หน้าแรก

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567

เกาะตะรุเตา: สัมผัสป่าดิบ ความหลากหลายทางชีวภาพ มรดกแห่งอาเชียน จังหวัดสตูล


ตำนานหมู่เกาะทะเลใต้

เกาะตะรุเตา ดินแดนอันงดงามท่ามกลางท้องทะเลอันดามัน เกาะแก่งใหญ่เล็กกว่า 51 เกาะ โอบล้อมด้วยป่าไม้เขียวขจี หาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสสะอาด แหล่งรวมปะการังหลากสีสัน และสัตว์น้ำนานาชนิด ล้วนเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ให้มาสัมผัสกับ "อุทยานแห่งชาติตะรุเตา" มรดกทางธรรมชาติอันล้ำค่า

"ตะรุเตา" เป็นคำพูดเพี้ยนเสียงมาจาก "ตะโละเตรา" ในภาษามลายู แปลว่า มีอ่าวมาก เกาะตะรุเตาเป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน บริเวณช่องแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย อยู่ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ห่างจากชายแดนไทย-มาเลเซีย เพียง 4.8 กิโลเมตร

อดีตอันขมขื่น: ในอดีต เกาะตะรุเตา เคยถูกใช้เป็นสถานที่คุมขัง นักโทษเด็ดขาด และนักโทษผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย และมีการจัดตั้งขึ้นเป็นทัณฑสถาน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2480 เรื่อยมาจนถึง ปี พ.ศ. 2515 กรมป่าไม้ จึงได้เสนอให้จัดตั้งที่ดินบริเวณ เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี และเกาะอื่นๆ ในบริเวณเดียวกันเป็นอุทยานแห่งชาติ

มรดกแห่งอาเชียน

อุทยานแห่งชาติตะรุเตาได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็น มรดกแห่งอาเชียน (ASEAN Heritage Parks and Reserves) ในปี พ.ศ.2525

 พืชพรรณในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ พบพันธุ์ไม้หายากมากมาย กระจายอยู่ตามพื้นที่หลากหลายประเภท ดังนี้

ประเภทของป่า:

 • ป่าดงดิบ: เต็มไปด้วยไม้หายาก เช่น  มังคาก เฟินก้านดำ ระกำ ยางเสียน เคี่ยมคะนอง หลุมพอ เสียดช่อ ตะเคียนหิน หมากนางลิง ไพลดำ ข้าหลวงหลังลาย ลิ้นแรด นาคราช หงอกค่าง และ ยางปาย 

 • ป่าเขาหินปูน/ป่าผสมผลัดใบ: พบไม้ชนิดต่างๆ เช่น ข่อย เต่าร้างแดง ส้มกบ เถาวัลย์ด้วน แก้วหน้าม้า หญ้าข้าวป่า เฟินราชินี แคยอดดำ งิ้วป่า พลับดง ไทรย้อยใบทู่ สลัดไดป่า เปล้าน้ำเงิน เข็มขน บุกหิน เปราะป่า ขี้ไก่ย่าน รักขาว และรองเท้านารีดอกขาว

 • ป่าชายหาด:เต็มไปด้วยไม้ชายหาด เช่น จิกเล โกงกางหูช้าง ถั่วคล้า รักทะเล กระถินนา หูกวาง ปรงทะเล เกล็ดนาคราช พลับพลึง กระแตไต่ไม้ ผักบุ้งทะเล กระทิง สนทะเล ตีนเป็ดทะเล หว้าหิน ปอทะเล โพทะเล พุทราทะเล ผักบุ้งทะเล ถั่วคล้า เสม็ดชุน เสม็ดขาว ชุมเห็ดเล และลำเจียก

 • ป่าพรุ: เป็นแหล่งอาศัยของ ไม้ป่าพรุ เช่น เต่าร้างแดง หญ้าสามคม ผักแขยง หมากอาดัง กระถินนา กะลุมพี ผักขาเขียด หญ้าเข็ม เต่าร้างแดง หญ้าสามคม กระจูด ผักแขยง ผักบุ้ง จิกนา จิกน้ำ และตีนเป็ดเล็ก 

 • ป่าชายเลน: อุดมไปด้วยไม้ป่าชายเลน เช่น ฝาด เหงือกปลาหมอดอกม่วง ฝาด ขลู่ ตาตุ่มทะเล หลุมพอทะเล ตะบูน เล็บมือนาง ผักขาเขียด พังกาหัวสุม โปรง โกงกาง ลำพู ลำแพนทะเล แสมทะเล สำมะงา หวายลิง และจาก

 • ไม้พุ่ม/ไม้แคระ : พบไม้แคระและไม้พุ่มหลากหลาย เช่น ส้านใหญ่ ชะแอง เนียมนกเขา ขนหนอน หญ้าหางนกยูง เอ็นอ้าน้อย ปรงเขา ไกรทองหรือพิกุลทอง ติ่งตั่ง ปรงเขา หญ้าหนูต้น  

 • ป่ารุ่นสอง: เต็มไปด้วยไม้ป่ารุ่นสอง เช่น สาบเสือ พลับพลา ทุ้งฟ้า ตีนเป็ด กระทุ่ม ตอกใบใหญ่ ติ้วขาว หว้าเขา ชันยอด ตองแตบ เพกา มังตาน ตีนนก หนาดใหญ่ พลับพลา ปอเต่าไห้ พุดน้ำ โคลงเคลงขี้นก ถอบแถบเครือ หมามุ้ย และหญ้ายายเภา  

*** หมายเหตุ: รายชื่อนี้ไม่ครอบคลุมพันธุ์ไม้ทั้งหมดในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ยังมีพืชพรรณอีกมากมายที่รอการค้นพบ

ป่าดิบตะรุเตา ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ดังนี้

 • ป่าดงดิบ: พบไม้หายาก เช่น มังคาก เคี่ยมคะนอง ยางปาย หงอกค่าง ตะเคียนหิน ยางเสียน เคี่ยมคะนอง หลุมพอ เสียดช่อ หมากนางลิง และระกำ    
 • ป่าเขาหินปูน/ป่าผสมผลัดใบ: พบไม้ เช่น รักขาว แคยอดดำ งิ้วป่า พลับดง ฯลฯ
 • ป่าชายหาด: พบไม้ชายหาด เช่น เสม็ดชุน เสม็ดขาว วา จิกเล ฯลฯ
 • ป่าพรุ: พบไม้ป่าพรุ เช่น จิกนา จิกน้ำ ตีนเป็ดเล็ก ฯลฯ
  Image of ตีนเป็ดเล็ก treeOpens in a new window
   ตีนเป็ดเล็ก
 • ป่าชายเลน: พบไม้ป่าชายเลน เช่น เหงือกปลาหมอดอกม่วง ฝาด ขลู่ ฯลฯ
 • ไม้แคระ/ไม้พุ่ม: พบไม้แคระและไม้พุ่ม เช่น ปรงเขา ส้านใหญ่ ไกรทอง ฯลฯ

สัตว์ป่า : อุทยานแห่งชาติตะรุเตามีสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ดังนี้

 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม: พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 30 ชนิด เช่น หนูท้องขาว กระรอกบินแก้มสีแดง เม่นหางพวงใหญ่ หมูป่า กระจง ลิงแสม ค่างแว่นถิ่นใต้ นากใหญ่ขนเรียบ อีเห็นธรรมดา บ่าง และค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก
 • นก: พบนก 268 ชนิด เช่น นกเด้าลมดง  นกจาบคาหัวเขียว นกเขาใหญ่ นกแก็ก นกกระปูดใหญ่ นกตะขาบดง นกอีเสือสีน้ำตาล นกปรอดคอลาย นกแก็ก นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกขมิ้นท้ายทอยดำ นกยางเขียว นกยางทะเล นกออก นกเด้าดิน นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง นกแอ่นบ้าน และนกเขียวคราม  

ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา

เกาะตะรุเตา ประกอบด้วยเกาะแก่งใหญ่เล็ก 51 เกาะ แบ่งออกเป็น 2 หมู่เกาะใหญ่ ดังนี้

หมู่เกาะตะรุเตา

 • เกาะตะรุเตา: พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน ชายฝั่งตะวันออกเป็นหน้าผาสูงสลับอ่าวและหาดโคลน ชายฝั่งตะวันตกมีหน้าผาเฉพาะทางเหนือ มีที่ราบเป็นหย่อมๆ
 • เกาะอื่นๆ ในหมู่เกาะตะรุเตา เช่น เกาะบาตวง เกาะกลาง มีลักษณะภูมิประเทศคล้ายเกาะตะรุเตา

หมู่เกาะอาดัง-ราวี

 • เกาะอาดัง: พื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นเทือกเขาสูง มีที่ราบเฉพาะบริเวณเหนือชายหาด
 • เกาะราวี: ลักษณะภูมิประเทศคล้ายเกาะอาดัง

ลักษณะภูมิอากาศ

 • ฝนตกชุกที่สุดในเดือนกันยายน ตกน้อยที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์
 • อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 39°C ต่ำสุด 19°C
 • ฤดูฝน (พฤษภาคม - พฤศจิกายน) คลื่นลมแรง อันตรายต่อการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว

สัมผัสป่าดิบตะรุเตา ดินแดนแห่งขุมทรัพย์ทางธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา หมู่เกาะแก้วมรกตกลางทะเลอันดามัน ขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทั้งชายหาดขาวละเอียด น้ำทะเลใสสีคราม แนวปะการังสมบูรณ์ และระบบนิเวศป่าไม้หลากหลาย ที่รอให้คุณมาสัมผัส

หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของตะรุเตา คือ ป่าดิบ ผืนป่าดงดิบที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้หายาก สัตว์ป่าหลากหลายชนิด และพันธุ์พืชพรรณอันล้ำค่า รอให้คุณมาค้นหา

ดินแดนแห่งขุมทรัพย์ทางธรรมชาติ ตะรุเตามีป่าไม้หลากหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีความพิเศษและน่าสนใจแตกต่างกันไป ดังนี้

 • ป่าดงดิบ: เต็มไปด้วยไม้หายากนานาชนิด เดินป่าศึกษาธรรมชาติ สัมผัสบรรยากาศร่มรื่น สูดอากาศบริสุทธิ์ ให้ความรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย
 • ป่าชายหาด: ผ่อนคลายบนหาดทรายขาวละเอียด ท่ามกลางท้องฟ้าสีคราม น้ำทะเลใส ชมพระอาทิตย์ตกดินสุดโรแมนติก
 • ป่าชายเลน: ล่องเรือชมป่าชายเลน เรียนรู้ระบบนิเวศอันเปราะบาง ชมนกนานาชนิด สัมผัสวิถีชีวิตชาวเล
 • ป่าพรุ: เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชมพืชพรรณเฉพาะถิ่น สัมผัสบรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น

ตะรุเตา ไม่ได้มีดีแค่ธรรมชาติ ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวอีกมากมาย ให้คุณได้สนุกสนาน ผจญภัย และเก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดประทับใจ เช่น

 • ดำน้ำดูปะการัง: ตะรุเตามีแนวปะการังที่สมบูรณ์ เต็มไปด้วยสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ให้คุณได้ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเล ชมความมหัศจรรย์ของปะการังและสัตว์น้ำ
  Image of ดำน้ำดูปะการังตะรุเตาดำน้ำดูปะการังตะรุเตา
Opens in a new window
 • พายเรือคายัค: ล่องเรือคายัคชมป่าชายเลน สัมผัสวิถีชีวิตชาวเล ชมนกนานาชนิด หรือพายเรือเล่นน้ำทะเลใส พักผ่อนหย่อนใจ
 • เดินป่า: ตะรุเตามีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติหลายเส้นทาง ให้คุณได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เรียนรู้พืชพรรณและสัตว์ป่า

 บริษัทเรือท่องเที่ยวไป เกาะตะรุเตา: 

มีบริษัทเรือท่องเที่ยว หลายแห่งที่ ให้บริการนำเที่ยวเกาะตะรุเตา บริษัทเรือท่องเที่ยวยอดนิยมบางแห่ง ได้แก่

 • สตูลทัวร์แอนด์ทราเวล: บริษัทนี้ให้บริการนำเที่ยวเกาะตะรุเตาแบบไปเช้าเย็นกลับ และแบบค้างคืน บริษัทมีเรือหลายลำให้เลือก

       Satun Tour & Travel Ko Tarutao

 • อันดามัน ทัวร์ แอนด์ ทราเวล: บริษัทนี้ให้บริการนำเที่ยวเกาะตะรุเตาแบบไปเช้าเย็นกลับ และแบบค้างคืน บริษัทมีเรือสปีดโบ๊ทให้บริการ

 • ซีสตาร์ ทัวร์: บริษัทนี้ให้บริการนำเที่ยวเกาะตะรุเตาแบบไปเช้าเย็นกลับ และแบบค้างคืน บริษัทมีเรือเฟอร์รี่ให้บริการ

 • สตูล ปากบารา ทัวร์: บริษัทนี้ให้บริการนำเที่ยวเกาะตะรุเตาแบบไปเช้าเย็นกลับ บริษัทมีเรือสปีดโบ๊ทให้บริการ

  Image of Satun Pakbara Tour Ko TarutaoOpens in a new windowSatun Pakbara Tour Ko Tarutao 

 • หลีเป๊ะ ทัวร์: บริษัทนี้ให้บริการนำเที่ยวเกาะตะรุเตาแบบไปเช้าเย็นกลับ บริษัทมีเรือสปีดโบ๊ทให้บริการ

      Lipe Tour Ko Tarutao

ราคาของทัวร์เกาะตะรุเตา: จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของทัวร์ (ไปเช้าเย็นกลับหรือค้างคืน) ประเภทของเรือ และจำนวนผู้โดยสาร โดยทั่วไปแล้ว ทัวร์ไปเช้าเย็นกลับจะมีราคาประมาณ 1,500-2,000 บาทต่อคน ทัวร์ค้างคืนจะมีราคาประมาณ 3,000-4,000 บาทต่อคน

การจอง

สามารถจองทัวร์เกาะตะรุเตาได้ที่บริษัททัวร์ในจังหวัดสตูล หรือจองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัททัวร์

ข้อมูลติดต่อ

 • สตูลทัวร์แอนด์ทราเวล: เบอร์โทร +66 74 707 315  
 • อันดามัน ทัวร์ แอนด์ ทราเวล: เบอร์โทร +66 74 710 555 
 • ซีสตาร์ ทัวร์: เบอร์โทร +66 74 707 277  
 • สตูล ปากบารา ทัวร์: เบอร์โทร +66 87 613 4442  
 • หลีเป๊ะ ทัวร์: เบอร์โทร +66 81 973 0770  

หมายเหตุ

 • เกาะตะรุเตาเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ผู้เข้าพักต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยาน
 • บนเกาะมีร้านอาหาร ร้านค้า และร้านขายของชำ
 • นักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เพื่อเที่ยวชมเกาะ
 • มีกิจกรรมต่างๆ เช่น ดำน้ำตื้น ดำน้ำลึก เดินป่า และตกปลา

💥  ตัวอย่างทัวร์เกาะตะรุเตาวันเดย์ทริป

โปรแกรมทัวร์นี้จัดโดยบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ บริษัททัวร์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสตูล โปรแกรมทัวร์นี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวชมเกาะตะรุเตาแบบครบวงจรใน 1 วัน

กำหนดการเดินทาง:

 • 09:00 น. รวมพลที่ท่าเรือปากบารา เตรียมตัวเดินทางไปยังเกาะตะรุเตา
 • 09:30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือปากบารา มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา ระหว่างทาง นักท่องเที่ยวสามารถดำน้ำดูปะการังบริเวณเกาะหญ้าคา อ่าวปอ และเกาะแลน ซึ่งเป็นจุดที่มีปะการังหลากหลายชนิด เช่น ปะการังเกล็ดน้ำแข็ง ปะการังเขากวาง ปะการังถ้วยสมอง ปะการังโขด ดอกไม้ทะเล หอยมือเสือ และปลาการ์ตูน นักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการดำน้ำ สามารถเลือกเล่นน้ำหน้าชายหาดได้
 • 10:30 น. เดินทางถึงอ่าวฤษี นักท่องเที่ยวสามารถดำน้ำดูปะการังเพิ่มเติม จากนั้น เดินทางต่อสู่อ่าวร็อค อ่าวบิเละคลองจีน ชมป่าโกงกางดำอายุกว่า 300 ปี ระหว่างทาง ชมทิวทัศน์ของเกาะน้อยใหญ่ เช่น เกาะหัวล้าน เกาะอุเส็น และเกาะแดง
 • เที่ยง ทานอาหารกลางวันแบบข้าวกล่องพร้อมผลไม้
 • บ่าย เดินทางไปยังเกาะปูเลาน่า หรือเกาะปลาวาฬ ซึ่งเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำรายการซุปเปอร์สตาร์เอาท์วิธช์ จากนั้น เดินทางไปยังเขาตากใบ สัญลักษณ์ของเกาะตะรุเตา ฝั่งอ่าวตะโละวาว ชมตึกแดง หรือคุกที่ใช้คุมขังนักโทษทางการเมืองในสมัยอดีต
 • 15:30 น. เดินทางกลับท่าเรือปากบารา
 • 16:00 น. ถึงท่าเรือปากบาราโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ:

 • ท่านละ 1,290 บาท (กรุ๊ปจอยทัวร์ครบ 10 ท่าน)

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าเรือสปีดโบ๊ทไป-กลับ
 • ค่าอาหารกลางวันแบบข้าวกล่อง
 • น้ำดื่ม
 • อุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 • ประกันภัยการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

หมายเหตุ:

 • โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความต้องการของนักท่องเที่ยว
 • นักท่องเที่ยวควรเตรียมชุดว่ายน้ำ ครีมกันแดด หมวก แว่นกันแดด และยาประจำตัว
 • นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ
 • นักท่องเที่ยวควรดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์

 • เบอร์โทร: +66 74 710 555

💦 บริษัททัวร์:

 • มีหลายบริษัททัวร์ที่ให้บริการทัวร์เกาะตะรุเตา นักท่องเที่ยวสามารถเลือกบริษัททัวร์ที่เหมาะกับความต้องการและงบประมาณ
 • นักท่องเที่ยวควรเปรียบเทียบราคาและโปรแกรมทัวร์ก่อนตัดสินใจจอง

การเดินทาง:

 • ⛴️ เดินทางโดยเรือจากท่าเรือปากบารา จ.สตูล ใช้เวลาประมาณ 1.5 - 2 ชั่วโมง
 • 🚤 มีเรือหลายประเภทให้บริการ เช่น เรือเฟอร์รี่ เรือสปีดโบ๊ท
 • 💰 ราคาตั๋วเรือไปกลับ เริ่มต้นที่ประมาณ 1,500 บาทต่อคน
 • 🗓️ แนะนำให้จองตั๋วเรือล่วงหน้า โดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่น

ที่พัก:

 •  💧 บนเกาะตะรุเตามีที่พักหลากหลายประเภท เช่น บังกะโล รีสอร์ท และโฮมสเตย์
 • 💸 ราคาที่พักขึ้นอยู่กับประเภทของที่พัก และช่วงเวลาท่องเที่ยว
 • 🗓️ แนะนำให้จองที่พักล่วงหน้า โดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่น

กิจกรรม:

 • 🤿 ดำน้ำตื้นและดำน้ำลึก: เกาะตะรุเตามีแนวปะการังที่สวยงาม เหมาะสำหรับการดำน้ำตื้นและดำน้ำลึก
 • 🥾 เดินป่า: บนเกาะตะรุเตามีเส้นทางเดินป่าหลายเส้นทาง เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ
 • 🎣 ตกปลา: บนเกาะตะรุเตามีจุดตกปลาหลายแห่ง เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการตกปลา
 • 🏖️ พักผ่อนบนชายหาด: บนเกาะตะรุเตามีชายหาดที่สวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ

หมายเหตุ:

 • ⚠️ เกาะตะรุเตาเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ผู้เข้าพักต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยาน
 • 🛒 บนเกาะมีร้านอาหาร ร้านค้า และร้านขายของชำ
 • 🏍️ นักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เพื่อเที่ยวชมเกาะ
 • 🏝️ หมู่เกาะอาดัง-ราวี ปิดฤดูการท่องเที่ยว 16 พฤษภาคม - 15 พฤศจิกายน ของทุกปี
 • 🏝️ หมู่เกาะตะรุเตา เปิดให้ท่องเที่ยวตลอดปี

ข้อมูลทั่วไป:

 • 📅 ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ: 19 เมษายน 2517
 • 📐 พื้นที่: 1,490 ตารางกิโลเมตร
 • 📍 ที่ตั้ง: ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล
 • 📞 เบอร์โทรศัพท์: 0 7478 3485, 0 7478 3597
 • 🌐 เว็บไซต์: https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=1010

💥 สอบถามข้อมูลการเดินทาง:

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล   
โทรศัพท์ 0 7478 3485,0 7478 3597

แหล่งข้อมูล:

 • https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=28942

💦 ตะรุเตา รอให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใคร เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ ผจญภัย และความประทับใจ ที่คุณจะไม่มีวันลืม

อย่าลืมจองทริปของคุณล่วงหน้า ตะรุเตาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะในช่วงฤดูท่องเที่ยว ที่พักอาจเต็มเร็ว

#เกาะตะรุเตา #สตูล #อุทยานแห่งชาติ #เที่ยวสุขใจ #tiewsookjai

ไม่มีความคิดเห็น: