกลาง มีร้านค้าหลากหลายประเภท ทั้ง ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และโรงภาพยนตร์
 • บิ๊กซี ลำพูน:ศูนย์การค้าขนาดกลาง มีซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และร้านค้าปลีกอื่นๆ
 • เทสโก้ โลตัส ลำพูน: ศูนย์การค้าขนาดกลาง มีซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และร้านค้าปลีกอื่นๆ

ศูนย์การค้าขนาดเล็ก:

 • ห้างสรรพสินค้าลำพูน:ห้างสรรพสินค้าขนาดเล็ก มีสินค้าหลากหลายประเภท ทั้ง เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ในครัวเรือน และอื่นๆ

 สถานบันเทิงยอดนิยม:

ลำพูนมีสถานบันเทิงกลางคืนให้เลือกเที่ยวหลายแห่ง แต่ละแห่งมีบรรยากาศและดนตรีที่แตกต่างกัน เหมาะกับความชอบของแต่ละคน

 •  เดอะวู้ดเด้นเฮ้าส์ผับแอนด์เรสเตอรอง: ผับและร้านอาหาร บรรยากาศดี ดนตรีสด
 • The Bank Club: ผับและบาร์ ดนตรีสด ดีเจ เหมาะสำหรับการเต้นรำ

 • Louvre Pub 90' Music: ผับและบาร์ ดนตรีสด แนวร็อค เหมาะสำหรับการฟังเพลง

 • P2P Bar & Restaurant:บาร์และร้านอาหาร ดนตรีสด แนวป๊อป เหมาะสำหรับการสังสรรค์

 • บ้านไม้ชายน้ำ:บาร์และร้านอาหาร ดนตรีสด อะคูสติก บรรยากาศริมแม่น้ำปิง เหมาะสำหรับการชิลล์

 • สเต็กเฮือนลำพูน: ร้านอาหารและบาร์ ดนตรีสด แนวคันทรี บรรยากาศสบายๆ เหมาะสำหรับการทานอาหาร

สถานบันเทิงอื่นๆ ในลำพูน:

 • ชิดรมณ์ บาร์แอนด์เรสเตอรองท์: บาร์และร้านอาหาร ดนตรีสด แนวแจ๊ส
 • สปาซ่าผับ ลำพูน: ผับและบาร์ ดีเจ เหมาะสำหรับการเต้นรำ
 • ครัวครัว: ร้านอาหารและบาร์ ดนตรีสด แนวลูกทุ่ง
 • ข้าวซอยลำพูน: ร้านอาหารและบาร์ ดนตรีสด แนวพื้นเมือง

สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด:

 • วัดหริภุญไชย: วัดเก่าแก่คู่เมืองลำพูน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1601 เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์กู่แก้ว มณฑปหริภุญไชย และพระวิหารหลวง ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาที่งดงาม

 • วัดพระธาตุหริภุญชัย: ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นเจดีย์สำคัญของชาวล้านนา สามารถชมวิวเมืองลำพูนได้แบบ 360 องศา

 • วัดจามเทวี:วัดเก่าแก่ ประดิษฐานพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย
 • วัดช้างคำ: วัดเก่าแก่ที่มีพระวิหารหลวงที่งดงาม ภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องงานแกะสลักไม้สักทองที่วิจิตรบรรจง

 • กาดกัวะ: ตลาดท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมือง อาหารอร่อย และของที่ระลึก เหมาะแก่การเดินเล่น ช้อปปิ้ง และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวลำพูน

 • บ้านขุนช้าง: บ้านโบราณที่สร้างด้วยไม้สักทอง เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมล้านนาแบบดั้งเดิม ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงโบราณวัตถุ เครื่องใช้ไม้สอย และข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวลำพูนในอดีต

 • กาดกัวปู่: ตลาดเช้าที่เก่าแก่ที่สุดของลำพูน มีสินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง และของฝากมากมายให้เลือกซื้อ
 • น้ำตกแม่สา: น้ำตกที่สวยงาม surrounded by lush greenery

 • ดอยขุนสถาน: จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองลำพูนได้ 360 องศา

 • วัดพระยืน:วัดเก่าแก่ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไตรภูมิ
 • วัดอุโมงค์:วัดเก่าแก่ ตั้งอยู่บนเนินเขา ภายในมีถ้ำและโบราณสถาน
 • กู่ช้าง-กู่ม้า:โบราณสถาน เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพช้างและม้า
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย:เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และชิ้นงานล้ำค่า
 • ดอยขะม้อ:ภูเขาสูง สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองลำพูนได้
 • น้ำตกแม่สา:น้ำตกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในป่าดิบชื้น
 • น้ำตกตาดเหมย:น้ำตกขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในป่าดิบชื้น

โรงแรมในจังหวัดลำพูน:

โรงแรมหรู:

 • กัซซันขุนตาล กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท:รีสอร์ทสไตล์ล้านนา ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีสนามกอล์ฟ 18 หลุม สระว่ายน้ำ ห้องอาหาร และสปา
 • เฮือนดาหลา รีสอร์ท: รีสอร์ทสไตล์ไทย บรรยากาศร่มรื่น ใกล้แม่น้ำปิง มีบริการห้องพัก ร้านอาหาร คาเฟ่ และสระว่ายน้ำ
 • อินทนนท์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท: รีสอร์ทริมแม่น้ำปิง วิวสวย มีบริการห้องพัก ร้านอาหาร คาเฟ่ และสระว่ายน้ำ

โรงแรมราคาประหยัด:

 • บ้านม่วงโฮมสเตย์ แอนด์ รีสอร์ท: โฮมสเตย์สไตล์ไทย บรรยากาศอบอุ่น บริการเป็นกันเอง ราคาไม่แพง

 • มณีนาคเสน รีสอร์ท: รีสอร์ทสไตล์ไทย ราคาประหยัด ใกล้แหล่งท่องเที่ยว มีบริการห้องพัก ร้านอาหาร และสระว่ายน้ำ

 • โรยัล พริ้นเซส ซิตี้ ลำพูน: โรงแรมในตัวเมืองลำพูน เดินทางสะดวก ราคาประหยัด มีบริการห้องพัก ร้านอาหารและ Wi-Fi ฟรี

ตัวเลือกอื่นๆ:

 • เดอะรีเจนท์ ลำพูน: โรงแรมสไตล์โมเดิร์น ใจกลางเมืองลำพูน มีบริการห้องพัก ร้านอาหาร คาเฟ่ และสระว่ายน้ำ

 • แท่นทอง:โรงแรมสไตล์ไทย บรรยากาศร่มรื่น ใกล้วัดพระธาตุหริภุญชัย มีบริการห้องพัก ร้านอาหาร และ Wi-Fi ฟรี

 • บ้านสวนเชิงดอย:โฮมสเตย์สไตล์ไทย วิวภูเขาสวยงาม อากาศเย็นสบาย บริการเป็นกันเองราคาไม่แพง

 •  เฮือนสมุนไพร:
 • โฮมสเตย์บ้านทาป่าเปา:

 • บ้านลาพูน:

 • พญาอิน:

 • บ้านสวนกนกกานต์:

 • โรงแรมบุญเจริญ:

 • โรงแรมโฮมสเตย์บ้านทาป่าเปา:

 • โรงแรมบ้านลาพูน

 • โรงแรมพญาอิน

 • โรงแรมบ้านสวนกนกกานต์

ร้านอาหาร: 

ลำพูนมีร้านอาหารอร่อยๆ มากมาย ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณ

ร้านอาหารไทย:

 • ร้านครัวบ้านสวน:ร้านอาหารไทยพื้นเมือง บรรยากาศร่มรื่น เมนูเด็ดคือ แกงฮังเล แกงแคไก่ น้ำพริกอ่อง
 • ร้านครัวครัว:ร้านอาหารไทยพื้นเมือง บรรยากาศดี อาหารอร่อย ราคาไม่แพง

 • เฮือนฮิมห้วย: ร้านอาหารไทยล้านนา บรรยากาศร่มรื่น อาหารอร่อย บริการดี

 • ร้านข้าวซอยแม่ปุ้ย: ร้านข้าวซอยชื่อดังของลำพูน เส้นเหนียวนุ่ม น้ำซุปเข้มข้น อร่อยไม่เหมือนใคร

 • ร้านก๋วยเตี๋ยวลำพูน: ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่า น้ำซุปกลมกล่อม เส้นเหนียวนุ่ม โรยหน้าด้วยหมูแดง หมูสับ หรือไก่

ร้านอาหารพื้นเมือง:

 • เฮือนปู่ย่า: ร้านอาหารพื้นเมือง บรรยากาศอบอุ่น อาหารอร่อย ราคาไม่แพง

 • ร้านข้าวซอยลำพูน: มีให้เลือกหลายอย่าง เช่น ข้าวซอยไก่ ข้าวซอยเนื้อ ข้าวซอยหมู
 • ลุงปุ๊ด:ร้านอาหารพื้นเมือง บรรยากาศสบายๆ อาหารอร่อย บริการดี

 • ร้านแกงฮังเลลำพูน:ร้านแกงฮังเลเจ้าดังของลำพูน รสชาติเข้มข้น อร่อยกลมกล่อม

 • ร้านข้าวปุ้นน้ำแจ่ว:ร้านข้าวปุ้นน้ำแจ่วเจ้าดังของลำพูน น้ำแจ่วรสเด็ด ผักสดๆ อร่อยไม่เหมือนใคร

 • ร้านอาหารอิตาเลี่ยน:ร้านอาหารอิตาเลี่ยน บรรยากาศดี อาหารอร่อย บริการดี

ร้านคาเฟ่:

 • ร้านกาแฟบ้านไม้:ร้านกาแฟบรรยากาศดี ตกแต่งสไตล์ไทยๆ กาแฟอร่อย มีขนมและเบเกอรี่ให้เลือกทาน
 • ร้านกาแฟทิวทัศน์:ร้านกาแฟวิวสวย บรรยากาศดี กาแฟอร่อย มีขนมและเบเกอรี่ให้เลือกทาน
 • ร้านขนมหวาน:ร้านขนมหวาน มีขนมไทยและขนมฝรั่งให้เลือกทาน อร่อยไม่แพ้ใคร
 • ไอศกรีม: ร้านไอศกรีม มีไอศกรีมหลากหลายรสชาติให้เลือกทาน อร่อยชื่นใจ

💥 การเดินทาง: 

โดยรถยนต์ส่วนตัว:

 • ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านดอนเมือง รังสิต แยกซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 32 ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท เข้าจังหวัดนครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 11 เข้าจังหวัดลำพูน
 • รวมระยะทาง 670 กิโลเมตร
 • ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง

โดยรถไฟ:

 • ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปจังหวัดลำพูนทุกวัน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223-7020
 • สถานีรถไฟลำพูน โทร. 0 5351 1016

โดยรถโดยสารประจำทาง:

 • บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศบริการทุกวันจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง
 • นอกจากนี้ยังมีบริการรถปรับอากาศวีไอพีของบริษัท อินทราทัวร์ (ย่านประตูน้ำ) โทร. 0 2208-0840, 0 2208-0580 สาขาลำพูน โทร. 0 5351 1292
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 โทร. 0 2936 0852–66 สถานีเดินรถ (ลำพูน) โทร. 0 5351 1173

โดยเครื่องบิน

 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไม่มีเครื่องบินบินตรงไปยังจังหวัดลำพูน
 • ต้องบินไปลงที่เชียงใหม่แล้วต่อรถมาลำพูนอีกทอดหนึ่ง
 • รายละเอียดสอบถามได้ที่ การบินไทย โทร. 1566, 0 2280-0060, 0 2628-2000
 • รถประจำทาง เชียงใหม่-ลำพูน ออกทุกวันตั้งแต่ 05.00-20.30 น.บริการรับส่งทุก10 นาที
 • จากสถานีขนส่งช้างเผือกปลายทางสถานีขนส่งหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย
 • ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที

หมายเหตุ:

 • ข้อมูลการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนการเดินทาง
 • แนะนำให้จองตั๋วรถไฟหรือรถโดยสารประจำทางล่วงหน้า โดยเฉพาะช่วงเทศกาล
 • ศึกษาเส้นทางการเดินทางล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

ข้อมูลการติดต่อ:

 • สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำพูน: โทร 053-541-743
 • เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: https://www.tourismthailand.org/home
 • เว็บไซต์จังหวัดลำพูน: https://www.lamphun.go.th/

💦 ลำพูน เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมล้านนาที่แท้จริง ธรรมชาติอันงดงาม และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สงบสุข

ไม่มีความคิดเห็น: